skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Capel Cynon" "Capel Cynon", Date from: 1800-01-01, Date to: 1900-12-31

Found 31 matches across 2 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  25 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  - DOSBARTH GORLLEGWINL MON. Cynhaliod&dMethodistiaid Calfiniiddsydosbarth uchod eu oyfarfdedanb u qynul1eidfio1 blynyddol eleni yn Bodedeyrn, ar yr 21ain o Fedi, o dan ar. weiniad y Parch .John Reberts (Ieuan Gwwy1t). Cymerwyd ;y gadair gin y arch. E..Evans, llyw,.- Ydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  UNDEB CERDDOROL SIR ABERTEIFI. em _ tw r To l E t _ V A A u w A Xq tt A S n # A v~~~~~~~~~~~~r no z n f A e ~~ U JQtJ IN L 'Sfa Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i CYMANFA GERDDOROL Y METHODISTIAID F I CALFINAIDD, SIR DDINBYCH. - .I I-- h1r -1w-1iedir Cynhaliwyd y Gymanfa Gerddorol lir ddisgwyliedig yn Rhyl ar ddydd Iau y 5ed cyfisol, ac yr oedd yr am- gylchiad yn un a gofir Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  4fftbibbion T!. maig [Oherwydd fod ein hadroddiad o'r Gymdeithasfa yr wythnos hon yn myned a chyrnaint o le, gorfyddir ni i daLfyru yr hanesion canlynol oddiwrth ein gohebwyr rheelaidd, amryw o ba rai sydd elsoes wedi myned yn hen.] Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYMANFA GERDDOROL DOSBARTE MERTHYR TYDFIL. Mae Methodistiaid y dosbarth hwn er's misoedd yn prysur hwylio en telynau i gynal Cyrmanfa Gerddorol. n Mae Sir Forganwg wedi rhoddi gwahoddiad i'r Parch. John Roberts (leuan Gwyllt), i ddyfod trwy y sir Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.