skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: "Aberaeron" "Aberaeron", Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 459 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  459 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  tra y byddai bywyd ynddo." CYFARFODYDD MISOL. CYFARFOD MISOI SIR ABEaTEIaI.-Cynbaliwyd Cyfar- fod Misol y sir hon am Rhagfyr, yn Aberaeron, ar yr Sfed a'r 9fed. LIl dd, y Parch. E. Phillips, Castell- newydd. Yr oedd llawer o waith argyfer Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn feddyl- ddrych anheilwng, ac yn dhosedd o chwaeth dda. " Cyfail.i"-Drwg genyn i'r adroddiad am gladdedigaeth Mr. David Evans, Aberaeron, ddianc yn ddisylw; a gwelwn ei fed 3n rhy hen i roddi y cyhoeddusewydd arferol iddo yr wythnos hon. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Abel Greer, Liverpool,' i ddyfod Br yn fugail arnynt. Y mae yatau betyd wedi ateb rb yn gadarnbaol. Brodor J Aberaeron yw Mr. aei Green, ao felly bydd yn nattriol iawn yn dychwel- amr :yd i hen wlad ei enedigaeth; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  BORF IAU. 3 L.-Darllerwyd penderfyniadarc Cyfeiafeddfod f (Jwveitlnol lTrysorfa y Pregethwyr, a gynhaliwyd yn ] Aberaeron, Medi y l3eg, 1870. Mr. J. H. Jones, Aberaeron yn llywydd, a Mr. D. J. Davies, yn ys- e grifenydd. Pasiwid hwynt yn unfrydol Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  plwys, Llanddewi, Aberarth, Sir Aber- teifi, gan y Parch. Henry Morgan, rector y pl-yf, Mr. David J. rer- Davies, Merchant. Aberaeron, i Miss Mary Richards, 'nurse' gyda.Mrz.B. P. Jordan, cyfreithiwrr, a'r cmlUe. -. :Ar y 24arn, yn swlyddfa'r cofrestrydd, Ceernarfon, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Lauddewi,: J Aberarth, Deheudir, yn; ddamweiniol gerllaw porth- I ladd Porthmadog. Ymddengys. fod y llelr: " Gow. g erian," io Aberaeron, ye cael ei thyau i'r 'porthladd, :, ac i'r dyn i-enanc richod fyned i'r cwch .er ~o~d yn bar. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  . y naod ofynol. -Der.byniwi-ydiwyntyn y dref n gana lynol :-1 John Hughes, Cwnavon, 2 D. R. W.il- am l' 'Aberaeron: 3, W."Je'nl'ns', 4n 4. Rhysys,~f4aesteg, 5 . Lew is, Sir ]Fvynwy,' Wl. hlams, Llansamlet, 7 E. H. Evans, Dna Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Sir Aberif, y Parhn. Danie I avies, a Thomas Evans, a' Iri. D; J. Davies, Ffynnonaywel, J . H. Jones, Aberaeron, R. J. Davies, Cwrt mawvr, a S. Mor'is, Twrgwyn. - 0 Sir Benfro :-Y'PY rbhn. Moses Williams, a W. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i . ,e i h ta. , . _ -|. ,. a ':Tra yr oedd awninff1ddynion !n' ymdrfochi , yn Aberaeron,, ar 'y.2'fn cynfiol, siiethian o'r enw 1I Jphn Thomaa" 41 oed, i~le rhy;didinaboddpdd. . ' Dywedir ar -J4rdod'meiatr llythyrdy Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ,7 A 1-4-a-c-Oa-U, -7-ficluM - jci-? . . I,- -1, n-.," , ?11 ?11 . . -= GENEDIG.SETHAU.^- Arj y IMeg e2 y&olpio . T Wia s o Cotage, Iasnddiillii ar fab. 5R :: : ,Ax ar I+gcyel pried Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gwelsom-y' rhai canlynol Parchu.' D. .Chairles, D.D., A:;berystiwjth '"G. Dja'vies,'. eto- Wiliam 0Jones, eta; T. J. Morgan, Li'anilar; Abel 'Green, .Aberaeron ; -;Thomas v Evains, Aberartlh; John. Evans, Abermeirig; William Ztorgan, Pengarn; E. 'W. James,: Borth ;-A. Oliver, Llanddewi . Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  AB1!STIFI.-Cynhaliwyd cyfarfod.ry sir hon, am er Eydref, yn Bronnant, ar, yr Ileg a'r 12fed. Lly~wydd, zd y Parcl. A, Green Aberaeron.... Cafwydadroddiad . ga ig y brodyr fi yn ymviele'd ag eglwysi y Dyifryn, Chwm. n erfin, a Shynon. Gohiriwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i ddechreu'y d~i'wrbd cytntaf amddeg;. !pedwerydd gorchymyn i fod dan sy'w yr y 'society' , n gyffredinol. Mr.-3. H. Jones, Aberaeron, .a Mr. Abra- 4i ham James, Dolybont, i.edrych dros gyfrifor yr eglwys. L. 16. DarUenwyd cyfrifon y, lle, a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  pobl Swydd Aberteifi yn condemniao n6ethbin- Y' eh eta hynadon yn penderfynu cynal y sesiwn ehwarter ar bob tro yn Aberaeron, lle nad oes un ffordd hiaiarn br .yn nes ato na phedair milltir ar ddeg. Gwrthododd m', Iyr ynadon Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  t y canlyn :-Aberteifi-Parchn. J. Jones, Caenewydd; s, r A. Green, Aberasron; Mri. D. Jenkyn Davies, a J. H. Jones, Aberaeron. Brycheiniog-Parch. J. F : Watkins. Gorwydd, a Mr. R. Edwards, Bwlh. Caerfyrddin-Parchn. J. Walters, Nantcaredig; D. b Hughes, Yr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y Parch. S. Roberts, Penybont, a phregethodd y Parch. W. Jones, Trawsfynydd, oddiar Actan i. 8; a'r Parch. A., Green, Aberaeron, oddiar Heb. xi. S. ` Ar yr an amser, yn ughapel y Wesleyaid Saesneg, dechreuodd y Parch. J. Evans, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Aberteffi; G. Davies, Aberystwyth; R. Ruberts, tlan- mj w geitho; W. Evans, America; D. Oliver, Twrgwyn; E. oew i- Morris, Aberaeron, J. Owen, Capel y Ffynon. Bu r- I ru. d dd - DR. EDWARDS AR SEPYDLIAD GWEINIDOG y I Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hwn. sydd uwedi cyraedd enwogrwydd, nid bychan, yn yr America, a hyny yn wyneb anfanteision lied fawnr Ganwyd ef yn Aberaeron, Swydd Aberteifi. Ym- fudodd gyda'i rieni i'r America pan oedd tua deu- ddceg oed. Mae yn awr yn Brif Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ag ef yn ei lesgedd. i Galwyd enwau cynrychiolwyr y siroedd:- fa Aberteifi-Parohn. J. Jones, Ceinewydd; E. Morris, 1. at Aberaeron, a Mr. J. Jones, Nantstalwen. Brychein- ai iog-Parchn. Dr. Jones, Trefecca; B. Morris, Aber- di honddu; Mri. R. Edwards, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .., . . . , . .. Yn nosbarth Aberaeron yr oedd enill y Rhyddfryd- wyr yn y cofre-triad diweddaf yn 35. Yn nosbarth Aberdaugleddyf yr oedd enill y 4byddfrydwyr yn 108. Syrthiodd geneth fechan, ddwy flwydd oed, o dan Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.