skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Pry

Found 8,924 matches across 4 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  8,388 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  64'abiabau 'Ml ?thncracrl. Yn Aberystwyth yr wythnos ddiweddaf cawsom brawf ymarferol ar yr hen ddihareb Gymreig sydd erbyn hyn wedi dyfod yn " eiriau teuluaidd" ymhell y ti hwnt i Glawdd Offa-" trech gwlad nag arglwydd." Er einbod, fel Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYMDEITHASFA Y METHODISTIAID CALFINAIDD YN MACHYNLLETH. (Paraed o'r rujsfy. diwuecidqf ) Mewn cyfarfod a gynhaliwyd 6 o'r gloch, nes Fawrth, wedi dechreu gan y Parch. J. Roberts, Sir Fon, cafwyd adroddiad manwi o'r manau y bu pre- gethu Saesnig Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  I Iobiabau 1hmo'l.I Er adeg y Senedd-dyfnor diweddat mae Mr. LowE wedi llwyddo i g-adw ei'en-w yn.y ' cysgod- ion, fel mai prin. y gwelsom grybwylliad am dano ef na'i gynlluniau, cyllidoi yn un o'r'papyrau. 'Ond yr wytVnos ddiweddaf Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ffepbbw'n .Tv. .i... Enillwyd yr ysgoloriaeth hynaf mewn Athroniaeth Naturiol, gwerth 40p., yn arholiadau'r Nadolig, gan Mr. W. Li. Lewis, Gold Medalist, o Brifysgol y Fren- hines, Iwerddon, a mab hynaf y Parch. J. Lewis, 'Upper Bangor. Lladdwyd dyn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  A1abiabau Mitlaz'l. Yr ydym wedi ein cam-hysbvsu mor fynych am y dynged Dr. LIVINGSTON E fel ag y teinjlwn beth s petrusder i wneyd yn hysbys i'n darllenwyr yr C hyn a gyhoeddid am dano fel y newydd diwedd- Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.