skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Llanfachreth, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 330 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  330 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  yn ol d teimlad yr eglwysi eu hunain, ail drefnwyd teithiau 1- Llanfachreth a Rhiwspardyn yn dair taith yn lle dwy. L 1. Abergeirw a Hermod. 2. Carmel, Llanfachreth. S- 3. Silo, Rhiwspardyn. Ac addawyd cymorth arian If ol i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Llywydd, y Parch. D. IDavies. Hysbyswyd .1 fod tri o fiaenoriald wedi eu dewis yn Nhowyn, no un . yn Llanfachreth. Bu sylw ar gyhoeddiadau y Parchn. E. Mathews, D. Squnders, aW. Williams, Craghowel, c trwy ran fechan o'r sir. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  bersonol i daflu cre- fydd i'r tir yna.1 Ch wyd sylwadau tra gwerthfawr eraill gan y f PaLchmdigion Griffith Williams, Llanfachreth, Jo- i seph Jones, Pont Alenai, J. Hughes, E. Davies, R. I Roberts, Llanerchymedd, a J. Pritchard, Amnlch. E Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Leye 1 ac yiroalydd :-W. R. Jones, Tymawr, J. Evans, Dinas * a; Robert Roberts, Tydweiliog.-O Orllewin] heiriowydd :-P. Roberts, Llanfachreth, G. Evans, ! Bryncrug- iRiclntrd Evans, Sion.-O Sir Drefald- svyn :-Robert Jones, Dylife.-Henaduricetk Mold- soya :.J. HI. Griffith, Berriew;,D. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Wyddgrug. Am y casgliad goreg o chwedlenon a thraddodiadau Gogledd Cymru; gwobr, 5p. 5s.; Mr. David Thomas, Porth yr Eog, Llanfachreth, ger Dolgellau. L Am y cywydd goreu i'r " Llen-leidr ;" gwobr, lp. los. ; Islwyn. Nid oedd un Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  p)ast a'r ysgol yn gyffredinol oddiar Addysg, Mam, viii. benad;d a'r v. benod o'r Hyffdrddr, gn -i -Parch.. 0. Roberts; Llanfachreth, .a Dr. Edwards, Bala. .Hefyd, bydd y Dr. Adwards yn rhoddi anerchiad yn':ghyfarf6d y bore ar yr Ysgol Sabbothol:. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a 31 ao wran- P dawyr; yn Idanelltyd, a chymeryd, Soar i mewn, 31 o aelodau aj430o wrandawyr ; yn Llanfachreth,. y mae 1 6 o aelodau. a 21oa wrandawyr;syn. Rehoboth,. 9 a: aelodau a 12 o wrandrWyr ;,,yn Rhiwspardyn, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  anedd Rhif yr athrawon y en: niei yfwddyn 1826 colr yr ctw Beurhos yr hw yddir, ::ya aada Hornw rhwg.'* Llanfachreth ac Abergeirw'; ond yn nechreu 1827 1D daw enw ne*wydd, sef Buarth-yr-e, ffermdy arall yn ai :yr un gymydogpeth. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y)Parch. J;Cumming Mac- dona yn mblitb y 1Beirniaid. Rhoddwyd pleser- daith rad i Ysgolion Sabbotbol yr Eglwys yn Nolgellau, Llanelltyd, Llanfachreth, Llangelynin, a Llanaber i Fangor ddiwrnod cyntaf yr Ar- ddangosiad. Liawer a ddirmygwyd ac a erlidiwyd ar v gor-Brotestant Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y Gweinidogion i'w dderbyn ye y Cyfarfod Misol nesaf-yr oll i ddyfod i law y fan bellaf yn Nghyfarfod Misol Llanfachreth ye nechrene Tachwedd. Yr oedd y eenhadon a fu ye Siloh, Rhydy- maen, wedi methu penderfynu ymha le y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  dotes Llartair B .. GOnErWIsN MIlIOViYnDD.-Cynbaliwyd y.cyfarfod hwn ar y Liun a'r Mawrth, y 4ydd atr 6ed o'rpiis hwn, yn Llanfachreth. Cadeirydd, y Parch.. D. Evans, l. A., Dolgellau. Darllenwyd cofnodau y Cyfarfod Misol o'r blaen. Bu sylw ar yr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Quarry J. Parry Jones: Duphwys Quarry Harlech...Mr. DaniEl Jones Llanbedros.. .Mrs. RowlanId Jones, Draper Llandrillo ... .Mr. J. E~vans, Shopkeeper Llanfachreth .....Mr. David Thomas, Boetheog Llanfrothen. . ...Mr. M. Roberts, London H~ouseI Llangwm...Mr. B3. Jones, Cef-nannan Llansantifraid. . ... Bev. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  RHESTR o DDOSBARTEWYR y . 'GOLEUAD.' a MON. Aberffraw ... Mr. D. Williams, Parochial School Amlwch ... Mr. H. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto Beaumaris ... Mr. W. Davies, Bookseller Bryngwran...Mr. R. Rowlands Tailor, &c. ] Caergybi...Mr. H. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  haner awr wedi naw, holwyddorwyd y plant ieuengaf yn y ddegfed benod o 'Addysg Mam, gan y Parch. Owen Roberts, Llanfachreth. Yna rhoddodd y brodyr a fu yn ymweled a gwahanol ysgolion y dos. barth adroddiad o'u hymweliad, sef Mr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Davies a H. Jones, Beaumaris, J. Jones, Borth, R. Hughes, Gaerwen, W. Lloyd, (A) Caergybi, R. Williams, Gosen, G. Williams, Llanfachreth, W. Griffiths (A), Caergybi, a Thomas Hughes, Tabernacl. SIE ADERTEIPI.-CynhaliWyd Cyfarfod Misol y sir hon am Rhagfyr yn Rhiwbwys, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  RHESTR o DDOSBARTHWYR y 'GOLEUAD.', MON. Aberffraw...Mr. D. Williams, Parochial School Amlwch...Mr. H. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto Beaumaris... Mr. W. Davies, Bookseller Bryngwran..Mr. R. Rowlands Tailor, &c. Caergybi...Mr. H. J. Hughes, Bookseller Cemmaes. ...Rev. J. Roberts, Tai Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  RHESTR o DDOSBARTHWYR y 'GOLEUAD.' 0 M~ON. AberT raw...Mr. D. Williams, Parochial School Amlwchl.. .Mr. HI. Hughes, Bookseller Mr. D. Jones, eto Beaumaris.. Mr. W. Davies, Bookseller Bryngwran.. Mr. R. Rowlands Tailor, Sc. Caergybi.. .Mr. H-. J Hughes, Bookseller Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ... Mr Daniel Jones L Llanbedr....Mrs. Rowland Jones, Draper Llandrillo... Mr. J. Evans, Shopkeeper Llanederfel ... Mr. J. Jones, Grocer Llanfachreth ... Mr. David Thomas, Boetheog Llanfrothen ... Mr. M. Roberts, London House Liasgnan.. .Mr. E. Jones, Cefn-nanau Llansantffraid ... Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Daniel Jones Llanbedr ...Mrs. Rowland Jones, Draper L landrillo... .Mr. J. Evans, Shopkeeper Llaudderfel ... Mr. J. Jones, Grocer LI Llanfachreth.. Mr. David Thomas, Boetheog L lanfrothen...Mr. M. Roberts, London House M Llangwon... .Mr. E. Jones, Cefinananu Llausantffraid ... Mr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  anfynych, oherwydd ceaethder ei sefyllfa. lMae yn breienol wedi ymnfudo i gartrefu yn y pen aral.l o'r si-, ye nghymydogaeth Llanfachreth, ei ardai enedigol. Teimlai y cyfeillion yn Dinmel ehwithdod mnawrr ci- ol i-r. 1. Jone. Mae ye un ag Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.