skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Aberdeen" "Aberdeen", Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 246,505 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  246,505 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  fyw yn hir eto." Fel areithiwr yr oedd Arglwydd Derby yn un o'r dosbarth blaenaf yn ei oes. Arfcrai Iarll Aberdeen ddyweyd, er ei fed wedi gwrando Fox, Pitt, Burke, a Sheridan, nad oedd yr un o horynt dalai i'w Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  lawysgrfaU. CYFANSODDI YN YR IAITH SAESNEG- ENGLISH COMPOSITION AND RHETORIC- A Atanvuel by Alexander BTin, LL.D., Professorof Logicinthe University of Aberdeen. Second Edition. London: Lonymans, Green & Co. 1869. Cymer Dr. Bain yn ganiataol fod yr efrydydd wedi astadio gramadeg Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Weinidog), a Mr. SHUTTLEWOT1TH, wedi en dyclhwelyd-y naill dros Whitby a'r Hall dros Hastings-y ddau yn rhyddfrydwvyr. Dros Glasgow ac Aberdeen fe etholwyd Mr. Gonnox., ceidwadwr. Felly mae y rhyddfrydwyr wedi coll un eisteddle, a'r un hono ya digwydd bad Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ye Aberdeen, un v bob pymitheg yel Edinbuogh, uin O bob un-ar-byniltiegyn St. Anilrews, - ac nn o bob ptdwar-a-deugain Yn Glasgow. A chymer- yd ond y Ilynedd yn unig i'r cyfrif, yr oedd y cy artal- edd yn Aberdeen Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  dwy! MR. GLADSTONE AR LE LLEYGWYR YN YR EGLWYS. [A Letter to the RIGHT REV. WILLIAM SKINNER, D.D., Bishop qf Aberdeen, and Primus, on the " FUNCTIONS or LAYMEN IN THE CHTURCH," by the RIGHT RON. W. E. GLADSTONE, M.P. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gaWgarit en canu nydynt Moriab, At. 10; r' Leipsic, 31; Nashville, 45; St.. Mary, 92; Prydain, r 100; Patiaod. 210; Aberdeen, 103; Alun, At IS; Henffordd,-84; a Llydaw 115. L Rhoddai leuan Gwyllt gannioliseth uchel ir canu; ae yn ddiau Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y boar yn yr Inner Tembple yn *y r un flwyddyn, ac etholwyd e f yn Arglwydd * ilaithor Prif-ysgol Aberdeen yn 1866. Fe welir ei fod yin dra dysgedig, ond mi a welaf fy mod wedi] ymdroi gormod i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ei gglchhyd ddyddSab- B bath yr 81ed, pryd y cafwyd ef gau lestr Noiwegaidd, PI oddtnutu 30 o filldiroedd o Aberdeen. Yr oedd corff an o o'r bechgyn yn gorwedd ymhen biaen y eweb, ond Di C chlywyd un gair Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYFARIFOD-YDD MISOL. C-FARFOD MISOL MYNW, a &ynhaliwyd yn Bryn .yfryd, Rhymni, dyddiau Lluna Mawrth, Mli 3iia n a 21ain. Llywydd, y Parch. John Jones, Gilwern. yl, y Society L3ytfredinol am 3 o'r gloch dydd Lhin ynidrillwyd yn dra buddiol Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Sc y mae yd wedi bod yn Argihydd y Gvfrin -sel, ac yn eistr y pa Ilythyrdy o dan laril Aberdeen ac Arglwydd Pal- Bo merston.. Y mae ei gyrhaeddiadau'lenyddol yo eanV, :3c y mae wedi-yrnddangns fwy nag unwait 'gw Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  cynygiad a wnaed gan y diweddar laril DERBY yn 185, pan yr ymdrechodd ffurfio gwein- yddiaeth ar gwymp yr eiddolarll ABERDEEN, i Arglwydd CLAIIENDON aros mewn swydd fel N'sgrifenydd l'ramor. Wedi gair o ragymadrodd fel hvn, rhoddwn grynadedl iyr o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  nystr ar fyvwydau ac eiddo yn fawr iawn. Cafwyd morfil wedi ymddyrysu mewn rhwyd ar y traeth yn agos i Aberdeen ychydig ddyddiau yn ol; mesurai oddeutu pymtheg troedfedd. Hysbysir yn swyddogol na chaniateir i neb ymgy- meryd A chwblhau Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ei ddiffodd gael ei - gario ymlaen gyda'r brys a'r doethineb mawyaf. n - ----- 6+ r. Derbyniodd teulu Iarll Aberdeen delegram ychydig E ddyddiau yn ol, yn hysbysu fod ei arglwyddiaeth wedi boddi tra ar ei ffordd o America Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hwnw, mai diles hollol fu y rhyfel. Pa fodd bynag, fe'n llusgwyd i ryfel, neu, a defayddio geiriau cyrbaeddgar Iarll Aberdeen, C" we drifted into war," a gorchfygasom Rwsia; o leiaf, fe'i gorchfygwyd hi gan Ffrainc a ninau, oblegid heb Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  christionogol, yn gwneu- y; thur ond um god rhyngddynt gyda en chwaer-eglwysi oll o Solway, hyd ynysoedd Shetland, ac o Aberdeen hyd Hebrides. Os bydd gweddill gan y pwyllgor, rhenir ef rhwng gweinidogion yr eglwysi-bychain neu I fawrion-a gasgIant oreu, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ad Seinig Caerdydd w lvedi ' B dewis y Parch. S.- M Sloane, o Aberdeen, 'nweinidog. Dyweday ' ecord' y bydd tranI erlyniad y Parch. C; Voysey oddeutu,2,SOp.. . . . , Mae y Tad Eyaciithe wedi.,craedd i Rufain., Dy- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  oyfarfop csiua, a arnitbio prydnawn yr uia di: wriodyn ti yrun'lle. Cafwyd alan mai perthyn i Aahterness lyn agosI i Aberdeen, -yr oedd y dyn11, a gafwydd wedi boddi. gerlaw Pier Beaumaris yrvwyhuos or blaen. Per thynai unwaith ii' Cyflegswyr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .cyfraitheam. erthyglbsya t qB4&lRPi naewydd- 3. jadur, yn cynwys; sylwadau anifafriol ar yfyddin Germanaidd. - r Mae tirfeitrH atbhiiddeiiaid swydd Aberdeen wedi lle penderfynu Ocyid. dnid ' i jstyied pa un a .ed oes sail i'r %wynipn gryii erhynielwriaeth ga Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Yr unig tordd - ddsg 1gom-wedti dysgueich go, i leareil er- '1A S 'm A 'GtoI Ma'PrfswrZtai,' a Brif Atbof Aberdeen, >a Proffeswr Lroni Robertson,: a f. Io.e.. if a, y darpara y ppyran Saarsphenedigja adawyd gsa y diweddar Mi. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  golygiadau i'u cynilunian yn dylan-. g :wadu yn fawr ar y wlad.' Ar yr aehlypur 1' 'o dde rbyniad dinasfraint Aberdeen, traddododd Mr. GLADSTONE araeth yn ei fodd mwyaf hapus.- Gyda golwg ar y Llywodraeth Gartrefol y sonir n cymaint Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.