skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Java, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 30,209 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  30,209 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  wvlad hen i bob parth o Ewrop He America, i Awstralia (Ddeheuol a Gorllewinol), i Morocco, Smyrna, Palestina, China, Persia, Java, Madagascar, ynysoedd Cape Verde, ao amrywiol ynysoedd yn y Mor Tawel. Anfonwyd i India ynghorph y filwyddyn 170,504 o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Unedig. Cynyrchir yn yr holl fyd 743,000,000 o bwysi o goffi. Codir mwy na'r haner yn Brazil; ac y mae Java a Ceylon yn cynyrchn symiau mawrion. Hysbysa y Paoyola, a Bologna, fad GGaribaldi yn alluog i adael ei wely, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ei bun. " Those tkeo gneddle i f with their tvols, cut theikfingers." P a Dyma'r dul] sydd gauddynt yn. Java o ri le "wneyd cyfiawnder." Y mae sail i greda fod d kt yr hyn a ganlyn yn ifaith. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  India y Dwyrain, yn neillduol yn Java. Y mae gauddynt 63 o orsafoedd, 125 o ysgol- w ion, a 23 o genhadon. IEi derbyniadau tua 7,OOOp. Yr PI ail ydyw " The committee for Java." Y mae ganddynt Pj 4 Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  wedi eui lUosqg i li farwvolaeth.-Rhydd y newyddiaduron o New York, a i/r dderbyivwyd ddydd Gwener diweddaf gyda'r agerlong ab Java, adroddiadau manwil am y trychineb ofnadwy a vv ddigwydcdodd Sr linell flordd haiarn Providence a l Iodington, trwy ba Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  V f - ddiva chd ychydg am . ydid Parch. WiWf.~ : Yrn-:oes,.Xdd yn: r daradi .ifel uovn.temi Dyiwedal Mr.. Java. fQdai lir~ o'i$hr sie'.dto fnddibowfidTlu Air.fi^i Dbbe in-t -rag *; W i My: h ethii atiy nt e l Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  47)eAnr2bbwin jffttbin Penodwyd yr Is-Gadfridog Swyth yn f1senor y fyddin yn Neheudir Affrica yn lley cadfidog CIfford., Yu y gyllideb a gyiwynwyd i Senedd Holland-ddydd Gwener, hysbypid fod y treuliadau yn 21,000,000 yul. dens nwchlaw y derbyniadar. Yn ol Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y mwyaf a gymerodd le er's canrifoadd- newydd ddigwydd Yn Java, yn y Mor Ihdiaidd.' Perthynai Java-yr hon sydd ynys 628 milldir o hyd, ac o 40 i 130 o led-ac amryw leoedd eraill yn yr un cyfeiriad, i Holland, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  - gob iab at W thn"OL~ ~- 9 Torodd Arglwdd Hartingtoan ar - ddistaw. rwydd arweinwyr y blaid -Ryddfrydol gidag araith yn y Sheffield- Ctlere' Feast, nos Ian, r' wythnos ddiweddaf. Wrtb gyfeirio at waith y Senedd-dy~mor, dywedai,-er fod' Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  cynhyrfiad tanddaearol a wnaeth y fath alanastra yn Java a Sumatra yn cyr. seld arwynebedd (o dan y mor) o lawer o ganoedd, ac feallai rai miloedd o filldiroedd, a cheir arwyddion o hyny. Adrodda swyddogion yr agerlong 'Siam,' eu Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  qedd rhai ar y dull goren o olygn testyn yr Hen Destament, ar eirlyfr Sanskirt-Kavi a gasglwyd gan ysgolor yn Java, .o enw a dyddiad anhysbys, :ar olygiada crefydaol yr hen Aiphtiaid, ar leithyddiaeth Malayaidd, Cerddoriaeth Arabaidd, Cerfargrafiladau Assyriaidd, Seryddiaeth Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hmena, aseilisa eiddadl i raddau mawr ar absenoldeb pob olion o'r hyeenca yn y " forest-bed." 'Mae rhai Ilythyrau o Java wedi eyraedd erbyn hyn. Nid yw ea disorifisdam ond Il1ol, oed rhoddant syniad arawyda6 am north y eyffroad yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  L llwyr yn y prawf. Mae y gwyddonydd Ffrongig, M. Daubree, wedi talm sylw arbenig i'r cynhyrfiad taaddearol aruthrol yn Java, aO yn rhoddi ei fard iddo gael ei achosi trwy i ddwfr weithio ei ffordd trwy rhyw hollt yn.y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o flaw ter- Ytfynau kyebain. 1I, Tybiodd rhal fod bwrlymiad allan sylweddau o'r o ddaear drwy y mynydd~edd taultyd yn Java, ar adeg id y ddaeargryn amser yn ol, wedi Cario llweh a lludw :yogafn mor nehel i'r awyrgyich fel Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i's mounds. . Disgwyha y pwyllgor a bIenodwyd gan y Royal r Society i wnsyd ymchwiliad i'r euption airathrol yn Java a'r Sunds;Straits, y gallant cyn hir gyflwyno , adroddiad manwl a chyflawn. yflarfydds asis Y ii pwyllgor atm ddsfnyddiau Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  wedi eu twyllo a'u gwenwyoa. Gailant fod wedi prynn coffi Canol- baTth America wedi ei lygru ye lle y gwir Java. Cafwyd engraifft o hbn yobydig amser yn ol yn America ei hun. Yn Brooklyn darganfyddodd yr arolygwyr iechyd fod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  fel ig y cofit, oedd yn fuan ar ol.yr yinifrwydrai dychryn. yn Ilyd yn Krakatoa, a lleodd eraill ar lanau Java, ac cY i o ' ar y pryd priodolid y lliwian oedd ar yr awyr i ad. di ,ll, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .alobhibau Mpthueal. - ~~~~~~~~w Yr oedi wytboos i ddydd Ian Yn un arall o f, ddydliau mawr Ty y Oyffredin presenol, ac yr nj oedi y Ty yn down. Yn gy-ar- ya yr e-stedd- d, jad h, sbysodd Mr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  un nerth a ehanlyniad. au. 'Mae y digwyddiad arswydne, ac eithriadol bhefyd yn hanescanrifoodd diweddar, a gymer- odd le yn Java heb fyned mortbell oddiwrthym eto ag i golli dim bron o'i ddylanwad ar y meddwlI Y fiwydldyn hon y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ysgrythvraul inewil s-ith f ieithoedd. Argrralfwyd dwy ill o goplin o'r Erengvlaa ar Act~m yn iaitb trigolion Java, ac y rnne y Parch. P. Jansz, y cyfivichydl, yn prystr ba"otoi cyfleithiad o' holl Feibl. ArgruffkVyd v Testwmeint Newydd a'r Salmau Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.