skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Cefn Mawr" "Cefn Mawr"

Found 2,478 matches across 4 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  2,365 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  4,qaogb~io (Yfpmreig. au Ffurfir cwmni yn Aberystwyth i gedi baddouau ei cyhoeddus yn y lie. *th Cyfiwynocdd y Farwnes Willoughby d' 1resby 600p. sin tuag at godi ysgoldai yr ardaloedd Trefriw, Capel Yn Curig, a Bettws y Coed. . Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  PRIFYSGOL CYMRU. ,) 0Gogledd Oymrzi-rAil Hysbysiad. t Y mae casgliadau cynulleidfaol tuag at Drysorfa y c Tair Blynedd wedi cael eu gwneyd yn y manau isod:- 'SIR FoN.-Amlweb, W. Circuit;, Belan, AB.; Bo- " dedern, C. M.; Brynsiencyn, C. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  I it ebae ictIan, 1"rhiobasau, &r. GENEDIGAETHAU. EDWARDS.-Ar yr 16eg cyfisol, priod y Parch. Llewelyn Edwards, M.A., Ardwyn, Aberystwyth, ar ferch. ROBERTS.-Ar y laf cyfisol, priod mr. William Roberts, saermaen, Springfield St., Dolgellaun, ar fab. PRIODASAU. HAvARD-HABRIES.-Ar yr 28ain Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  PWLLHELI. Nos Iau diweddaf, fe gynhaliwyd cyfarfod cyhoedd- 1 us yn Nena'd y Dret hon, gydi Theml y Plant, dan _ lywyddiaeth y Parch. D. B. Davies. Cymerwyd rhan yn y eyfarfod gan y Parehn. J. J. Williams (B.); Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  t.lvii-LUiCtliau, jnriobnsa, &r. PRIODASAU.5 HUGHES-ROWLANDSB-Ar y 5ed cyfisol, yn aghapel Hyfrydle, Caergybi, trwy drwydde4, gany oarch. J. Donne, Mr. William i Hughes, Artist, llangefni, a Miss Rowlands, Carog. JONES-RICHAR:iD5.-Ar y 7fed cyfisol, yn nghapel Pentre, Llanrhaiadr, gan y Parch Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.