skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Perth, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 197,210 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  197,210 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  yn uchapel T*r Gwyn, U~pper flangor, gane y Parch. Fueh Roberts, yn mhresenoldeb y eofrestrydd, Mr. William W. Pritchard, Ty'n'rardd, Perth Dinorwig. (rrynt o Columbus, Wisconsin, America) rl Miss Jane Parry, Tanydderwen. Penrhos, Bangor. MARWOLAETHAU. Ar y 15fed eyfisol, yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  dyledswydd o r weithredu ye ei al; at y byddai y gwrthwyneb ye ianmharcb ar yr ymwelwyr. Fe siaradodd y Perth. a . Fatlkee hefyd yn bar blaen, iddengo mor an- Fetbadistaidd acdd myned ymlcen fel bye. Ond nid r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ei arseth .agowridol, 'cyfeiriniy cadeirydd i wr at y cyfarfodydd-B agynhaliwyd aruy mnter liwn an Sar ddiweddar yn Ediburgh, A:berdeen, Perth a Greericb, iad ao yr tedd yn. dda gauddo !weled yn .y cyfarfodydd hyny De fod mnwy a mddyddordeb Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ar y 4ydd a'r bed, yn Prenteg, ger Perth. madog. Llywyddwyd gan y Parch. Evan Roberts, Bryninelyn. Cyfarfod Misol Ty Mawr i fod ar y 25ain a'r 26ain cyfisol. DarIlenwyd cyhoeddiad y Parchn. T. Rees, Crughywel, a'i gyfaill. Hefyd, cyhoeddiad Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ,fl-abiaban I Wipthaaal. Mae y ewestiwn rhwng perchenogion gweitb- feydd glo a haiarn y Deheulir a'u gweithwyr wedi dyfod i wisgo gwedd ddifrifol y dyddiau di- weddaf. Fel ad-daliad am waith y gweithwyr yii ffurfio vn undebau, eu gwaedd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  diweddaf anrhegwyd y Parch. Dr. Ila Marshal, yr hwn a fa yn weinidog egivys Bresbyter- oaidd Unedig, Coupar Argus, swydd Perth, a thysteb o 'd 2000p. Fy Ceisiodd dyn yn Jarrow neidio o'r tren ddydd Llun ur tra yr ydoedd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y mae llawer yn rhoddi a'r tafod vs ond aid a'r boeed. v Y CYFARTOD. MANTR CaISTIONOGOL BLYNaDDOL Y r.e PERTH, SCOTLAND.-Dydd Mawrtlh diweddaf o' cynhaliwyd y Gynhadledd Gristionogol bon, yn y City gi Hall. Yr oedd cyfarfod gweddi wedi Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ria ddis- gwylid i sdf~eri Yr, un dydd hefyd rledodd dwy gerbydres nwyddau i'w gilydd mewn gorsaf yn agOs i Perth, Scotland, trwy gamddealltwriaeth ynghylch yr arwyddion. Niweid- iwyd un dyn.; drylliwyd un o'r peirianau hefyd yn chwilfri*, a gwnaed Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  garbboniatth. Ein derbyniadau hyd foren Gwener y i4eg ydynt:-" Hen Ogof Taren Gwyddon," se englyn iPr "Meddwyn," gan Dermeyn, Ponsardulais; "Esther," gan W. osnes, ien., Macbyynleth; a penillion ar Briodas y Perch. T. Levi, gan Thorm, Aboerawe. Thomas Jones-Pan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  presenol yn ymledu i amrvw fanru yn Scotknd. Mae Mr. Moody a'i gyfaill yr bwsiadu ymnweled yn fuan I Dundee, Perth, a G-laigow. Ac y mae Scotland oll yn ymuno A'r holl fyd Cristionogol yn y cyfarfodydd gweddiauoyr wythlnos hon, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ; I Cladd~edigaet Y diveddar Barc.L John. Parry, D,Dh, Bala. dc Yr__ ocd dcd 0-icenie Yrh vdd w, dd Givener diweddaf, v 23ain o'r m1is yr hwni al ddivrnod mawr yn ein Jerusalem Fethodist- oe aidd yn y Gogledd, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYICHWYL FLYNYDDOL YSGOLION SAB- 13OTOOL TEITHIAU DINAS, CEMMES, A LL^ANWRIN. Cynhaliwyd y gylehwyl eleni yn Dinas Mawddwy, ar y 25ain o rFawrth diweddaf. Yr oedd y diwrnod yn ddiwrnod hyfryd dros ben. Trwy garedigrwydd y Mawddwy Railway Co., eafwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i, y mae yr adfywiad crefyddol yn parhau yn el ryma, ac yn myned ar gynydd yn Giasgow, Edinburgh, Aberdeen, Perth, Dundee, Sterling, Paisley, Greenock, a threfi mawrion eraill a phentreli trwy y wiad. Y mae darn o gerfwaith, o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  1 ye ac i'w anfon i ofal Samuel Dew, Ysw., Llangefni. 10. B ith Oedwyd gwneyd sylw ar Gylcblythyr Cymanfa Perth. S an aethwy. 11. Pasiwyd gwahoddiad :i'r Parchn. David sol Williams, Mallwyd, a Robert Jones. 1'ylife, roddi tith G Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a'r wiad. Erbyn r hyn y maeet wedi gadael y ddinas hon, ac wedi gwynehe at y Gogedd tna Dundee, Perth, Inverness, a lleoedd eralfl. Rid ydynt eto ond dynion ieuainc, a gobeithio y cAnt fyw i fyned ye hen, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yr . esgeundra. at y cai Mr. 0. B. Jones ei ardeinia fol y g ^edduila 'r dynion icoaluc. .Y Perth. 0. Thomas a cdaug dvstiolaeth pun dda i ¢;nI na ¢ Wilga, a i y byddai ei adael beibio Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  edd diweddaf, fel yr (Dedd un brawl biseridlaw aaydd yp bvw yno yn dweyd vn y onvention a gynhaliwyd. yn Perth yr w. thnos o'r bla en, er fod ef yn creiu amii diwygiad parhans fydidai .no bellach. Erhyn i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i Edinburgh am ychydig ddyddiau. Wedi byny yr ydym yn eu oael yn Neilston, Eilmarnock, Salteouts, ae Irvine, Ayr, Stirline, Perth, Dune;?s:. Aberdeen, Peterbead, Huntley, Montrose, Brechin, Forfar, Arb- routh, Blairgororie, Inverness, Tain, Strathpeffer, Nairn, Elgin, Forres, Grantown, Keith, Banff, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  achos `yn y lle,' ac yatyrid fod yr eglwys feehan hon wedi dal ei thir yn- ganmoladwy 'dan yr admgylchiadaa. "Perth ye llosgi ad heb ei difa " ydyw. Mae yn deilwng o'i hedmygn yn ei hesiampl am ffyddlondeb gyda Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y ffordd 'haiarn yna Thorpe, 'n i wyth mis o garchar. d Gadawodd Miss Mary Macfarlane o Crieff, Swydd a Perth, new mil o bunau at Genhadaeth Iuddewig yr h E$iwys Ryddj tair mil at y Drysorfa Gynhalisethol, a a Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.