skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Powis, Resource: British Newspapers, 1600-1900, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 8,050 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  8,050 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  yn I 41, 'ac hefyd er symyd eglwysi gymydogaethau y o byddant yn ddiangenrhaid. U'wrthwynebid y mesur ' gan larll Powis, Esgab Liundain, a iliawsemil. g Pleidid y mesur gan y Ilywodraeth, ond gwrthad* d wyd y mesur heb raniad.-Arglwydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ,T ysgOI ymhlan'yn eu hol ac aF bersonin e bl~eitfednfe oyeiatdfod.i 'Y'inae tiir- feddisnwyr~ya .arrd Iai~y~tnyifa15po.X . Syn3'ddi- ireldda rhoddoddA.r::glwydd Powis ,dJda~yiirbadat a e tieddlod ifo ngyasir if pL, ae n5~ar l. Fez , igydao y ,fyti. gandaig,, a b Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn eglwys St.. Mair, Drefnewydd, laey cafodd ei arglwyddiaeth gynulleidfa liosog. Arrosai yr Esgob er's dyddiau yn flaeeorol yn Ngbastell Powis. Dirwywyd dau fwnwr i lOs. bob un a cihostau' gas ynadon' Lianidloes, yn eu cyfarfod disseddsf, am feddwdod ac Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ac s yn yindeimlo, yn ddwys a sefylIfa orthrymedig. ei gydamaethwyr yn sir a'r deyrnas. Ei feimtr tr ydyw larll Powis. Y mae eisiaw y dosbarthl liwn yn Nby y Cyffredin. Nid oedd yn'.y Sevedd ddiweddaf ona tri yn gynryobiol;vyr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hono. Ar y 1, achlysur cymerwyd y gadair gan Ardalydd London. y iN derry. Ar y dde iddo eisteddai Iarl Powis, an wrth 1 'r ben y bwrdd ar y law dde iddo eisteddai Mr. C. W. W. IC Wynn, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  le Braose i'w gastell Geisyllt, fab fc i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D Deamvall, un o frenhinoedd. Gwent, Geoffrey, ei fab, a aphrif bendefigion Powis, i dreulio dydd Nadolig mewn a agwledda, end yn nghanol y wledd rhoddodd y barwn di 1 Normanaidd ar Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y byddant yn Uwyddiannf. Y aCYEWL F';LYNYDDOL.-Deallwn fod yr wy hon igael ci chynal y chweched o Ionawr, yn y Powis BaD. Y mae wedi profi yn llwyddianus hyd yg hyn, so mae yn ddiambhe y profa felly eto, Y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Swydd Frycheiniog, yn y Willis Rooms, King Street, St. James' Square. Ymay y boneddigion oedd ya bresenol yr yIoedd Iarll Powis, Syr George Elliot, hi A.S. dros Durham; Syr Alexander Wood; yr rf Anrhydedduis A. Binghamr; Mr.H. Robertson, A.S. i- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gefnogi gan a Mr. HoRle a Mr. W. Griffith, ac ar gynygiad y cadeir. y . ydd, a eheinogiad Iarll Powis, dewiswyd Mr, Stanley r e Leighton A.S., yn drygorydd yn ei le. o i .XI R Bydd yn dda Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Gyntaf otr fiwyddyn neydd; 'Mr. .D.vanis,! Bodzigallt, .yn y gadanr. a Tref yd y. Cyfairadi Misol nsfiw f tdyn: Dinaa, Powis, Cwefror18,: 19; r yfsrfod, yntaf i.:i .dieareia 10-30. tCafwyd ar ddeall fad. yb . frd .y;Do barth gael y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CefnAddwysarn, Kawrth 8, 9. Moirion; Qforilewin, Aberdyifl, Cliwefrr 2, 8.: ioD-,' ' -r07e f or 2,3S~: Non" Morgangw Dwyr., Dinas, Powis, Cwbwefrar 18, 19 ' XoqVwg, -.GorllwinA a Taibach ClWefror 18, 19. T wrefylwyn.tcha, : Trfaldwyn.Iiaf, : : GOGLEDD CE3EDIGION.-Cynhaliwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  lohebsrter, Neinron, Dwyraln, Cefnddwysarn, Mawrth 8, 9. Neirio6* Gorllewin, Aberdyn, Chwefror 2, 83. - Mfon,' Beanmaris, Ghwefror9, 10. Morganwg, Dwyr.,Dinjs, Powis, Chwefrar 18,19 Korganwg, Gorlnewin, Taibaoh, Chwefror 18, 19. yN'wy, Bryinhyfryd, Mawrth 10. P~rox Peafro, Chwefror 3, 4 Tfieafld-wyn Uchaf,; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  10.00 Llndain,' ' .:.- , . . -r,.¬£roweroi24ain. -- :, eNiziioDwyrai, Ceifnddwysarn, Mawrth8, 9. eiro,<2.,~ewnAbermaw;:Mawrth 1, 2. owgn , wyr.',Dinas, Powis, Chwefror :18,'19 EChw~efr6iT18, 19.: 11j y wh, rynyrdMI~awrth 10.. -; :i ; ivy:1. Uhsif, ioanbyrhedyn, ifawth 11, 12. '*¬Ętl1$wyn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yl, a t h , id n o fdtizres ey.mgylhidadA. iModd VbYnagtiaf wyd cadeirydd syn ] y wrg Aiirhydodddw ltarlil Powis, yr ]n a _d 6xei afiw dir i ddal d74duan, boyvalf sswrdW a daeth i wn ghian yp sg.ylaavy. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Siaradwyd yn mhellach i wahanol lwnedestynau gan Arglwydd Harlech, Arglwydd Powis, Mr. Pryce Jones, Drefnewydd, ae eraill. Ymhlith y tanysgrifwyr enwyd ei Mawrhydi y Frenhines, Arglwydd Windsor, 105p. Arglwydd Powis, a Syr Watkin Wynn, 52p. 1Os; ] Arglwydd Tredegar, 50p.; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  llytbyrau calonogol yn yttod yr wythnos ddiwedduf oddiwrth, ae ych- wanegwyd at restr yr is-lywyddion enwau Ar Iwydd Powrhyn, Arglwydd Powis, Mr. Richaid Davies, A.S., Svr R. Green Price, A.S., Mr. Stuatt Rendel, A.S., Mr, W. R. H. Powell. A.S.. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Rhufeinia d yn eu Britanna Seeunda. Yr oedd Maesyfed hefyd yn ffurfio rhar o Fferregs nen Fferrig, ye nheyrnashen- afol Powis. Ni chafodd Maesyfed el gwneyd yn sir ar el phen el hun hyd amser Harri VIII. Ymddengys i deeul- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y tanysg- rifwyr yn ychwanegu. Ymhlith yr olaf ceir Duc Westimster, lOp.; Mr. Hussey Vivian, A S., 5p 5s.; Iarll Powis, Arglwydd Aberd;r, Arglwydd Penrbyn; Arglwydd Sudeley, Arglwydd Richard Grosvenor, A.S., Syr E. J. Reed, K.C B., A.S., y Chevalier, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CANOLBARTH GORLLEWINOL. Fel y gwelir oddiwrth ein colofnau hysbysiadol, cynhelir arddangosfa dynyddol Sir Amwythig a'r canolbarth Gorllewinol yn Mharc larll Powis, Trallwm, Gorphenaf 20, 21, a'r 22. Mae yr arddang- osfa hon a'i rhagoroldeb yn hysbys drwy yr holl wlad3, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  NO DION OT' BIFIEDDINAS DfII4\V!;TI FIN GOIIELYDD NEILLDUOL). CYF UARFOD A CLINIAW BLYNYDDOL C'V'iiDIITAS Y CYIMNIRODORION. C'wo il Tarli Powis-i' Pan y bydd dines Llnndain ( bvddis yn dwevd) vn nofio ewon turtle r a v '.i yr Argiwyddi Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.