skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Trefeglwys, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 235 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  235 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  fed rhai yn cymeryd gormod o ddyled, ond yr oedd y cyfarfod yn ofni na wnai y bredyr sydd yn Trefeglwys ddim cymeryd digen. Cynulleidfa fawr, huiaws e ddynien cyfrifel yn y byd, a chapel salw ei wedd-dyna yr byn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  diodydd neddwol ar'y C Sabbath. ' . [a Maey cynyglad i .gael fforddihaiarn o waith iwn b y Van .ryddyfrynl Trefeglwys: i Caersws w'edi, 'a, rhed~di eynhtyrfiad yrimhobbl Llangollen, y rltai' mewn eyfarfod a Bgyihaliwyd ganddyrt'-yr wyithrnas d'di. weddaf a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  C. Jones, Penrhyn. -Bydded i D~ad yr amddifad, a Barnwr y weddw, of ala am ei weddw dralladua.-E. W. r TREFEGLWYS, MALDWYN. Yn unol a rhybudd a roddwyd yn 'daenorol, cynhal. iwyd eyfarfod o drethdalwyr y plwyf uchod, yn Liawr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ftctopbbim CgIlIttig. - ?I Bwriedir cyral. ynhadledd bwysig yn Ngwrecsam a y'n fuan. mewn cysyiltiad a. dirwest. a Mae cyfrol newydd ymnddangos gan Dr. Fowler, yn rhoddi hanes m~anwl am "ymprydiad"Sarah: v Jacob. - J .IC Mae rhyw ohebydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ceisiadau canlynol yn cael eu gwneyd:-Aberteifi 530p. ; Llannon 5Op.; L.anllyfni 1020p. Is. ; Gelligaer 2000p.; Abertawe 500p.; Llanduam 900p.; Trefeglwys 1563p. Sc. 9c; Penfro 400p. ; Tyddewi 799p. 13s. Mae Bwrdd Ysgol Llundain ye benthyca 250,000p. Mynegwydjyn Mwrdd YsgoL Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  v Bala. Hi ydoedd mai y diaweddar Bareh. Simon Lloyd, a Mrs. feoulkes, o Fachynlleth. Aeth un arall i'r Tiymawr, 'Trefeglwys. Yno y ecoyiehaodd yr aechos sydd yr awr yn y Gleiniach. Mereh y Tymav r isofyd ydoedd Mrs. Davies Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  oedd testyn darlith a draddod- a wyd gan Cranogwen yn Trefeglwys ychydig ddyddiau j yn ol. C Mae Mr. Charles F. Beyer, o Ilantysilio Hall, ger I Llangollen, newydd danysgriflo 200p. at drysorfa y I Brifysgol yn Aberystwyth. c Lladdwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Aber-r. aiadr. [a Dywed ei fywgraffydd iddo gael ei eni yn y flwydd- a yn 1775, yn y Llechwedd, plwyf Trefeglwys, Sir w Drefaldwyn; fod ei facn, Mary Jones, yn wraig gref- vr yddol er vn ieuane, a'i dad, John Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  byd oni symudasar t o'r ardal trwy briodai, un, ir f Garth Fa*r, piwyf Llandiram, a'r Ilall'i'rlechwedd, J yn mblwyf Trefeglwys; ac er peth gwahaniaeth barne e ynghylch bedydd., bu teulu y Llechwedd yn garedig e iawen ir Methodistiaid Calfilaidd; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  oedd deunaw mlynedd ar hugain wedi myned heibio, er y noswaith hono pan y teimlodd y blaenor ienane o'r Dlechwedd, Trefeglwys, yr angen- rhaid hwnw i lefaru wrth ei gjmydogion annuwiol, gan eu 'rhybuddio a'u cynghori," ys dywed John Hughes Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a a Llanbrynmair a pharti o Trefeglwys yn gvfartal. " Y s, Deryn Pur;" goreu, Miss M. A. Morgans, Carno. at "Anwyl yw Gwalio fy Ngwlad ;" goreu, Mr. E. af Jones, Van Mines, Trefeglwys. "' Wyres fach Ned Y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ....... 3 0 0 Cynwyd...... ...........1 l 7 Carneddau .. ......... 1 4 0 LIwynhendy, Nazareth . 1 8 6 Trefeglwys ..... 3 16 0 Edeyrn 2.... ............209 Talsarn ac EHyfrydle . ... ..0 0 Rhiwspardyn ............ . .. .. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ci ardaL - - < .;. - Jones,-Ar yr 2i1 cylisol, yyn 7i mlwydd 9ed, Mr. Rich-, aid Jmnes, Neuaddlwvd, Trefeglwys. Nudwed~ld evmeriad yr ymadawedii ag amnryw riowedd . ag y. byddai yn golled ecladdu Yr oedd ye wladwr de Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Morgan,. eto, Dr. Jones, Tyddewi, ', Thomams, Caerdydd,'S. Evens, Hebron, D. Edwards, -Casnewydd, J- Jones I (Mtahetes), Rhymni, J, Hughes, Trefeglwys, W. Hughes, -lanelli, Dr. Davies,-Hwlffordd, H. Pritchard, Caerdydd, D. Evans,- Aberys, . twyth, W. Evans, A.C., eto, J. B. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  crefydd amyrysbaid maith o haner can' mlynedd, nen ychydig yn rhagor. Y dydd Llun canlynol claddwyd ei gweddilLion yn mynwentlplwyf Trefeglwys. - Y 10fed cynfisol, bu farw Mr. Daniel Smith, mwnwr, o'r lie uchod, yn 61 mlwydd oed, wedi bod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Jones, t lail- idlves, i'n cynrychiali fri Cyfarfod MI!isal. yn ngyf- .arfidefydliad y Parch. Elias Jones' feb bugail ar: egiysi Trefeglwys. Hysbyswyd f ilyfran tooynau delodaeth egliysig kiW cael gai ri. 1. Williams a'i Fpab,: ianelli, nea Mr. Bees Lewis, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Daniel Griffith., Bethania .-'Rotterdam, 'Braint,' 'Y Ddafed golledig,' 'Gweddi Luther,' IPebyll yr Arglwydd,' ' Glan Rhondda,' y I 12fed Salm-d6e,' 'Trefeglwys,' *langeitho, a~r cydgan 'HEaleliwia' (Elandel). ac aed drwy yr oll gyda news a theimlad rhagorol, oddieithr ' Gweddi Luther' Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  llwyddiant yr efengyl. Pregethodd y Parchn. R. Jones, a N. C. Jones, Llanidloes; D. LI. Jones, M.A., Llandinam, E. Jones, Trefeglwys, a J. Thomas, Carno. SIB FFL1NT.-Cynhaliwyd Cyfarfed Misol Buckley, Mawrtb 27ain a'r 28ain. Llywydd, y Parch. B. Edwards, Wyddgrag. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYMAANFA GERDDOROL ABERDAR. ,'.-.,1;wvd Cvmanfa Gerddotol y Methodivtiaid Cynhaliwyd Cymanfa Gerddorol y Methodi-tiaid Wic Calfinaidd yn nosbarth Aberdir, dydd Llun, Mai laf, amr o dan arweinial y Parch. J. Roberts (lenan Gwyllt). Tat Ed,ycbid ymlsen at y gymanfa hob Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Yr wythnoe o'r blsen, cynhaliwyd gwassnaeth agor- n iadol capel newgdd y Parc. Gweinyddwyd gan y n Parchn. Elias Jones, Trefeglwys; N. C. Jones, d Llanidloes; D. L1. Jones, M.A., Llandinam; E. O Jones, Trewi then; J. F. Jones, B Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.