skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Ashton" "Ashton", Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 51,010 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  51,010 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  at ddileu dyled y capel. Dywedir fod Mr. Gladstone wedi ychwanegu eto at ei feddianau yn Nghymru trwy brynu ystad Ashton, ymhlwyf Hawarden, yr hon sydd 923 o erwau o dir, yn nghyda thri o weithydd glo, yn cynyrchu ynghylch Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  YCHYDIG ADGOFION AM Y PARCH. HENRY REES. LLITH II. Rhoddais yn y cyntaf rai cynghorion o eiddo Mr. R ees, gyda golwg ar fyned i bregethu ac i enill gradd | dda yn hyny. Yn bresenol mi a godaf Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Liverpool, i gari ymiaen iderfyniad boddhaol yr ymdrafodaeth gyda Mr. Gladstone, y Prif-weinidog, i brynu capel Ewloe Green, ar ystad Ashton, yr hwn a ddaeth yn ddiweddar i'w feddiant. Rhoddwyd anogaeth i'r holl eglwysi i gefnogi yr ymdrech i gan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gwirod." . .y Buan y cafwyd allan pwy oedd wrth waiCdd.y cyf- a arfodydd aflywodraethus a gnlialiwyd yn Lerpwl, a Ashton, a nianau eraill, i brotestio yn erbyni cau y taf- C arndli an g11ar Ur y Sabbath. Derbyniai y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  chynel yn anrhydeddus-y casgliad i'w dderbyn yn Rhydyfelso. Penodwyd ar y Parct. Joseph Thomas, EEvan Jones, T. J.Wheldon, B.AI., MIri. Ashton, ron, ae Evans, Fnnnant, i fEodyn gyd arolygwyr A chyfeillion Llanidloes yn yr amgylchied. Penodwyd y Parch. Joseph Thomas Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  jj - (9)OIJ9fil 6Rmpsq. ? Nid oess un Pabydd wedi ei ddewis o Loegr, Scot- land, na Chymrn yn yr etholiad diweddar; dywed y ROak y Sieryd hyn yn uchel am Brotestaniaseth Bry- dain. Y'penderfiniad y deuwyd iddo gyda Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  BOwERS, Maltster, Brewer, and Wine & Spirit To Mr. J. Ede. Merchant, Albion St., Birmingham. Victoria Road, near Potter's Hill, Ashton Pork, July 22nd, 1871. Dear Sir,-My eyes have been weak anl, had for many years, and I could not Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Marged Morgan ? - O'ain Ajlaw. : 6. Mae'n Gymro-byti - .7. Bichards (Isalaw). 7. Cymru hoff - J- ohn Ashton. i8 Aelwyd fy mam - - - Gwilhm Gwent. d 9 Cymin (Wales) - - - D. Emlyn Evans. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Marged Morgan? - Owain Alaw. 6. Mae'n Gymro byth - J. Richards (Isalaw). 7. Cymra hoE - - - lohn Ashton. 8. Aelwyd fy mam- - -wilyEm sUent. 9 Cy (Waes)- - - ..EmlyinEvansS. io 09:esZa yledog - B . Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ysw., Llanidloes, y Gymanfa Gyffredin- | ol, M. Philli'ps Drefnewydd, a Owens, Machyrlleth; d l di, MiL Mills, Llanidloss, a Ashton. Llawryglyn Rthagfyr, Mr. 'shtan, Llawryglyn. Yn nghyfrfod y n blasooriald, dewiewyd y gweioidogion canlynol am y .d chive' -mis Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Bethesda, Ffestiniog, a David Evans, Cae- einion, Dolgellau. Trefaldoyn Vchaf. -Y Parohn. Joseph Thomas, a John Foulks Jones, B.A.; Mri. Ashton, Llawryglyn, a Mills, Llanidloes. TrefaldevynIsaf.-Y Parchn. John Jones, Birming- ham, a David Pierce, Salem; Mri. John Jones, U.H., Llanfylhn, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a'r Parch. William James, TB.A., a Mr. John Frimsten yn geuhadan i Gymndeithasfa Wrecsam. Hysbysodd y cenhadan a fuont yn Ashton ir egiwys yno ethol pedwar e daeenoriaid, set Wilisam James Davies, Richard Lewis, David Ellis, a Richard Edwards. Yr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  aelod t'i ddwgn iw chynal * a phan y inae rhagliwiaeth yn syinnd aslodau o'r eglwyii hyny iBolton, ThWr, Tyldoaloy, Ashton, 8tock port, a lleoe ~yf~fel~'-y y'rhail man y weinli- dogeath' yn eostio 9ym~al t . all . & aEnv Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Manchester, Awst y 27ain. Llywydd, Parch. Thomas Gray. Nid oedd neb yn 4 bresenol o Bury, Stockport, Rochdale, Tyldesley, nac Ashton. Darllenwyd a chymeradwywyd penderfyniadaa y cyfarfod blaenorol. Cymeradwywyd taden ddiwygiedig i'w rhoi yn y Dyddiadur. Cafwyd adroddiad gan y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  FFESTINIOG A'I HELYNTION. . _ "_ __ 2 DAiKWA ANGIEUOL.-Dydd Mawrtb, yr wythnos I ddiweddaf. cyfArfa gweitbiwr Oar enw Griffith Roberts, I Pentrefelin, ali farwolaeth mern modd eydiyn a difrifol y yn chwarel Voty a Boiydd. Ymddengys ir trancedig Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y I dylai y cyfeillion yn Tyldesley wneyd en goren i gasgI j I at y capel newydd. Hysbysai cyfeillion Ashton en bod D wedi pryanu rwyddau yn yr ystafell addoli, a bad en pris d yn 40p., a bod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y ' Rtodd Mim ' (cyfyngedig i rni d, dan 10 oed); gwobr, Is. 6c.; y rhai llwyddianu,- W Thomas Ashton, Mary Beadle, Henry Jones, . J. a Mills, Lestor Mills, Ann Jones, J. H. Mills, Thomas R Morgan, a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  di- weddaf yn yr Associatiou all, Chwefror 25aji. I vlyydd, Mr. William Rowland. Cynrychielid yr eglwysi gyda'r eithriadsa o'Rochdole ac Ashton. Yr Ioadd yn brosanol hefyd y Parch. Jobi Roberts, Waver tonL Darllvnwyd a chymeradwyvwd penderfyniadau y syfarfod bleenorol. Gan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  pump yn ychwaneg ; yn Rochdale ri 45, sef chwech ye llai; yn Tyldesley 40, sef yr un nifer; ce Ashton 48. Cyfanswm nifer yr aelodau yw 1271, sef 3 a( yn fwy na'r f5w3 ddyn flaenorol. Derbyniwyd yn gyflawn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  sexamiation thlat; tho school haa rleen r4tanght with , e,'W~&ED Jo~S, B.AGovernment Sojoee faster; Cynbaliwyd trengholiad er goiff Henry McDermott, Ashton, yr hwi a fu farv yn yr Ysbyty, dydd G(Wener diweddaf. Dangosai y tystiolaethau fod: -y ttancdig yn dra Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.