skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Mynydd Bach" "Mynydd Bach"

Found 49 matches across 3 resources.

 • * British History Online *

  1 result from this resource, ordered by relevance. View more View all

  Selections from Archivists' Reports

  Selections from Archivists' Reports CHAPTER III. Selections from Archivist's Reports. 1 The City of Llandaff. AFTER a careful examination of the new edition of the Liber Landavensis , 2 I am of opinion that there have never been any

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  10 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  tlewvbbian (Ep i mrrig. Rhanedd Clwb Dillad Lianbedrog a Llangian eu rhoddion blynyddol i aelbdan y cymydogaethau hyny y dydd o'r blaen. Yr oedd nifer y tlodion a dderbyniasant roddion eleni yn 232. Y nuae y pwnc o gael Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Y DEHEUDIR. I DYFFRyN TAWE, LL1N, MZAWETH 14mr. Agoriad Capel a Chyfarfod Misol yM Pontae7n, Bryeheiniog.-PentreE bychan a gwledig, ynghylch chwe' milldir i'r deheu o Aberhonddu, yw Pont- faen.. Yn ddiweddar y mae y cyfeillion Methodist. aidd yn yr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  I MORDAtAITH Y CENHADON a0 LIVERPOOL I PORT SAID. ti i'r - - )thu Id- GAN Y PARCH. J. CEREDIG EVANS. eto, ady. Yn gymaintvag i amryw gyeillion yma a tbraw esr hvd y wiad daer ddymuno- arnaf ddanfol Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ILERPWL. C GYrARFODYDD CENHADOL.-Cynhalivyd cyfar- o fodydld cenhadol, un nos Fawrth yn nghapel r Netherfield Road. a'r llall nos Weuer yn nghapel lo Chatham Street, y Parchn. John Hiighes, M.A., a i Thomas Gray ya galeirwyr, a'r Parch. John Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  GLANATU AERON. BWLCHYLLAN.-Wedi colli yr hen flaenoriaid ffyddlon, Mri. Lewis Lloyd, Bryngalem, a John Jones, Bwlch, nid oedd ond dau yn aros, sef Mri. John Jones, Trefran, a John Morgan. Penherber. Buwyd am hir amser yn ameanu ethol rhai Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.