skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Adams" "Adams", Source type: Newspapers, Newspapers

Showing 1 resource containing 82,148 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  82,148 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  E. P~eters, Bala. SIa FFLINT.-Cynhaliwyd Cyfarfad Misal yn Cilcen, dydld LIlun a Mawvrth, 25ain a 26ain Gorpli. Llywydd, Parch. E. Adams. Yu aghyfarfad y bore cafwyd syl- wadac ar lywodraeth Duw ar y byd, gyda chyfeiria4 at y tywydd, y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  iidogau; ynghyd a 1,300.o.ergydion i fyny ychydig ddyddiau yn ol. Yr oeddynt wedi en celu mewn ystafell lUetywr o'r enw Adams, -yr hwn a lwyddodd i ddianc; daliwyd perchenog v- t'. Mae y'^gefeilliaid Siamaidd, y rhai sydd wedi tynu cymainto Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gwyddoniaeth. Y Due Devonshire yn y gadair. Wrth a ddarllen papyr ar " Ddaearyddiaeth Deheudir Cym- e ru," dywedai-Mr. AV. Adams, Caerdydd, fad maes- ydd haiarn y Deheudir, yn 600,000 o .rwau o arwyn- ebedd, ac yn 60 troedfedd a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  eglurhaol gan iamryw, cynyg. l ibdd y: P.arch.'.Robert Emls: fodi apeliad gaci ei wrneyd -am wrdd Ysgoli'r' lle.- GCeisisi Cadben Adams ber. swadio "i hirio hyny hyd nes y ceid gweledpa gyf. newidiad 'a wneid yn y ddeddf yn. yatod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  bi:; fXe - a { , \_ > ;, t F; '1, z Qwym ,podd' dyn jienano pio FanĀ£,goFX:~v ~Ern lg~h~,e ma.,hyna Mr. D=3avjid- ,zg~he$,, na 9, d voifwrdd agoS';swyd'dB~~~~~~~~l'3ie11@~~~o} El wn. cylitid lr fortaithi Ffrain ,' iar f Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Pierce i gyfarwyddo cyteill- ion y Lodge gydi gwerthu yr hen gapel. Nodwyd y Parchn. J. Davies Nerquis, ac , Adams, Cilcen, i fyned i Faeshafn i ddevis diaconiaid Yi.gweddill o'r casgliad i daiu dros .Carmel, asef Ss. fisc w Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  oadiar 1 Cor. ii. 12; a'r Pasiob -DlDave, ociik 1 Pedr ii.2. 2- * n Am 0, ar ymaes.-Dcheidd PcEEdward Adams. dPr y P-ci Edwa Zsr& atthews, oddiar CoL ii2 Parch. Dowph'jr.e dw Laeedse'oddiar 1 Tim~ ..-. 13. Paf.0X' ' Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  |5tnebzigqaetth iu4xrau,&c | !wn Gllt, GENEDIGAETEAU.l ii . A y 4 iasf cyfisol, priod Mr. 'dimad William, ycgolfeistr tl 7 1snt Paris, Lianberis, arlrab. t-ii- : ei:g Ar wy 1sif cyd, pried Mr. B. Roubets, chemist, &c., Pwlhali, T Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Hwll D. E:. Danvies MA. Rosser-DLianeili, D. Willinams, Llanelli,- GMorgan, West ofEnglaud Bank, Ebenezer Davies, J.' Lewis, Herald Office, John. Adams, &c.L , Galwyd ai Mr. Horman-FIsher i lywyddu y cyfarfod, yr liwnt .e ai dl ymgyn eryd *7r swydd, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  'Davies, Lewis ' Owen, Owen 'Evans, EL T. Williams, G. 'Roberts, J. E. ' Davies, R. B. v TRYDloDD DOSBARTH. Adams, Richard 'Evans, D. 'Picton, W. BRAWDLYS CAERNARFON. Cynhaliwyd brawdlys y sir hon ddydd LUn a dydd Mawrth diweddaf, o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  t a bhra i brith Pir plant. Derbynied're. Oriffiths, Blaenmeini; I Mrs. Davies,:Ty Capel; Miss' Janes, Trefach'i a his I Adams, ;y alorfa, ein diolch gwresacaf am a rbodion a'u gwvasanaeth.; Ar oal ir t6 fyned drasd'd' caifwd Cy. t'arfod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Goheiatt1ha. Y TEMLJWYR DA. Syr,-Dymunaf ddiolch i chwi am yr erthygl a gawsom yn y GOLEUAD, Awst 31, ar y testyn uchod. Y mae ynddi gryn dipyn o oleuni ar y symudiad, yr hwn da y gwnawn fod yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  12 i 15 tunell o bridd i fyny gyda hi, a gwasgaru ei changherau ymhob cyfeiriad. Dywed dyn o'r enw Adams, yr hwn oedd oedd yr malu ceryg wrth ymyl y ffordd iddo glywed swn mawr, fel pe buasai cerbyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  r gynulleidfa. Canwyd emiryw ddarnau lbefyd yr ystod i y cyngerdd gan y boneddigion a'r boneddigesau can- I lynol :-Mri. Adams, Perry. ac Evans; a'r Misses E. J. Jones, M. Williams, M. J. Williams, M. Davis, II. Roby, &c., y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i gyfeillion adeiladu ysgoldyi'r achos Seisnig I n 'yn Ile capel ar hyn o bryd. 11. Penodwyd Mr. I it, Adams, Cilcen, a Jones, Treffynon, i fyned i Borthen i a- ddewis swyddogion 12. Dewiswyd y biodyr Mr. i n Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ay Ysw., J. C. Gittins, Ysw., R. Williams, Ydw., a Mrs. Y Williams, Drefnewydd; Dr. Parry, Caersws ; Mr. i'x Adams, Carno; J. Daniley, Ysw., Chief Constable; be Dr. Davies, Llanidloes ; P. Davies, Ysw., U.H., Fron- m felen ; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Trwy yni a medrusrwydd dihafal yr ysgrifenydd lleol pwyllgor y Derbyniad; Urias Bromley, Ysw., a'i frodyr Mni. Silvester Parry, Higginbottom, Adams, trodd y cyfarfod allan yn llwyddianus. Ar ol te cyhoeddus yn y Town Hall, cafwyd cyfarfod ardderchlog yn y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ffraid), a Mri. John Roberts, Trefriw, ac Ezra Roberts, Rhuthyn; 0 1 Sir Fflint-y. Parchn. R. Iluzwy Owen ac Edward Adams a;M. 0. -Wiliams, B4ffani; 0 'Ddwyrain 1Meirionydd-y Parch. Griffith Owen, Dimel, a Mr. John, Roberts, Plas-gy-ddol; 0 Orllewin Meiriouydd-y, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Dr. Hodge, prif dduwinydd yr oes hoa; H. Ward Beecher, ei phrif bregethwr t y Drd. Schaff, Mc . Cosh, Adams, Prime, Porter, Newton, Hall, &c., &c. . Rhifai y cynrychiolwyr oll dros 500, o ba rai yr oedd dI Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o weinl gion, a Mliaws o'r rhai hynty yn ddynion blasenaf eu 'ci, Ctfundeb, megis Doetoriaid Hlodge, McCcos, Hall, ct- Adams, Primite, Scliaff, Moolseso, Dawsoen, Simpson, tCrosb, Cumitnings (ie yr esgob twui syydd yna awr wedi ymadaei a'r Eglwys a'i Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.