skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Cross Inn" "Cross Inn", Source type: Newspapers, Newspapers

Showing 1 resource containing 1,419 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  1,419 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  4,gewpbbion Tpmrtig'. Yr wythnos ddiweddaf bu farw hen wraig yn gant oed oedd wedi bod am faith flynyddau yn cadw Twr y Brenin William yn y Garth, ger Ruabon. Hen fil- wr a fu yn ynladd yn Waterloo oedd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYFARFODYDD MISOL. *___ - . I __ . -- I --- .1A] n_ A Hf GORLLEWIN MEIRIONYDD. ~Oynbaiiwyd Cyfarfod r, Misol Garlljewin Meirionydd yn Abergand-wyn, Gbr. Y 4ydd a'r -5. Liyw3-dd, y Parch. D. Davi'es;- Aber. w', maw. Dywedai Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  AtwpbbO1 BiWlbbaraf, METZ WED)I El CHAU I FYNY! BYDDIN CHALONS AC ADGYFNERTH. ION FFRELNGIG! Paris, Awst 23, bore -Mae cysylltladau Metz wedi eu tori o bob ochr i'r ddinas, gan y Prwsiaid. Mae ganddynt fyddiuoedd mawrion yn agos i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYFARFODYDD MISOL. VL/ 1"lLt'J2 J IU 4S.L~I JLUJ . SIR GAERPYBDDIN. - Cynhaliwyd y Cyfarfod Misol hwn ye Liansawel, dydd Lhin a Mawrth, y 12fed a'r D3eg cyfisol. Llywydd, y Parch. D. Thomas, Llandeilo. Society am 2 o'r gloch Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  n& b on- fgt- p g Mewn cynhadledd, ddydd Marcher, wythnos i'r di. weddaf, penderfynodd Presbyteriaeth yr Eglwys Rydd yn Edinburgh, trwy-fwyafrif o 53 yn erbyn 40, nad oes dim mewn egwyddor yn rhwystr i undeb rhyngddynt a'r Egiwys Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  : .' '. " . , , o - I . I ? I.. ?? - 0 . b , -( )p . ?l II f, W- -i'lp pb ja ? .?#: ae?g. Deallwn fod trefniadau, egn. yn cael Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYFARFODYD D MISOL. 1 I. . I a%. - . - . - . AaFON.-Cynbaliwyd Cyfarfod Misol yn y Bul- an, dyddisu Llun a Mawrth' diweddaf. Llywydd- wyd, yn absenoldeb y Parch. S. Roberts, y llywydd penodedig am y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYFARFODYDD MISOL. Sir FEinIONYDD.-Y REN[ DDWaEINIOL.-Cynhal- n iwyd y Cyfarfod Misol yn Rhydlydan, Mawrth y 18fed s a'r l9eg. Yn y cyfarfod cyntaf, dan lywyddiaeth Dr. 3 Edwards, ymofynwyd am ansawdd a gweithrediadau y, t fugeiliaeth yn nosbeirth Druidion Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  - -'-: -7 - : I : I- 5 CROSS IINS, . LLANDEBIE, A'R MEETHDIST- l 1: AID -, -In. , I:1 Pentref prydferth a phoblogaidd ydyw Cross Inn yn mhlwyf. Llandebie, yn sefyll yn yt ongl aiffurfir gan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  RHESTR o DDOSBARTEWYR y . 'GOLEUAD.' a MON. Aberffraw ... Mr. D. Williams, Parochial School Amlwch ... Mr. H. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto Beaumaris ... Mr. W. Davies, Bookseller Bryngwran...Mr. R. Rowlands Tailor, &c. ] Caergybi...Mr. H. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  RHESTR o DDOSBARTHWYR y 'GOLEUAD.', MON. Aberffraw...Mr. D. Williams, Parochial School Amlwch...Mr. H. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto Beaumaris... Mr. W. Davies, Bookseller Bryngwran..Mr. R. Rowlands Tailor, &c. Caergybi...Mr. H. J. Hughes, Bookseller Cemmaes. ...Rev. J. Roberts, Tai Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  RHESTR o DDOSBARTHWYR y 'GOLEUAD.' 0 M~ON. AberT raw...Mr. D. Williams, Parochial School Amlwchl.. .Mr. HI. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto Beaumaris.. Mr. W. Davies, Bookseller Bryngwran.. Mr. R. Rowlands Tailor, Sc. Caergybi.. .Mr. H-. J Hughes, Bookseller Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  I - RIESTR o DDOSBARTHYR y 1 'GQLET.TAD.'V I MON. Aberffraw ... Mr. D. Williams, Parochial School L Amlweh ... Mr. H. Hughes, Bookseller Mr. I). Jones, eto Beaumaris ... Mr. W. Davies, Bookseller Bryugwran-.. Mr. R. Rowlands Tailor, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  RHESTR o DDOSBARTHWYR y 'GOLEUAD.'. I MON. Aberffraw ... Mr. D. Williams, Parochial School Amlwch ... Mr. H. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto Beaumaris ... Mr. W. J)avies, Bookseller Bryngwran ... Mr. R. Rowlands Tailor, &c. Caergybi ... Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  REESTR o DDOSBARTEWYR y i: 'GOLEUAD.' Aberffraw ...31nr. .), Williales, Parochial School Amwbch .... Mr. H. Ilughes, Bookseller Mfr. I). Joncs, eto Beanmaris ...Mr. 11E. Davies, Bookseller BryngNvran ... Mr. R. Rowlands Tailor, &c. Caergybi ... Mr. H. J. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Rlhestr o Ddosbarthwr y 'Goleuad.' MON. A exffrrw. Mr. D)- Williams, Parocheil School Amilweh.. .Mr. H. Hughes, Bookseller - Mr. D. Jones,- eto Beaunmaris. .. Mr. AV. Davies, Bookseller Bryngwran... Mr. H. Rowlands Tailor, &c. Cacrgybi...Mr. H. J. Hughes. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Rhestr o Ddosbarthwyr y ' Goleuad' l MON. Aberffraw...Mr. D. Williams, Parochial School Anilwch... Mr. H. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto Beaumaris.-Mr. W. Davies, Bookseller Bryngwran...Mr. B. Rowlands Tailor, &c. caergybi...Mr. H. J. Hughes, Bookseller Cemnmaes... .Rev. J. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Rheistr o Ddosbarthwyr ' Goletuad.' MON. berffraw... Mr. D. Williams, Parochial School Amlwch... Mr. H. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto 13eaumaris...Mr. W. Davies, Bookseller Bryngwran...Mr. R. Rowlands Tailor, &c. Caergybi...Mr. H. J. Hughes, Bookseller Cemmaes...Rev. J. Roberts, Tai Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  litb3gnilly . * CYFARFODYDD MISOL. SIR FnLiNT.-Cynbaliwyd- y Cyfarfod Misol di- 1 veddaf yn Treffynon; Mawrth 31ain, ac Ebrill laf. Llywydd, Parch. J. Pugh, B.A. 1. Ymddiddanwyd a d brodyr oedd wedi eu dewis yn swyddogion yn egIwysi f Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Rhestr o Ddosbarthwyr ' Goleuadc' MON. Aberffraw.. Mr. D. Williams, Parochial School Amlwch...Mr. H. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto Beaumaris...Mr. W. Davies, Bookseller Bryngwran...Mr. R. Rowlands Tailor, &c. Caergybi ...Mr. H. J. Hughes, Bookseller Cemmaes.. .Rev. J. Roberts, Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.