skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Fox Hall" "Fox Hall", Resource: British Newspapers, 1600-1900, British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 409 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  409 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  NODION 0 BETHESDA. Ac y mae yr hen FZNGYLYDD HYNOD 0 NERQUIS gn ei fedd. Un hynod oedd ef mown Ilawer ystyr. Hynod yn ei destynan, ei sylwadai, aqi wrandawyr; caffai ef lawer i'w wrandaw na chaffai ngb arall, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  BALA, Cynhaliwyd eyf,. rfod blycyddol Coleg y Methodist- iaid ddydd Iau, Mehefin 7Ved, den Iywyddiaeth D. Roberts, Yew. Yr oedd yn bresenol y Parchn. Dr. ( Edwarde,'_Hugh Williams, M.LA, Ellis Edwards, M.A, B. H. Morgan, M.A., Abermaw; E, W. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYMDEITHASFA L L A N E: BO HEY R 6D Do MEHEFIN, 15, 16, air 17. LLYWYDD-Parch. OWEN JONES, B.A., Liverpool. YScRIFENYDD-Parch. R. H. MORGAN, M.A, Towyn. DYDD MERCHER. CYFEISTEDDFOD CYFFREDINOL AM DDAU O R GLOCO. Dechreuwyd y cyfarfod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  SIRthRilau. Nid ydyrn Vn ystvried ein Aunai4 yn qyfrifol am syniadau yr ysgrifenmyr. DAFYDD DAFIS, CAERWYS, UNWAITH 3TO. Syr,-Fe ddywed yr hen ddiareb mai pan yn booth y dyild taro yr haiarn; felly ninau, er ein bod er's blynyddoedd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gfarfob4bb itiso. -:o:- -:0:- AMSER CYMDEITHASFAOEDD A CHYFARB'OD YDD MISOL. Y Gymanfa Gyffredinol,-Pontypridd, Mehefin 11, 12,13 a 14, 1894. Cymdeithasfa y De,- Cymdeithasfa y Gogledd,- Llanrwst, Mehefin 27,28, 2 9 Aberteifi, Gogledd,-Horeb, Mehefin 21 a'r 22. Mater 1 ocr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Y DDAEARGRYN YN INDIA. CYFARFOD CYFARWYDDWYR Y GENHADAETH DRAMOR. Ddydd Gwener, Gorphenaf 23ain yn nghapel Hill's Lane, Amwythig, cyfarfu Cyfarwyddwyr Cyffredinol y Genhadaeth, i ystyried pa fesurau i'w cymeryd i gyfarfod _'r golled fawr i'r eiddo cenhadol trwy y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  POBL A PH- §TI2IAL YN YR UNO!, Be ATJX - GAN Y ttlON. oWON ES, PlARCHA POLIS. 1 hanesydd y Cyfolldob yn y -viad lion, bydd f yn Ifaith bhwysig a dyddorol fod Cymanfa gyntaf y i Methodistiaid Calfiaaidd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  NO TABILIA. PERtTUYRBATIONS OF THE PLANET URANus.-Many years of inces- sant labour and watchful care were bestowed upon this distant traveller and its appendages bv the master-minds of the age; at length astro- noeners began to fancy that they Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  HUNTING APPOINTEEMS. [Masters of Hounds will oblige by forwarding notice of the Fixtures to this Office as early as possilble.] NORTH WARWICOS13IRE HOUNDS.-At a quarter to Eleven. Saturday ...... Dec 26 . Boot Ipfpf Wail. as .rranee onpe. Wednesday Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  sprfilig 30filigma. TATTERSALL'S-YESTE5RDAY. READING STEEPLECOASIE.-7 to 1 against Hindley, (taken;) 8 to 1 against Althorp, (taken;) 8 to 1 against Maid of the Glen, (taken;) 10 to 1 against Old Dog Tray, (taken;) 10 to 1 against Hynnely, (taken;) Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  LONDON GAZETTE. [From Tuiesday Riqht'o Gazette.] BANKRUPTS. EDIVAnD SNrOW and H&?ity Sr;w, Biinauglam, hop merchants, January 24 at 12, Birmingham, off. assid., K1inner, Birmlog. baRm. Sol,, Baynkes and Wilimott, Southwark; James and KnLgbt, Birmingham. JANS HNIn3TON, LonrtoD, clotbler, January Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  HUNTING APPOINTMENTS. THE WARWICKSHIRE HOUNDS.-Qoarter to Eleven. This day .... Feb. 25 ....... Weston loutse. Thursday .... .27 .......L ower Shuokburgh, Friday .... -28 ....... Traitor's Ford. THE NORTH WARWIOKSHIRE HOUNDS.-Bleven. This day .... Feb. 25 ....... TilE Hill. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  HUNTING APPOIMENTS. THE WARWICKSHIRE HOUNDS.-.Quarter to BkeM. Thursday.... Feb. 27 . Lower Shuckburgh. Friday - 28 . Traitor's Ford. THE NORTH WARWICKSHIRE HOUNDS.-leens. Thursday .. Feb. 27 ... Blue Boar, near Dunohatcrb. Friday. -28 .. . Solihull. THE WORCESTERSHIRE Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  HUNTING APPOINTMENTS. TEE WARWICKSHIRE HOlNS,-Quarter to Rgcwn. Thls day .... Feb. 27 ..*--.. Lower Shuekburgh. Friday.... I 28 .. :. Traitor's Ford. 'THE NORTH WAIRW10IBHIRB Hl(UNDS.-BIven, This day .... Feb. 27 .. . Blue Boar, near Dunchurcb. Friday 2.. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ~rtjo asovrlu Adertlemota n te Dily Poet, must do so in 'Alelea (cpialleteran nmbr) ffceofthe Daily Poof,"meam~ tha apllcllot (l~s b leds ty ettr, ndin no other way. 'Aply or eideesattheDoiy Pol ffiemeans that personal AANT ED, SUNDAY DUTTY, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  HUTINGAPPOIATMENTS. THU I6ORTH WARWIOKlSHIRI HOUINfWS.-At Rcri.u| This dayr... Ma~rr. 5 .... Grovo Park, atU12 Fridaby .. . . . ,, 6 ...... ,.HIlockley House. &,HE WARWIORSKIRE HOUNS.-At a quarter ts Eleven, Thiesday,.... hlar, a .',.,,,;,,. Ll4ghtharne. Prida. ,, ... Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  HBUNTING APPOINTMENTS, TEE WROI!TEESHIRE HOUNDS-At halfjyast TMa 0-41,k' THE WORCO'Nov. 2 *.,..BshpaWo This day.,- 6 . I r-anre, Friday.... ',i(SHIRE HOUNDS-At Elv, THE WARW1h6..... atnHuc(th- Thid day,... Nov. 2 Eliloe(vte). ,, Westonl House, Toeadaie .... ' 3 . l.adhlunt. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  HUNTING APPOINTMENTS. TIDE IORIWESTERSHIRE IIOUNDS-At half-past Ten o'clock. Friday ..... Nov. G ........ Croome. Ilondtay s . The Mlecy. lWednesday. II 11.,.,,G003elill. Friday,,,, ,, 13 ,,....,, BrocheridegeCOmnion. THE NNARWICOKBIIRE HOUNDS-At Eteveec, This day .... Eov. 5 C 6,.hadshu t, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  RUNTING APPOINTMENTS. NORTH WARWICKSHIRE HOUNDS-At Eleven, Tuesday ..., Dfe. 1 *..,, Knowle. Thursday .. ,, 3 ,..,,.., Dilinurch. Friday.,,.. ,, ,4........ Grove Park. THE WARWICHSHIDJ HROUNDS-At Eleve, Tuesday .... Des 1 ,I,..,.. Weston House. Wednesday.. ,,2.,,.,-. Weliesbourue. Thursday .. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  HUNTING APPOINNTS. NORTH WARWICKSHIRE HOUNDS-At Elev This day ..., Dec. I ...... Buowle. Thursday ,. ,, 3 ....... Dpnohrch. Friday ...... 4 *,,,,,.. Grove Pardk. THE WARWICKSHIM HOUNDS-At EWlevn This day .... Dec 1..... Weston House. Wednesday.. Dec I Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.