skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "rd Mr" "rd Mr"

Found 2,184 matches across 4 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  2,151 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  ZPAX~ ~~Sg~ J i .A' .'. A :.'%' .. IYI D-ITAK . .. : . I OQESBYDD NE1LDUdL '1bdihwn'i~hoh i gw0-aWybro~dyr,.oedd&yiitl . ,.iordei1io,. 1yai~ghylG fe~u prpfladau.. ,RIhpd4wyd.: Ilawer, o.angaethaiid4rifk1. .i'r brodyr, Acy.,oedd-. yr cyfarfod tizw.yddoo0id raddau aml1wg o e~einiad Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  IGbiabau W7, ? ki M - - - _ito- TRW1- ganiatad y prif-berchenog, gosododd larll Dudley, yr hwn sydd yn meddu lease ar rhi Chwareudy y Frenhines, y lie i bwyllgor Moody rd a Sankey, am dri mis, yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  eyfArfogn LRIS01, &r. .1 AMSER CYNMDITHASFAOEDD A CHYFARFODYDD MISOL. Y Gymanja Gyfredinol. Ffestiniog, Mehefin 24-29, 1879. CvjmditkasfaoeedL Aberporth, Sir Aberteifi, Mai 13,14,15, 1879. Caergybi, Ebrill 1, 2, 3. Qyfarfodidd 31isoA. Aberteih, Gogledd, Aberteifi, Deheu, Tregaron. Ebrill 23, 24. Arfon, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  NODICON O'R BRIFDDiNAS. (ODDIWuRTII EIN GOHEBYDD NEILLDUOL.) Y GYMDDEITHAS ELUSENGAR GYMREIG. Nos -Fvrcaer, y 14'g crfirol, cynhaliwyd chweehed gvfartorl biviyddol y Gyrydeithas Eluserigar Gyrmreig (Theo London Welsh Chaiitable Aid Society) yn y xi ric.'isL'r EPlace Hotel, o dan lrwyddiaetb Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ft an OYMAKFA GYFFREDIKOL FFESTINIOGI I d,. MUCw 24, 25, 26, V7in, 1879. d.- ri Lly dd,-Y PAN. W. POWELL, Peafo. ' Yagrife yddion.-y PARCc. JORN LEWIS, Caur. h. fyrddin, a T. J. WHELDON, B.A., Ffestinfog. DYDD M&WRTH. r Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.