skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Hackney, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 68,555 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  68,555 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  ..yn y lythy~rdai ar ,dydd y~rArgrwydd -ffaith ,ddfrifoI Dish sd iawn. Mae Str,.. OCfaries leedoyr eelMd anbydeddus Y *o dros Hackney, wedicymieryd y materi fyny, ac ani ei sa I ddwyni o 6isen y Senedd :'Y 'miae yn wirionedd cysurus Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  n iad hwn. Cefnogwyd gan Mr. Collins, Birmingham, y I. Parch. Dr. Raleigh, Llundain; Mr. Warburton, )l Salford; Mr. Heath, Hackney, a'r Parch. S. John- n stone, Merthyr. Cynygiai Mr. Johostone ychwan- c egu y gair diamodol, a darllen-' Er Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  mater, ond ymddengys nad yw Gwarnheidwaid Holborn a Lambeth yn ewyllys- gar i ymgymeryd a dim, ac y mae Gwarcheidwaid Hackney ye condemnio y cais yn gryf. Mae y galu i orfodi, a thalu, yn liaw y Gwarcheidwaid a'r Bwrdd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ei adnewyddu, neu y .collir y meddiant o hono yn hollol. Penderfyrwyd eirnbod yfn awdurdadi " Mr. Simnier, Mr. Lewis; Hackney, a Mr. 'Richards, d Vincent square, Westminster, i wneyd ymchwiliad 9/' d peth, a gweithredu yn al en barn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Julian, grocer, 268; Thomas. Hugh Jones, painter; 264!; John Pugh Jones, draper a 257; Griffith Williams, merchant, 186;- CharlesI Y Hackney, China-dealer, 80. Y chwe'. biaenaf a ethol. I 0 wyd. - . I : c a BETHESDA TN ARFO:. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y flwyddyn cyhyd ag y bydd yn aelod o Dy y Orifredin. O Credir v cymer ail etholiad le yn Hackney, ac y caiff ) Syr J. Pakington gyde i fyned i fewn eto. Dgywedir fod yno afreoleidd-dra wedi bod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o fewn rhyw bum' wythnos o amser yn rhyw 434,000p. Mae Mr. Fawcett wedi boddloni i ddyfod i sefyl1 dros Hackney ye lie Mr. C. Reed, yr hwn a wnaed ye farobog, ac nad yw yn foddlawn i sefyll etholiad Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ddsgylact ho. Oswynar gof iddynt yno fod dynion nad ydynt wedi en gwisgo mewn arfogaeth newydd a diweddarynwrthddrychandeddf- wriaeth. Gall Hackney, os yw yn dewis, gael i'w chynrychioli amddiffvnydd gwrol y tlawd, mewn dyn sydd yu bcnderflnol i wneyd heb Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn Ilanw ile pwysig yn y Senedd ddiweddaf, ac yr ydym yn gobeithio y dychwelir ef i'r Senedd bsesenol dros Hackney. Nid oedd yn y Ty neb mwy annibynol, na neb a allai fforddio yn well i fod yn annibynol, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Dyma'i eiriau,-" I feel myself bound re- luctantly and unwillingly to vote for the amendment of the hon. member for Hackney; and therefore vote in opposition to those with whom I desire to act and generally agree." Mae dy leferydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  TRADDODODD y Proffeswr Fawcett arax4 alluog yr wythnos ddiweddaf ar addysg y rhy-r r fenywaidd, mewn cyfarfod a gynhaliwddy; d Hackney, gyda'r amcan o bleidio gwell addyugi, - iaeth i enethod. Yr bedd addyag y r-hy y fenywaidd, a chynllniau Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  fel na fyddant yn barod iddo. Amlygai ml Mr. Fawcett yr ofn hwnw wrth anerch ei eth- de olwyr yn Hackney yr wythnos ddiweddaf, a en gwyddis nad yw Mr. Fawcett yn un fydd yn Yi arfer siarad heb, a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ty Llywodraeta gan:A~rdalydd Hartingtsn rl yr. hw~n a ddilynw~ryd: yn y r Url donD gao yr aelod dali a: dros Hackney, trofi'eswr Fa~wcett. Yna daeth Mr.- s AlenanderMancdo'nald i'rs.galwg. Gweithiwr eyffredin. oedd Mr. M~cdonald, ac atm ddlimlles y mae yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gael ei a roddi cododd Ardalydd Bartington i egluro i' nad oedd un cyd-ddealltwriaeth rhwng yr y aelod anrhydeddus droi Hackney a blaenor- - iaid y blaid wrbhwynebol mewn perthynas i'r g penderfyniad newydd, ond y cymerent gyfle i ystyried Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Mair, Diebych, gan y Parch. T. W. Vaughan, B.A. d curad, Mr. Phillip William Harding, Hackney, luun- 0 dain, a Miss Sarah Williams, merch hynaf Mr. William _ Williams, Love lane, Dinbych. k y MARWOLAETHAU. z DAVIES.-Ar y laf cyfisol, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  h, ycbwanegol, fod yrneglwyswedi dewis dau, sef Mr Henry Y Williams H;ghbury, New Park, a Mr. W. Bees, Wellst 0 Hackney. an fe drefnwyd fod cyfarfod yn caeo ei gynai ai yno nos Fercher, y 3ydd a Orphenaf, i'w gosad Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gan fellten. Nid yw yr hynaf o'r trigol- ion yn coflo am Un ystorm o'r fath gyrnddeiriogrwydd a hon. Yn Hackney, Kinguland, a Clapton, gwnaed coiled- ion trymiiOn, ao yn y lleoedd hyn mae amryw o orddi gyda tai gwydrau,. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gan bob fferyllydd. Parotoedig gau HENRY C . GALLUP. 493, Oxford strret, Llnndain,. FOOD ADULTERATION.-Br. Tripe, publiC analyst of the Hackney district, reports, "that all the samples of eocoa he examined, except one, were sold as mixtures of cocoa, arrow- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  bfferyllydd. Parotoedig gan HEiRy rka, C. GALLUP. 4193, oxford Strfet, Llundain. FOOD ADJLTER 'O -fr. Tripe, publio rnalyst of the Hackney district, reports, 'tht all the samples of cocoa h luIs examined, except Ones, were sod as mixtures of eseoa, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Wl I±U M L. _ _ _ _ _ _ _:__ _ _ _ _ _ _ _ _ L__I- N::ODION; O'Ri BRIFDDINAS:. (ODDIWe : juI N. GOHEBYDD NEILLDUOL.) : i BDA.LYDD HART1NGTON.S- Yn ol pob argol presenol, yi Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.