skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Rhos, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 8,665 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  8,665 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  Gweitbia dan y ddaear, a du lliw ei groen; felly. by, llawer o boys Merthyr, 'Berdar, Dowlais, Ruabon, bh- a'r Rhos, Lle na byddo ffordd, efe a'i gwna, fel cyE IwI Caisar. Navvy ydyw wrth ei swydd, ac fel ddt Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  fod Blaenduazi, lie y cyflawnwgd y weithred echirydus a dychrynllyd, yn sefyll mewn lie aughysbell, ar fynydd a elwfir y Rhos; a chyflawnwyd y weitbred anfad Nos Wener diweddaf, oddeutu baner awr wedi wyth, pan oedd ei gwr yn digwydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ir Oediwrth Ysgrifecnydd Cymdeithas Ddlrwestol ac Atal- ( 7 i ; Gogled(d Cymru yi dymutio ar y Parch. J. Prichard, Rhos, ymgyrraeryd a boll yn oruchwyliwr i'r gymdeithac i 2 8vI y sir bon, ac ar y Cyfarfod Miol i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  6mbi atthau Vriobam,& - 1. -- -- ESGORODD. Ar yr 28ain cyfisol, yn Albert Villa, Elm Grove, Birkenhead, priod Mr. Ehias Pierce, ar Perch. Ar y 15ied cyfisol, yn Nghloddfa'r Foelgron,. Ffestiniog, priod Mr. John E. Jones. ar fab. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  28ain cynfisol, yn y swyddfa briodasol, Llangefni, gan y Parch. James Donne, Mr. William Owen, Penygareg, a Miss Margaret Jones, Rhos iawr. Llanfaiimathafarneithaf. Ar yr lIleg cyfisol, yo nghapel Dinas, Llangefni, gan y Parch. James Donne, Mr. W. Lewis, Ty Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Wladwriaeth. Llywyddid r gan G. H. Whalley, Yaw., A.S., a siaradwyd gan y r Parchn. Mr. Jones, Brymbo, Mr. Roberts, Rhos, Mr. I Williams, Garth, a Mr. R. LI. Owen, Acrfair. n Cynhaiiodd cbr eisteddfod Rhyl en cyngerdd h prydnawn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  pilot, Porthmedog, Cadben John Jones, or schooner ""John Wil- liams," o Aberystwyth. sr y Sydd cydesol, trwy d'wydded, yn capel Rhos, Rhuathyn, gan y Parch. J. Lewis, Birmingham, Mr. William Jones, Llundain, ag Elizabeth, mtrch henaf Mr. Roger Jones, csrrier, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Argrwydd, a ddylid petrugo disgyblu yneb a'u gwna P Mae eich darllenwyr yn coflo fed acebs aelod ye r nghapel-y Rhos, Rbuthyn, wedi ei anfoniPr Gymdeith- I .asfa yn Ied ddi*eddar. Teimlai eyfarfod y dosbarth a Chyfarfod Misol ysirnad allent Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  igadarnhNil yr uchod; hylerwn nad yw ye wirionedd;, nid&oes tIJ ddadl ia byddai ymatadawiad Mi. Pritchard ye golled fawr i'r Rhos ad i'r .sir; . a hyny arn: adeg y mae y9' anhawdd iawn colli gweinidogjieuanc liafunas a galluog. Bydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  oedd rhywbeth yA y sib. rwd ei fod ef yn gadael y Rhos. Hysbysndd Mr. Prit- chard ei fod yn niwedd tymer o saith mlynedd ye y Rhos wedi rhoddi rhybudd i'r eglwys ei fod yo rboddi ei efal i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gloch. I -Hysbysvfyd y hyddai Cyfarfod Misol yn Talwrn, I Gorphenaf 4ydd a'r Sed. Darllenwyd cyhoeddiad J Parch. J. Pritchard, Rhos. Nodwyd amser cylar- 3 fodydd y dosbeirth:- Dwyrain, Mehefin, 27ain, yn I Nazareth; De, Gorphenaf 6ed, yn Bethania; Gor- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  C ' e ZL - 'MISQL .xw V - I . f - - i CYeARF.D6 -MTfL' MAgCBEsRB.-Nos Ferfcier, y : 29ain' cyfi~el, 'cynbrliwvyd t C' faifod Ivlio -'Liywyadd tb y tro, Mr. John Rbljerts, Saltord.' Gwyd adrodd. ly Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y Parch. y G. Wilks, ac anerchwyd y dore yn Gymraeg gan y .w Parohn. E. Pryce a John Pritchard, Rhos, ac yn Saes- d- neo gan y Parchn. Mr. Hodges a Joseph Hillier. Siar- in adwyd yn effeithiol iawn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Llanerch- y-nmor, y 26 a'r 27ain o Medi. Penodwyd y Parch. R. Edwards, Wyddarug; J. H. Symond, Wrexhaw; J. Pritchard, Rhos ; a diaconiaid Wrexbam, i gynrychioli y sir yn Nghymanfa Ddirwestol Wrexham nesaf. Hys. byewyd y bydd y symoram Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYMDEITHASFA PWLLHELI. (Pi lad o'r rhifyn diweddaf.) .Y Cymedrolwr-Parch. RodGEREDWAtDm. NOS FERCHER, AM HANER AWR WEDI 6. el Cyfarfu y Bwrdd Cenadol yn Penlan, capel yr An- Y nibynwyr. Y prif bethan a fuont dan sylw ydoedd c y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  To:roddA clwyf'anifeiliaid allan mewn .dwy fferm yn i.gliymydbg'aethtilanelwy yr wythnos o'r blaen. Ar jiiao'r ffermydd hyn, eiddo Mr.. Joieph Lloyd, Rhos, Lianelwy, ymosodwyd ar bedwar eidion, .ac yr oedd arnrvw anifeiliaid o.eidda Mr. Pierce, Cwybr mawr, yn dioddef. Yn' ngweitbfeydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ei yrfa gyhoeddus gyda chrefydd fel pre. gethwr. Ond yn fuan wedi iddo ddechreu cododd ang. 1 hydfod yn eglwys Rhos, yr hwn a ddibenodd yn niar. g ddeliad yr holl eglwys, ac ataliad yr holl swyddogion- end un. W4'edi Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Parch. H. JTughes, rai el od. Adwy. Am 2 o'r gloch, wedi dechreu gan y Parch. D. prege xad Jones, Rhos, darllesodd y Parch. B. Jones gofnodau Iwysi. taf Cyfarfod Misol Tryddyn ; a gwnaed ymholiad a oedd yr Sabbf Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Undeb uchod, Rhagfyr 17, 1870.. Beirniad-y Pach. R. Roberts, arieddi. 'Yr en. wau i'w hanfon i John Williams, Tyir Capel, Rhos.' tryfan, cyn neu ar yr 16eg o'Ragfgr, 1870. , c Ap , :OTIO:E- Bydded hysbys fod yr holl wydrau Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  t~ndeb uchod, Rhagfyr 17, 1870. Beirniad-y Parch. R. Roberts, Carned-di. Yr en- wau ifw hanfon i Johnl Williams, Ty'r Capel, Rhos. tryfan, cyn neu ar yr -6eg a Ragfyr, 1870. Newydd ei gyhoeddi, pris Se. 6c. meu% Man hardd, a Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.