skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Uig, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 2,361 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  2,361 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  Ymeraivdwr y n gopfyrn i'r bob gpadarnfiaxanyr oll o'r cyfansoddiad, ac 'nid y diwygiadan a gyp- k ygia ef yn Uig'. Y'styria, 'pa~ bdd bnag:,' t'od y cyfnewidiadau y cnygir eu gwneyd. mor afafriol I gynydd rhydid y'n gyffiedin-oi, fel Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y ie Beibl, tra ycanmateir i'r Undodwr, Mr. Vance Smith, feddu llaw yn y gorchwyl. Ar ail-gyfarfyddiad-Cynhadledd yr Egilwys Wyddel- Uig yr wythnos ddiweddaf, cododd yr ysgrifenydd-mewn 1- agwedd ddifrifol a thrist, a dywedai fod 'ganddoy ger. cewyl gofidus o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yr holl dir. 'Doedd So omor ond:yniyd, 'A Daniel yntau hefyd, A doethion yr holl gpnfyd, Yt ymyl peraoaphwgyf. . ifesy'n.apffaeledig Ni wiw i'r Pab ei chynig Fe saify meddef, - A Uig, . :Oid metlu ei gredu yr wjf. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  E ABE y eddyginiaeth hon mor dtabyddus ymnb4j ( -L/trldyddo mor Iiosog nedanmol 'el__a'rno. Mae ci a fresthust'ai ii nen Uig sydd; i ddigon i bro n dyginaeth arall. : a 11,USHE5;S-IEC:EyD--HoEW I- I Ma~e yr ificchyd syd, i&i,'~feithiog sv Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  IbAT tIAELOD." Syr,-NiA oes genyf nemawr i'w ddywedyd wirtbych oed yn y llythyr hwn, amgen na'r hyn a ddywedais yn yr 01 UD o'r blaeo. M se eib ilythyrau yn hynod. o benagored, indefinite.'. nife Am y blrenor sydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  , awe] and cedwid at brisiau diweddar. PRISIfAU CYARTAL ANEILAhID YN LLWNDAM Gor. 31,i1oae a Gai 291872 a . i Uig eidion gwael ..0.. ..4 0 i 5 .0 3 2 i 8 2 3 10i.46 Canolig ... ... .... Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  thy dyner'h o'yd i fathru ar bryfyn. Ai oni 'eB gwers i ni all r -y ifaith ;nla .ddarfu, yr.t Uig: ddyn perifaith 'fu 'ar y ddaear beri crecliwen- yn arbynl neb erioed? BSeth pe buasai y Phariseaid yry Nghymru Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yny moddion yn y lleoedd y y ednabyddid hwy ganry .brodyr' yno. Talai y n sigota raaei e cnrciowy n Uig. .4 ol Mr. Hugh Jones, Penrhyn, a gynygiodd, a Mr. I Win. Jones a eiliodd fod y swestlwn o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  1t0.m Asfhsss.-Mery Jenkins, Pontmorlais, lNerthoyr, atlicbed with Astm Cured with taking three bobtles, and haa been well ever Paretosdig yr Uig gan .AYMAN, Wferyilydd, Castellnedd ac yr cael 0i werthu mown pobeh Is lie a 2a 90 yr nn, gan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  directiouS S ede to each Box end Pot, Woc hani -Ry apigag, even in Tuitb, Arabic, ls Chinesor e.m Vd Uig t, 30 MOW&)ea-:ld ; A~oSeresand l lAM. f POWEuLL' BALSAM. IMPORTANT - TESo c IAL Nimr, U~N Zt- s Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EISTEDDFOD GENEDLAETROL -G WRECSAM-M, : CADAIR POWYS, A GORSEDD BEIBDD YUYS . PRYDAIN. - [GAN BIN GPQONDYDD ,NILTDU0L.] Gadawd a ganlyn ailan o'n hadroddiad yr mythnos ddiweddaf am ddydd Mercher Cystadlenaet' canu Myfanwy Deg' (Gwil, a Gwent)1 .cyfyngedig i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i ryddid y wasg a hawl Prydeainwyr i siarad eu meddwl yn rhydd am eu llywodraethwyr,1-...ie, a6 i hynyna yut Uig yr ydym i ddiolch fod Araith y Frenhines yn ddigon heddychol, Gorfu i'r Weinyddiaeth gyfaddasu y bluen at y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gaUn Tewydd i fyny, ym_ ymhs un yr oedd yr bawl i bleidleisio yn cael ei lyn. uhyfgugui'r cynrychiolwyr yn Uig; a cedd ganddynt d awl i wn O oedd y doll yma o gyfynga o y y gynrychiolseth yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Unigrwydd badi, aigwydd barna nwydan, Di: A diben bywyd-co un grwydd dagrac frr ~ Ond dyma 'rear, oyfeillon hoff yr Uig,: i. Yn dephreiis yU3eto Oddi fry'- Di . A threm morddift- ddipglcerarmor ddiddig, Megis pe byddeht lYgaid y'bryd cu Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  3c y botel. Arbedir.llawier. drwy gymeryd potelaid deuluaidd am -lis. yr e:n.) Sefydlwyd dros '59 mlyredd. IDarperedig yex - rm1 Uig gan T1O PiO$;W~t WBleCkfenrs Hoed, Loedern- Fn LI7V BEWYD, ALLYGlODNS-TRADEB MARK. Y A2 S 't WERTH GA BO -F Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  iit*Eildra awyo gr:5bjda;$ cboym- . radye j y.D rBdill yawifyd yhoedd ,p war, iwm $4 Dayfar -fur l ~e&Qf~lf acyrydmqtead Uig ion ygwna leS-3 qta f~hi tbd ai~hldts:nyiu* ui nwibh togan-jidl hoyderxvay l d :waigr brthoayr -abri yn swii-gyadlleid ydfrwr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Yn ei Germani 1awithid yratibrawiieth i eithadin. Rdrycbid 7ar:darwiniaeth fel -yn cyawys.y oyaatiin .0ddecthbu. -ad bywydi so Did y moddo'igenhodlisdpyn Uig. 0rl berthynas i darddiad bywyd, ila galiai gwvddoa t, isetb gyraedd at ddim peilach na daimoanisethan, .0 a mis Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .d chwaeth at Fwyd, ao yne 03i an y Yerve3 aWr corll yn gyifredinol. tR ~~~~~~~~~B Me ,a blychan Is. Uig. a 2s. 9c.; i'w gael gan bob Druggist, neum Cnoiir b:ychaid drwy y Post odd:wxth'y Perohenog ar dderbyniad en Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  phyigwriath&U nturio asE chydir o ddyclliauyw- odraeth"' jechd a chysur y c rif. o-d irauicvr odC1 "'Uig rit Natu g ya nlytur. pyw aigatgydds'rTo. y a e ony hai hy w,.edi en yfa jO,,daa ara endOeddMarf g e claoltyhoron Nuydf Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  p' geirfah "Beechas'as-Pills, St Helena," sr stamp y Llywbdtxath or bob blweh: beb hyny, Jug ydynbt Wedi eu parotoi yn Uig, acar worth yn gyfanwertU a .mni wertb-gany Perchenog, T. BEECuIs, ffery'Iy~dd, St Helen, Lancashire, moewn boss am le lio Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.