skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Trefeglwys, Date from: 1700-01-01, Date to: 1799-12-31

Found 244 matches across 3 resources.

 • * Victoria County History *

  1 result from this resource, ordered by relevance. View more View all

  Corrigenda to volumes I-III, VIII

  , s.v . 'Tern, in Ercall Magna', after 'ii.' insert '68, 73,' " " 306 a , s.v . ' Trefeglwys ', add '( Mont. )' " " 309 b , s.v . ' Wenlock , M.B.', after '213,' insert

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  235 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  fed rhai yn cymeryd gormod o ddyled, ond yr oedd y cyfarfod yn ofni na wnai y bredyr sydd yn Trefeglwys ddim cymeryd digen. Cynulleidfa fawr, huiaws e ddynien cyfrifel yn y byd, a chapel salw ei wedd-dyna yr byn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  diodydd neddwol ar'y C Sabbath. ' . [a Maey cynyglad i .gael fforddihaiarn o waith iwn b y Van .ryddyfrynl Trefeglwys: i Caersws w'edi, 'a, rhed~di eynhtyrfiad yrimhobbl Llangollen, y rltai' mewn eyfarfod a Bgyihaliwyd ganddyrt'-yr wyithrnas d'di. weddaf a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  C. Jones, Penrhyn. -Bydded i D~ad yr amddifad, a Barnwr y weddw, of ala am ei weddw dralladua.-E. W. r TREFEGLWYS, MALDWYN. Yn unol a rhybudd a roddwyd yn 'daenorol, cynhal. iwyd eyfarfod o drethdalwyr y plwyf uchod, yn Liawr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ftctopbbim CgIlIttig. - ?I Bwriedir cyral. ynhadledd bwysig yn Ngwrecsam a y'n fuan. mewn cysyiltiad a. dirwest. a Mae cyfrol newydd ymnddangos gan Dr. Fowler, yn rhoddi hanes m~anwl am "ymprydiad"Sarah: v Jacob. - J .IC Mae rhyw ohebydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ceisiadau canlynol yn cael eu gwneyd:-Aberteifi 530p. ; Llannon 5Op.; L.anllyfni 1020p. Is. ; Gelligaer 2000p.; Abertawe 500p.; Llanduam 900p.; Trefeglwys 1563p. Sc. 9c; Penfro 400p. ; Tyddewi 799p. 13s. Mae Bwrdd Ysgol Llundain ye benthyca 250,000p. Mynegwydjyn Mwrdd YsgoL Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.