skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Nedd

Found 232 matches across 4 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  175 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  Y DEHEUDIR. DYFFRYN TAwE, LLUN, IONAwR 24A1N. teAgoriad Capel y, Cwn, LIQ1.ialrnlet.-Mae yn 1- gofius hwyrach gan ein darlienwyr i ni vwned cry- r, bwylliad muewn rhifyn blaenorol,fod yr hen gapel r, enwog uchod yn myned trwy adgyweiriadau pwys. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gynhadledd yn Aber- eoL- ystwyth yn unfrydol ar y pwnc hwn. Pob 4 arian parch i rectoriaid Merthyr Tydvil a Nedd am en presenoldeb siriol yn y fath gynulliad, ac am y I dros dadganiadau cryfion a wnaethant ymhlaid addysg Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o yni gan Mr. Johnes, a chan y Parch. D. Charles, B.A., yr ysgrifenydd. Cafwyd areithiau grymus hefyd gan Rector Nedd, Kilsby, ac eraill. TEBOAT DISEXSES.-BroWN's BaoNCHIAL TaocRas, which I have proved so successful in America for the cure of Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  bardd a'r dysgedig hwnw, y rd diweddar Llywelyn, o Gastell Nedd,. iddo weled mewn ol hen ysgriven, iIr brenhin Harri y seithved roddi ys- h, griven-vraint i abad Glyn Nedd, i osawd, priv-ysgol i ?n vynydd yno, yr unrhyw a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  119 Rose of Sharon Troedyrhiw 'G. D. Bird, 48, Cardiff-street 120 Cad Illtyd lantIwit Var. Mr.'John Williams, Tredraw, Llantwit 121 Nedd Castellnedd Elias R. Jones,' The Museum, Queen-st. 122 Dylais Aberdylais Rev. P. J. Walters 123 Bethel Bethel Mr. W. Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.