skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Golan

Found 604 matches across 4 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  441 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  R. Jones, Liverpoola . .. 0 2 6 J. Williams, Capel Curig .* ... ... 0 2 6 D. Roberts, Golan - . *- 0 2 6 T. Owen, Tremadog ... . .. . 0 2 0 J. Owen, Edinbuwgh Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  fod y brawd ffyddlawn ac anwyl, y Parch. Thomas Owen, Pentreuchaf, yn gwellhau. Enwyd *brodyr i fyned i Dremadog a Golan i gynorthwyo wrth ddewis blaenoriaid, Ymddiddanwyd a M.i' Richard Owen, Owen Pritchard Jones; a John Parry, blaenoriaid newyddion o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Misol nesaf i swyddogion bob eglwys pa gyfarfodydd a gynhelir ganddynt. gyda'r plant a'r ieuenctyd. Ymddiddanwyd a Robert Owen Williams, Golan, Tremadog, a derbyn- iwyd ef yn aelod o'r Cyfarfod Misol fel ptegethwr. Rhoddodd Owen Owens, Cors y wlad, hanes Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Parry, Ysw.. i ofal Mr. Jarrett, Nefin, n i gael rhai i'w arwyddoe Caniatawyd cymorth i eg- b Iwysi Horeb, Golan, a'r Tabernacl, Porthmadog, i a ddewis swyddogion. Enwyd y Parch. it. Davies, p Porthmadog. a Mr. R. Griffith, Tremadog, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  D,-Y mae eglwvsi Bethel a Golan wedi rhoddi galwad unfrydol i Mr. B. 0. Whliams, efrydydd yn ngboleg y Methodist- iaid, i ddyfod yno i'w bugeilio. Deallwn ei fod yntaa wedi ateb yn gadaruhaol. Y mae Mr. Williams yn enedigol Subscribers-only content

 • * House of Commons Parliamentary Papers * *

  156 results from this resource, ordered by date. View more View all

  20 April 1831, 20 April 1831

  thereunto subscribed: Also, Upon reading the Petition of the Members of a Society and Congregation of Wesleyan Methodists worshipping at Golan Chapel, in the County of Carnarvon, whose Names are thereunto subscribed : Also, Upon reading the Petition of the Subscribers-only content

  Index, 20 October 1831

  Merthyr Tydvil, 486. — Llangollen and Ruabon; Trosnant; Llanfair ; Hay; Llanbedrog; Tred- dole; Mynyddbach; Peniel Chapel; Karney Chapel; Llanstephan; Golan; Pwllheli; Newborough Chapel; Aber; Llanon; Llandaff; Cowbridge; Silo Chapel, Llan- dagai; Letterson; Y Bont Chapel, Rhosgolyn; Lantwit Major; Shiloh Subscribers-only content

  20 May 1833, 20 May 1833

  County of Carnarvon, whose Names are thereunto subscribed : of Golan; Also, Upon reading the Petition of the Members of a Society and Congregation of Wesleyan Methodists wor¬ shipping at Golan Chapel, in the County of Carnarvon, whose Names are Subscribers-only content

  Index, 12 December 1833

  of Marlborough ; of Bratton; of Westbury ; of Amesbury ; of Worton ; of Netlieravon ; of Pwllheli; of Golan ; of Criccieth ; of Nevin; of Lisburn; of Bagnalstown ; of Car- low ; of Hacketstown ; of Subscribers-only content

  General Index to the Journals of the House of Commons, Volume LXXV, A.D. 1820 - Volume XCII, A.D. 1837

  Down Chapel, 455. Gloucester, Parker's Row, 443. Gloucester- shire, Chalford Hill, 20. Glyn, Ceiriog, 444. Glynn, 454. Godalming, 52. 209. Golan, 435. Goldenhill Chapel, 55. Golden Square, Marshall Street, Craven Chapel, 163, p. Golden Valley, 423. Goldie, Thomas Smith, 456, Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.