skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Baker Street" "Baker Street", Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 5,574 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  5,574 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  NODION O'R BRIFDDINAS. (ODDrnIU EMN GOHEBYDD NEILLDUOL.) PLENYDD YN LLUNDAIN NoE Iau, yr wythnoa ddiweddaf, ymgasglodd nifer lled liosog o Demlwyr Da a chyfoillion dirwest, I wrando ar y Gough Cynreig, neu fel yr adeabyddir ef ye fwyaf cyffredin, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  0 a -- - ~~~~~~~~~~~~~at GENEDIGAETHAU. DAVIES.-Ar yr 22ain cyfisol, piled Mr. R. J. Davies, loremnan, jwyddfa'r GOLEUAD, Dolgellau, ar ferch. PRIODASAUIJ. JONES-HUMPHREYS.-Ar yr 2il eyfisol, yn ughapel Dinas, Llangefni, trwy drwydded, gan y Parch. J. Donne, Mr. J. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ABERYSTWYTH, ,)YR EGLWYS .RYDD WESL EYAIDD. - CYFARFODX V BLYNYDDOL.-Y mae gan yr eglwys hon ei ciyfarfod d, blynyddOl er's cryn im-er bellach, BO y maent yn 0m dyfod nfvwy llewytchns y traill flwyddyi ar 'of y i; Ial]. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  NODION O'I BRIFDDINASQ (ODDIWRTH EIE GQHEBYDD NEILLDUOI. Y BIgin NWYbDD-GWAITH Y CYPIEITHWYR- ESBONIAD: PRINCIPAL EDWABDS-CASMOLIARTH Y WABG S31SNIG-COLEG ABBSTTH WBL HAD YRADEILAD -ETHOLIAD"LLYWODHAETH wYR -YB B.P.C.K. AG YMFUDIAETH I CANADA-CYM- DEITHAS LENYDDOC NASSAUi S+tBET'-EGLURIEAD . AC YMDDIHEDURAD.,. . .. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  NODION O'T BRIFDDINAS, (Oddiivrtk e6in GokebVdd Neillduol,) [CYxD1ITEAS LENYDDOL NASSAU STREET-ARARTH YMAIFEROL - GWLEDD CWMNI Y WHEEL- WRIGHTS - NODWEDDION SENEDDOL - UNDEB PBYDAIN ABR UNOL DALAETHAU-Y GOLESGYN. IAD CY3MREIG-CYFRES YR ENGLISH WORTHIES- MR. GRANT ALLIN AR "CHARLES DARWIN."'] Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ABERYSTWYTff Y FEIBL GYMDEITHAS,-NOS Fawrth Chwefror 5ydd, ba Dr. Cynddylan Jones a&r ymweliad a'n tref ar ran y Feibl Gymdeithas. Ba y Dr. yn y Coleg am dri o'r gloch yn anerch y myfyrwyr. Am saith, cynhaliwyd eyfarfod cyhoeddus Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Olr Mirfroeti. . Un o amcanion Canon Gore yn ei gyfrol tiewydd ar y Bregeth ar y M~nydd ydyw dangos mai nid diben yr Arglwydd Iesu wrth .dysga moeseg ydyw gosod i lawer nifer o ,o&chymynion a rheolau, ond Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  GenaieNaetbau, prionasau, &c. GENEDIGAETHA. h HuMFIiIv'-'- .-A wst 163Lc, priol y Pa ci,. \ i. fIi HuitipilleC~S Cartrefle,B Ll.a,ar ah-cyntaFic i a POWELL -A'st 1i8fcd, priod y I ac. ll . Powell, .' Llanttisflt, ar fab. I _ORWL,.NDS.-wVSt Gel, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  COUNTY SCHOOL FOR GIRSS 4GROVE PARK, WREXIIM. READ MISTRESS, .,_'MiiS A. . ,JONES, B.A. (Lond). ASSISTED BY -iTss -. FRANCIS (Canibridge Hfigher Loca:).; m (s . MARTINDELL, B.A., (Lond). Miss 1J. GREIG (Natufal Sc~enee Tripos) ; Miss Al. .Jt1)BERTS Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  cot GE MIXTURE--At Beswch. COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE-At Ddiffyg Ana dl, COUGH MIXTURE-At Ddiffyg Anadl. COUGH MIXTURE-At Anwyd a Ohrygni. COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chrygni. COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At BronchAtis. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza, COUGH Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  * ---- - HUGH DAVIES$' cot OH MIXTURE- At Beswch. COU GH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE-At Ddiffyg Anadl. COUGH MIXTURE-At Ddiffyg Anadl. COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chrygni. COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chtrygni. COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ITANTED an Agent, having a good connection YV anongst Flarnnel Man ufacturers in North ales, f r the Sale ol B!ewling Oils and Soans Apply James Dyson & Co., Atlas Oil and Soap Worts, Ellari(d YorkshIire. Caneuon Cysegredig ar Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  IF Bit cryn siaral ypldith rh'ti o'r brodsr, afieg Cym - 'Ieitlaif) Llani Iloei yr wythno3 ddiwedd df am yr hys- iad a welir yn y Go'eiud ani lyfr newvsdd Mr B ri I E a-s Ty' iai rh)ai Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EDRYGHWCH! - Yn Barod, )ARLUN IIARDD A CilY WIR. O'r Anfarwol oI-IN ELIAS O FON. ] Gilitll celf ysblciiydd yln mesur 23 moffedd wrtl ' m1 odfedd. Yn addas i'w ffralmlio. (Safely packed). Pris Swllt, trwy'r post is. Ic. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EDRYCHWCIIH! Yn Barod DARLIN .HARDD A GuYAVIR O'r Anfarwol JOHN ELIAS 0 FON. (4raith celf vsblenydd yn mesur 23 mnodfedd wrth 17 niodfedd. Yn addas i'w fframio. (Safely packed). Pris SwIlt, trwy'r post Is. lc. Y DARLUN Y MAE Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EDRYOHWCTh Yn Barod, DARIJUN HARDD A CRY WIR O'r Aufarwol JOHN ELIAS 0 :FON. ,aitlh celf ysbleiiydd YTn mesur 23 modfedd wrth 17 modfedd. Yn addas i'w fframio. (Safely packed). Pris Swilt, trwy'r post ls. lc. y DAIRLUN Y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EDRYCHIWCO! Yn Barod DARLUN HARDD A CHYWIR O'r Anfarwol JOHN ELIAS- 0 FONX (;,aith celf ysblenydd yn mesur 23 modfedd wrth 17 modfedd. Yn addas i'w fframio. (Safely packed). Pris SwIlt, trwy'r post Is. Ic. Y DARLUN Y MAE Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EDRYCHWCH! Yn Barod DARLUN HARDD A CHYIVIR O'r Anfarwol JOHN ELIAS 0 FON. viftlh celf ysblenydd yn mesur 23 modfedd wrth 17 mrodfedd. Yn addas i'w f&ramio. (Safely packed). Pris Swllt, trws'r post is. 1c. y DARLUN Y MAE Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EDRYCHWC1R! Yn Barod, IJARLUN HARDD A CRY WIR O'r Anfarwol JOHN ELIAS 0 FON. (;waith celf ysbleilydd yn mesur 23 modfedd wrth 17 niodfedd. Yn addas i'w fframio. (Safely packed). Pris SwIlt, trivy'r post Is. Ic. Y DARLUN Y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EDRYCHWCH! Yn Barod DARLUN HARDD X CHYWIR O'r Anfarwol JOHN ELIAS 0 FON. (hraith celf ysblenydd yn mesur 23 modfedd wrth 17 nmodfedd. Yn addas i'w fframio. (Safely packed). pris Sevllt, trwy'r post Is'. le. y DARLUN Y MAE Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.