skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Garston, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 5,311 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  5,311 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  MISOL. HENADURIAETH SIROEDD LANCASTER A CHARE, &C. -Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Garston, Chwefror 9fed. Mae llawer o flynyddoedd er pan y bu cyfarfod yr Henaduriaeth yn Garston o'r blaen. Feallai y bydd y darlienydd yn adgollo yn y fan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .neu ei niorio hi ,am Eastha&m,' New v erry Newv, Brighton, neu yD hybtrach ;gyrhu i'r te:parti- i un ai Garston, Rock Ferry, neuiSo'uthpbrt. Dy- weder a fyner, mae gan y. te parti rhyw ddylan wad an wrthwvynebol ar eia Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i of alu am eiddo yr Henaduriaeth yno. Penderfynwyd gofyn - Fwrdd y Gymdeithas Genhadol Gartrefol amy "grant" arferol i Garston, St. John's, Runeorn, Tarvin, Man- cott aGe'ftyn, Bethlehem, aSion. Hefydam yzraftheb ddim lleihad i Rosset a Burton, a phenodwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ychydig yw en nifer, 3Op. 5a. 9c. Byddai Y hanes dechrenad a dygiad ymlaen' Yr achos vno, yu. ddyddoroliawn. Am Garston, ni cheir dinm hanas o gwbl, er fod yno genadwr erfs oddeutu ugain mlynedd, , acy gallesid disgwyLi' achos Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  at yr adeilad o 44p. is. lc. A chyf'archwyd y gynolleidfa gin y Parchn. D. Henderson, hock Ferry; R. Thomas, Garston; T. Zeiglair, Rock Perry; G. Hughes, Ed. eyrn; D, Davies, gynt o BenmncbDo, a Joseph Williams, Liverpool-y tri cyntaf Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a C OYFAXODYDD MISOL. MAX6sNETW NOBI er r 2%-Gorph., cynhal iwyd y cyfarfod uchod, Parch W James, B.A., yn lly.wyddu. . - peth mwyaf neilkluol a fu e dan sylW yd6oedd .ypriodoldeb, i ddewis ,ri, o flaeeoriaid ye oak- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Richard Edwards, Llan- w gollen; Edward Adams, Cilcen; David Jones, Rhos- o( llanerchrugog; Robert Griffiths, Brymbo, a Robert Y' Thomas, Garston, yn cael en derbyn, yn ol Rheol ix., d aef ar y dealitwriaeth eu bod i ddechreu eu taliada Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  mewn eu casgliadau neu heb w-euthur Y c..sgliad y flwyddyn hon ydynt y rhai a ganlyn :- Windsor-Street, - Arkwright-Street, Garston, Scanis- g i brick, Hoyelake, City Road, Caer, Delamere, Tarvin, j Waverton, Saighton, Two Mills, Rossett, Burton, i Ewloe Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn Garston. yn ddiolchgar am bab help mewn aur ae arian, mwini gwarthfawr, gwaith edau ai nodwydd, ai yn 'wir, me iwn pob ffirf. Anfonef y eyfan yn brydlawn at y trysorydd ! Mr. Samuel Roberts, Holly Bank, Garston. Yr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hraidd ddichon- -adwy a fewn yr; un .terfynau, sef trwy gefnogi Teimlwyf fnau yn falch wrth ddeall fod pobl dda Garston "yn benderfynol i beidio bod yn nyled neb a ddim," and ai nid oes unrhyw ffordd arall i glirio Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn byw yn yr un xtiwi a tharth ag yntau, f ynghyd a'i anog, a holl garedigion achos Cymreig f Garston i edrych ar, a barnu pethau yn ol eu teil- i yngdad eu hunain.-Yr eiddach, c PEDAGOGUE. GAIR AT Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ac uchod. CYFEIRIER:- : I I.YS: BRUNSWICK BUILDIN :, -AiSTLE OAT4RE, CAUNAR VON. . I' GAPEL Y METHODISTIAD GALFIN- AIDD GARSTON., CYNEELIR GRAND FANOY BA4ZAAR, YNLIVERPOOL, TN ICIM XAI, 1871, I gylorthwyo yr drech ,sydd ar droed i dalu, y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  NI EA LIANAGOLCM- ~~~~~~~~~- - - Peirianau i Fanglio a Peirianai Goichi o Peirianau IXanglio, gwasga dillad, o 2p. 2s. 3p. 10s. ac uchod. gwasgu dill-d, a golchi acGuchod. y~ghyd~o~p.7 ac uchod lAE yn debyg nad yoes neb o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Peirianau i anglio aa eag gwasgu dillad o 2p. 2s. 3p. P.ndagn dMaflioh ac uchod. ,y, o7p,. s 7s.g ac uchodl. [AE yn debyg nad oes neb o drigolioA M6n ac Arfo-t~d ydyw yn gvwybod erbyn lvhyn mai y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  - i Pa1irch'. 0I. Thomnas a 'y'sbysl fod penderfyid -wedf ei basio gan eglwya gyda golWg ar un brawd yn Garston, oddiwrthyr'hy' y -naed-ap81 at yr :eaduWriaeth.-; YniddengyK m.i'r* l -'F;IHenaduriseth r gadarnhatt .y ddisgyblaeth a arferwyd ac i*r brawd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o'r . GYM h nucbod mai aelod o egiw Garston ydoedd y brawd v crybwylld am ei ddiXdde'lia&" Nid' yw hyn .bellac o nemaWr bwys ondr.ydym' bob amee yn awyddus i gyw iro unrby. wa11 pan y t elwii em Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Agorwyd y Baza'; er r)cyuorthwyo k- d -ynu y.'ddyled a' oddiar iv Cael Methodistaidd Cymreig yn Garston, .ddydd Mawfi h dii'e6dafyn i. G Georsge's Hill'lei. n pwl. Fel y maie ynhysbya i liawasmawr o'Chdarllenwyr ,r, -fod~o y clk ,vyewd . Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  F. l6eg, l7eg, a'r,8lfed a'r mis hwn, er ddleu y ddyle Y oedd yn aro8 fel hunllef ar gapel Cymraeg Garston, a. wedi troi allan yu gyst:sl a thu hwnt i ddisgwvyliadaq u , y rhai mwyaf 'pryderus. Yr oadd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ferry, op cs S1c; Goarston, (Cym- reig), Op lis 5*0; Windsor Street, op les aIc; Arkswright Street. Op is l1*e; Garston, (Seisoniig), op l0s 41c;Y*r boll gyn- olleidfasedd, op 14s le. Parch. Dr. Edwards afeddyia'l, ar yIcyfan, fod yr adroddiad Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  - % x I - ? ; : , ? I -GENEDIGAETAAU. ;Ary yfed -yfisol, piiod, Mr. SamueltRoberts,, Holly Bank' Garston, sr ter.hgr.- ., Ar y 1018 cyfisol, priod y Parch- W. Tewis, Sunny Cbpg'e, . I Llfynyddsgax :ab. , Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.