skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Talsarn, Date from: 1800-01-01, Date to: 1900-12-31

Found 342 matches across 2 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  296 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  y lleoedd D canlynol yn wyddfbdol :-Carneddi, Bodfflordd, Beddgelert, Mancott, Bangor, Roewen, Dolgellau, Amlwch, LIanrug, Bethel, Trefriw, Waenfawr, . Caernarfon, Talsarn, Dwyran, Llanengan, Colwyn. Llanllechid, Caergybi, Llangeini, Dinorwig, Mar- r ian Glas, a Rhyl. Yr oedd tua haner cant o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  weithiau mai yr efengyl sydd yn gorchfygu. Ond ofnir yn aml nad ydyw pechod yn cael c1wyf. Teimlai J. Jones, Talsarn, " nid wyf yn cysgu nemawr am nas gpwn pa beth i'w wneyd i achub y bobl,, a phan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  goran yn unedig. Yna canwyd n y darnau canlynol, Cydgan, "Let their celestial E y ,,oncerts all unite" (Handel), cor Talsarn. Can, ei - t off wlad fy ngenedigaeth'. (Pencerdd), Mr. . *Joseph Parry. Anthem, "Gwledd yr Eglwys" a Y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  collir ni" 3Y @r byd. l Fe Iu amser pan nad oedd eisian cynnell alt hyn. Yr oedd John Jones, Talsarn, yn dywedyd D a welodd efe erioed ddim pobl n rhaddI e hun- c ainm mewn gwell osgo i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Cyhoeddedig.-Galwodd yGymdeithasfa 1- Owf yr eglwysi a holl aelddau y Cyfundeb yu g'ff. redinol, at Bregethau y Parch. John Jones, Talsarn; Pregethau y Parch. William Morris, Ty Ddewi (sydd ynidyfod allan yn awr): a phregeth yu dwyn y pen-, awd, Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.