skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Sirhowy, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 356 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  356 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  n Tredegar a Bethlehem, Mr. E. Evans, Rhymney. t- Brynhyfryd a Charno, Mr. D. Evans, New Tredegar. r, Tredegar a Sirhowy, Mr. Thomas Evans, Pen y cae. a Cendl a Pantyg6g, Mr. John J. Rees, Victoria. Pen n y cae Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Surgeon Benjamin Eddt J. Thom"s, Penypark, near k-berystwyth Daniel Sweet, 40, Victoria-street Joseph Nicholls, Wern Cottage Rev. D. E. Jones, Sirhowy, near Tredegar Mr. Thomas Hughes, Druggist - I __ ? I .1 I I I - _ 1-1 - Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ar 2 Tim. iii. 1-5.. Boreu dranoeth yn y seiat 8 o'r gloch, penodwyd ar i'r Cyfarfod Misol nesaf fodyn Sirhowy, Hydref 28 a'r 29. Ymddiddan- wyd a'r pregethwrr ienaie, Mr. Edwvard Owen, a derbyniwyd ef yn aelod o'r Cyfarfod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Cyiarfod Misol Mynwy yn Sirhowy, Hydref yr 28ain a'r 29ain. Y Parch. D. Jenkyns yn y gadair. Cafwyd sylwadau tra adeiladol y prydnawn cyntaf ar " Ras o ran ei natur a'i weith- rediadau yn yr enaid." Yn y gynhadledd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  $ml. DAMWAIN DORCALONUS.-B,,reu Sahhath, y 19eg cyuLii-oi, erwydrodd ddu *r ieUdinh* gerll~w Ilyn mawr synid ytt gorwedd ritwng Cendl a Sirhowy. Mynwy.ae yr o-dd yn digwydd hA yu yruyl y ilyn amryw astilod. Gosndasant amryw e'r astellod with eu giyldd, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Parchn. D. Jones, M.A., Blaenafon, a John Powell, Bryn- mawr, ar Mri. Evan Evans, Tredegar, a David Jones, Sirhowy. Dosbarth Tredegar.-Tredegar a Sirhowy, , Parch. T. Evans, Rock, a Mr. W. Griffiths, Rock. Dosbarth Rhymni.-Carno, Lyynbyfryd, Pontlotyn, a New Tredegar, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  James-street, trwy ba un y tarawyd hen wraig o'r y enw Pugh i lawr gan dren ar y llinell o Sirhowy. i. Llusgwyd hi ymlaen am oddeutu. triugain llathh; n torwyd ei phen yn llwyr oddiwrth ei chorff, a dryll- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  F,A.Ph;S., Aberdar, Philip Williams h(Maer), Aberystwyth, D, Evans, Caerdydd, Roger Edwards, Bwlch, T., Haris, Abergwaen, John Thomas,.Brynumawr, Thomas Williams, . Sirhowy." , : . : Adfyoviad .Crfyddol.- Y Llywydd a ddywedai fod y'testn hw yn:'wrth-'' ddrych ymddiddan gyda hwyg yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  AMSER CYMDEITHASFAOEDD A CHYFARFODYDD MISOL. Cyprdeithasfawedd. Sirhowy, Mai 30, 31, a Mehefin 1. Rhuthyn, Ebrill 5, 6, 7,1876. Cyfaefodydd Misol. Aberteifi, Deheu, Blaenanerch, Mawrth 8, 9. Aberteifi, Gogledd, Capel Afon, Ebrill 5, 6 Arfon, Bwlan, Mawrth 6, 7. Brycheiniog, Aberhonddu, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYMDEITHASFAOEDD A CHYFARFODYDD MISOL. Cymdaithafaodd. Sirhowy, Mai 80, 31, a Mehefin 1. Rhuthyn, Ebrill 5, 6, 7, 1876. I; C fafodydd Misol. Aberteifi, Dehei, Cenarth, Ebrill, 26, 27. Aberteill, Gogledd, Capel Afan, Ebrill 5, b. Arfon, Jerusalem, Ebrill 4, 5. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  LIanstepha, a; MH. John Simpson, Cross . In, a David Thomas Davies, LUausint, i gynrychioli y sir yn Nghym. deithasfa Sirhowy, ae hefyd y Parch. Thomas Thomas, Llanymddyfri., a Captn. Jones, Llanelli, i gynrychioli y sir yn y, Gy-mnfa Gyffredinel. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  AMSER CYMDEITHASF AODD A CHYFARFODYDD MISOL. Cymideithasfaoedd. Sirhowy, MLai 30, 81, a Mehefin 1. Rhuthyn, Ebrill 5, 6, 7,1876. r Cvarfodydd Misol. Aberte~i Deheu, Cenarth, Ebrill, 26, 27. Aberteifi, Gogledd, Capel Afan, EbbilAl 5, b. Azfon, Jerusalem, Ebrill 4, 5. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYMDEITHASFAOEDD A CHYFARFODYDD MISOL. Cymrdeithasfaoedd. Sirhowy, Mai S0, 31, a Mehefin 1. -Cvfarfodydd Misol. Aberteifi, Deheu, enarth, Ebrill, 26, 27. Aberteifi, Gogledd, Capel Afan, Ebrill 5, b. Arfon, Salem, Mai, 1, 2. Brycheiniog, Llanwrtyd, Ebrill 25, 26. Caerfyrddin, Talsarn, Mai Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  f b~~~~~~ts g l -i a~~~~.. .. AMBSE CYKDEITHASFAOEDD A! CHYFARFODYDD MISOL. Cymrdeithcqfaoedd. Sirhowy, Mai 30, 1, a Mehefin 1. CK,>rfodyedd Misot. Aberteifi, Dehen, enart., Ebrill, 26, 27. Aborteifi, Gogledd, Gam, Mai 10, 11. Arfon, Salem,. ai, 1, 2. Brycbeiniog, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Gymdeiths Genhadol Dramor. REwvyd y Parch. gi a Aitbn aMr. G. Reynolds i gyerychi6ii yr Henadur- f4 ke iaethpye Nghymldeitbifa Sirhowy. Rhoddtd ad- 9- 'r i fdied mAS*Y 'ga yr ynlelwyr aem enswvdd yr yi d1 eglwyki, daeyr oedil y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  AMSBR CYMDEITHAS1AOEDD A CHYFARFODYDD MISOL. Cy'ndeithasfaoedd. Sirhowy, M ai 30, 81, a Mehefin 1. Y Ggmanaf Gypfredinol. Abertawe, yn dechrelL Mehefin l9eg, 1876. Cyfarfodydd Misol. Aberteifi, Deheu a Aberteifi, Gogledd, Garr, Mal 10,11. Arfon, Salem, Mai, 1, 2. Brycheiniog, Caerfyrddin, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ie flarfo~bvb 1Ji d, 4MSER COYXDEIDT1HASFAO]0.9'D A; CHYFABRF6DIYDD MISGL. Upmd- C ithwsrda.. Sirhow', lfai3, ,I,^a Weheil . . ; 0 .;, - iY GbM ffediaol. ;. A.bertawe, dechfeu e 9e,76., Cp.~ farfojdd Mi. ,: Aberteifi, Deheru, .~~~~~~~ Lbr-ii Ihted Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  - d :A SER C(YXD)EITHAISFAOEDD A CHYFAAFODYDD MISOL. U U' . 7 ' Cym-dsitha fodd. a Sirhowy, Mai 80, 81, a Mehefin 1. n Drefnwydd, Mlhefin 13, 14, a'r 15. d;0 ,: - Y Gynmaifia Girediiol. d Abertawe,. n dechreu Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ,-H~IS At. AMSER CYMXDEITHASFAOEDD A, leb CHYFARFODYDD MISOL. leb Cymdeithasfaoedd. ei >ed Sirhowy, Mai 30, 31, a Mehefin 1. en- Drefnewydd, Mehefin 13, 14, a'r 15. gy lly Y Gymanfa Gyfredksol. oe f 4Abertawe, yin dechreii Mehefin 19eg, 1876. be Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  lx I "I'll I .?", 11- 1 ? il'!- 1, - 1? 4r . AO ""If ;AtT, I ? - AMSEli;R- OX>3 lDMEIT H A SPFA OHDDt A *-A * WODYDD- MISOL. If , 8Itai 8081, al aehe~i 1I Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.