skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Talsarn, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 296 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  296 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  y lleoedd D canlynol yn wyddfbdol :-Carneddi, Bodfflordd, Beddgelert, Mancott, Bangor, Roewen, Dolgellau, Amlwch, LIanrug, Bethel, Trefriw, Waenfawr, . Caernarfon, Talsarn, Dwyran, Llanengan, Colwyn. Llanllechid, Caergybi, Llangeini, Dinorwig, Mar- r ian Glas, a Rhyl. Yr oedd tua haner cant o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  weithiau mai yr efengyl sydd yn gorchfygu. Ond ofnir yn aml nad ydyw pechod yn cael c1wyf. Teimlai J. Jones, Talsarn, " nid wyf yn cysgu nemawr am nas gpwn pa beth i'w wneyd i achub y bobl,, a phan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  goran yn unedig. Yna canwyd n y darnau canlynol, Cydgan, "Let their celestial E y ,,oncerts all unite" (Handel), cor Talsarn. Can, ei - t off wlad fy ngenedigaeth'. (Pencerdd), Mr. . *Joseph Parry. Anthem, "Gwledd yr Eglwys" a Y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  collir ni" 3Y @r byd. l Fe Iu amser pan nad oedd eisian cynnell alt hyn. Yr oedd John Jones, Talsarn, yn dywedyd D a welodd efe erioed ddim pobl n rhaddI e hun- c ainm mewn gwell osgo i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Cyhoeddedig.-Galwodd yGymdeithasfa 1- Owf yr eglwysi a holl aelddau y Cyfundeb yu g'ff. redinol, at Bregethau y Parch. John Jones, Talsarn; Pregethau y Parch. William Morris, Ty Ddewi (sydd ynidyfod allan yn awr): a phregeth yu dwyn y pen-, awd, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  meddwl, a chadaiuheir-iyn ydybiaethgan yr hanes dyddorol ami yr hen, ddillepn hyly a'ryd&; y Parch. 0. Thomasyn "Nqhofiant-y.Parch. Jobnf Jones, Talsarn," fod yr. Arminaidagri alfnistiaidy n myned i eithaiona , y naill blaid- yn. flNaO - yinaint a'r, llal.. Yr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn disgwyl am ryw brawf presenol. Dyna garictor yr hen Robert Roberts, Clynog; W. Charles, ac yn neillduol John Jones, Talsarn. Byddent yn anhapus os na theimlent fod y bregeth wedi gorch- fygu y gynulleidfa. Dylem ninau deimlo yn siom- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Os] awyd ef i yndriniaeth pellach yn y dyfodol. Enwyd yn y Parchn. W. Hughes, Talsarn; R. Thomas, Ll- llyfni; a Mr. 0. Jones, Talsarn, i gynerthwyo egiwys di, Penygroes i ddewis blaenoriaid. bDarilenwyd cy- ha hoeddiad y Parch. J. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn y Cwrdd Chwarter nesaf, ar "DIodi yr Ar- glwydd Iesu." Penderfynwyd fed y Cyfarfod Misol nesaf i fod yn Talsarn, Llanddeusant, ddyddiau Merch- er a lau, y 26ain a'r 2iain o Ebrill;;.yr un ar ol hwnsw i fod yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  sei3at 'uTassrn'ami 2 o'rS glach-:pryvInawu, : dydd' Mawrth "'Haelioai Crfddol' 'ydd dai . syawdy y seit yredioL Bydd yy flhi-oa. Talsarn yn ^ rgyfarfod''Y rEg va'r. blaenariaic i 8tAW92 la~gd~g i'r -trair Il o'r: VF gloacl bore dydd aawrtb, ' Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  iOYFARFODYBD MISL i-. Am . - -G CynlhaIiwydiCyfai'fod Misol Arfanu yn BrYnmemna; Mawrth a Mercher, y ,2i1 Vr. ,3ydd ey. fisol dai, ] Avdijath y Paroh DMrrs Tru w a 'ayf~rfoddynta mewn Y yddled!,Sivpe !yfUr AIIyd M e wt- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Trefaldwyn.' "Penillion coffad- L " wriaethol Dr. W. Vaughan Jones,` gwobr,' lp. 10s.; &oreu, y Parch. W. R. Ambrose (B;), Talsarn. Y pen- Lilion i "Bonc y cbwarel ar yr awr giniaw,"'goreu, Mr. ,|J. Wilims, Ty'rcipel, Rhiw.' Y Gai a'r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  h y..t yn <aeladaxe o'r OiyarfoMisal Yr oedd -an arsllvjwdi ei ddewisJ ondigomeddodd y swydd, ,Dallwwyd -penderfy adau -cyfarfodydd Misol Talsarn a'rewNe a YDa ba rhyddid y wasg . danv ydrafadaeth,,oharwydd aoddiad oedd wedi 'ymdianlgos ar ddd enn :y GoiiiApD. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  pregethwr, ac yn gynorth-wy i'w'ddwyn we gywair priodol at ei waith. Pwy sydd yn'cofio yr- b enwog Barchedig John Jones, Talsarn, yn sefyll i ej fyny yn urddasol yn y'pwlpud, scaro pesychiad yd tniphlyg, yn rhoi allan y' Salx- re. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  cynal yn y gwahanol ddos-_ baiithiadau yn ystod yr haf presenol. Caed fod Cy- imanfa wedi ei ehynal yn nosbarthiadau Talsarn a Llanberis, ac fod dosbarth Bethesda yn parotol at gynal.un ymhen yehydig amser. Penderfynwyd- 1. Fod cais yn cael Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ydd gweddi-, ac i brynu a lledaenu p'regethau y di-. weddar 'Barch. Henry Rees, a Chofiant y Parch. John Jones; Talsarn.. iY pethau uichod i fed dan ystyriaeth. hyd y Cyarfod Miso nesaf., Anogwyd y gwyr ieuainc. sydd yn 'bwriad. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Snrry. . Via Ar.y ryad eyfasol. trrwy drwydded, yn swyddfa'r eofrestrydd v an- Caerna fon, Dlr. Trevor L. Williams, Bryncelyn, Talsarn, 'A an. '9 MEsS~iaRobartssinig ferl 3ftr. Joseph Roberts, Creigian U y .kr y' aydd cydsol, trwry dr eddadayn nghapel Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Glasgoed, Bryn'rerail, Ysgolly,I Disgwylla y Cefawaser, Dinorwic, Fachwen. Cynallydd y pwyllgor, In 'Mr. WilliasmParry, Rehoboth. (5 ) bosbarth Talsarn. 0 yn 'ynwys Talsarn, Hyfrydle,; PTnygroes, Llaallyfel n o Nebo, Bala'rddeulyn, Cesares, aCarmel, Rhostrylan, Bryu'zedyn` Bwvlan, Brynaera, Capel uche, Eben ezer, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hyn:-Anerchiad y diweddar Mr. P. Morgan; Pregethau Mr. Bees a Mr. Morris, Tyddewi; Cofiant 3 a iPhregethai Mr. J. Jones, Talsarn; Traethodau Dr. Edwards; a'r. " Traethodydd," &c., gan anog i'r pryn, i a'u darllen, a&threfnurbywfoddion i'wlledaenu ymblith yr ieuenctyd. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  *-Mri. John F. Jones, Edwin Jones, William Boevstead, o eglwys Seisnig Towyn; Rd.Jones, Ystrad- gwyn; a Hugh J. Hughes, a Talsarn, HWD oedd y tro cvntaf i neillduad i swydd ggmeryl Ile ye yr egls Seiseig-yr unig un Sydd eto Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.