skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Gwalchmai, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 454 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  454 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  ac ysgwyd lHaw hyd fon braich; ac n os digwydd iddo fod yn ffair Aherffrawy mis nesaf, neu yn fair Gwalchmai y Nadolig, deued i farchnad y gwartheg fel y eaflobrcfi gwirionedd hyn. Yroedd yn ddaiawn genyf glywed y dinc Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a Parc. Griffith Williams, Llanfachraets. Cyfarcbard I y gynolleida gaOn y PaHchedigion Robert HEughes, Gacr- I wan ; David Roberts, Gwalchmai:. Ezeciel Jones, ian- Y faethlu (Bedyddiwr) EHugh Jcnas, Amwech; James i Donna, Llargefni, Jehol Roberts, Tai hen; a diweedd- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ha clydnabod i'r ysrifenydd. ar y Green yn yr adfa hana. Eisteddai wrth. ochr cyfaill mynwesol iddo-y diweddar Barch. Humphrey Gwalchmai, 'ir Drefaldwyn, yn led agas at yr areithfa.. Rywbryd yn yAtod y bregeth sibrydai y personnhwnwwrth ei gyfaill, Mr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  eyhoeddi i'r boll eglwys fod ynghyd ynddi. Neilidnwyd ir gwaith cyhoeddus y i arched gion Richard Williams. Gosen; David Roberts, Gwalchmai; John Pritchard, Amlwcb; Richard Jones, Nebo; David Owens, Closygraig, Caer. fyrddin; John Roberts, Taihen; John Isaac Hughes; H4enry Solomon Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ymostyngari ewyllys ei Dad, gan roddi d ei bwys ar yr Iawr.-Llongyferchwyd ein brodyr ieu- [ aine Mr. William Edwards, Gwalchmai, Owen Owens, r Elim, a Richard Williams, Gosen, ar eu llwyddiant mawr yn yr Arholiad Cymdeithasfaol diweddaf, y tri Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Dinas, Llangefni, gan y Parch. James d- Donne, Mr. William Owen, Yr Efail, Bryngwran, a Miss Ellen d- Williams, Pearhyn, Gwalchmai. ac Ar y 9fed cylsol, yn nghsapel y Methodistiaid Cslfldnidd, Id Pe nal, gsn 7 Parch. 0. Jones, B.A., Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  E--. .;EISIA:U, ; D OSBARTHWYR iewyddion i'r GOLEuAD yn 7Diias, Pontypridd, Sir Forganwg:; Pontlotyn, ger Tredegar, Maesieg, Sir 3.organwg ; Gwalchmai, Man; C(aste11lnewyd&b Emlyn, a Talybont, Sir-Aber- teifi. Pwg o'n darilenwyr care~digyn y msanan hyny a wna ymdrech i 8icrhau Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  allan nad ydym ar hyn o bryd yn en cofio. Daeth un allan o dan olygiad y diweddar Barch. H. Gwalchmai, yn cael ei argraffu yn Croes- oswailt, a pharhaodd am rai blynyddoedd; ond dar- fyddodd am dano, mae'n debyg, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  un yma cyn cymneryd y gwas ifyddlop e arall oddiwrth ei waith at eiwobr. Fel dyn, yr', oed'd' fc Mr. Gwalchmai ye hynaws a thifioe, aChristiontaAd g' oedd neb yn eiambeue, ac. yn oeswiampl o feneddigeidd-. j rwydd'f ac felly, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Chambers, Henblas. -Deth- [ oliad o'r "Il Travatore," seindorf pies, Caernarfon. Txaethawd, P Enwogion M6n," (gwobr 5p.i 3 thlws- arian), Gwalchmai. Cairu, " YZBoneu," Cymdeithas Gorawl Caeegybi. Chwe' Englyn i ":Fynydd y Twr," Mi. W. E. Wil]iams.7Gwilyim Alltwen) Crier- narfon. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  nmbresenoldeb y brodyr a fu yno ar gais y !- Cyfarfod Misol. Gorchymynwyd anfon gair at Mr. 4. William Edwards, Gwalchmai, I'W galonogi rhag e Iyncu gao ormod tristweh oherwvdd y brofedigaeth d danllyd a'i eyfarfu. Addawyd gwneyd casgliad yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Mawrth. Rysbyswyd fod y brodyr canlynol i efaln am waith cyhoeddus y cy'arfod:-Parchn. W. Ed- < wards, Gwalchmai; J. Jones, Ruabon; D. Roberts, Gwalchmai ; R. E. Williams, Caernarfon ; R. Wil- I liams, Gosen; J. Jones, Caernarfon; J. Roberts, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn 16 mlwydd oed, Mary Eliza, unig ferch Mr. R~obert Jones draper, Gwalchmai, Mdn. Y dydd Marcher dilynol, habryegwyd ei cheif gae dyrfas harches i fynwent y capel, Gwalchmai. 'E reolwyd ei marwolaeth-Duw dad A'i dug uwoh pob alaeth I Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a'r 10ed. Llywyd HR. Davies, Yew., A.S. 1. Trefnwyd fod y cyfEarfod nesaf i fad yrn Gwalchmai, Ionawr 13 a 14. HIysbysodd cyfeillion Gwalchmai yr antionir cerhydan i Station Bodorgan, i gyfarfod y ddan ' drain ' a fydd yno, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  nid oes neb o'i arlunwyr wedi gwneyd mwy o I gyfiawnder ag ef yn yr holl bethau hyn na E Gwalchmai. Nid oedd neb o'i gydoeswyr a E fedrai siarad ei feddyliau allan yn gystal ag ef. Nid oedd neb, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  TAI HE1N, MON, A THEMLYDDIAETH. Barchedig Syr,-Parodd darlIen eich sylwadau yn yr Herald ar y pwne uchod, yn Nghyfarfod Misol Gwalchmai, awydd ynof i ysgrifenu yohydig linel]au mewn ffordd o eglurhad. Cofiwch nas ix awn er dim eich dirmygu oherwydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Cymreig yn Southwark-bridge-road, yr. Blundain. tE Traddodwyd anerchiadau hefyd gan Mr. H. Richard, c' A.S., Parchn. W. Ambrose, R. Parry (Gwalchmai), d Dr. Rees, Abertawe, ac eraill. Costiodd yr adeilad b oddeutu 5,000p.-y tir yn 3,000p., a'r adeilad yu fi Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Nodwyd i bregethul y Parchn. G. Davies, Beaumaris; R. Hughes, Gaerwen; S.. laer, Iar- fair; J. R. Hughes, D. Roberts, Gwalchmai; John Roberts, Taihen; J. V.Williatus, Llanerchymedd; a J. Pritchard, Amiwob. CLADDEDIGAETH Ma. EvAN JoNEs, Rim nr.-Ar yr 22ain cyfisol, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  prgethwyr canlynol ynyrangladd:-Parchn. R.' HiE~gh&s, Gaerwen; G. Jones, Tregarth; S. Roberts,l X *Bangior, J. Danne,' D. Rowlands, M.A.; D. Roberts, Gwalchmai ', W. 'Jones; Dwyian; J. R. EHughes, Bryn. d teg; 0.' Owenis, 'Bethel; ' John Roberts, Taihen ; H' Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Gyfeisteddfod y Gen- S0ai en- hadaeth Gartref°L 10. Anfonwyd y Parch. D. J. J yn. Roberts, a Mr. B. Evans, Gwalchmai, i GadGi gynorth mra 'edi wyo yr eglwys i asw sswvddogion. 11. Hysbyawyd ac C ynt fod yn eglwys Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.