skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Fro

Found 32,573 matches across 5 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  30,685 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  Castell yw hi yn sicr." Na choelia fawr ! Morwyn Thomas Jones, y teiliwr ! Ac y mae William y Fro, yn dweyd wrthyf fi ei F bod hi i'w gweled bob dydd o gwmpas y ty, a'i gwallt yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a'r Mercher cyntaf yn y flwyddyn newydd. Ba cryn sylw yn hwn eto ar y Fugeiliaeth; a chymerodd bugeiliaeth y Fro ran helaeth iawn o'r ymdriniaeth. Deallwn nad yw y brawd'y cyfeiriasom ato mewn Ilythyr blaenorol ddim yn well hyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ac o'ganlyniad nid 6o's eisiau gwair a cheiroli, ae nid oesr^ no fawr o gyrch' a dnaifon-, oddeithr ychydig tua'r: Fro; y owbl sydd y. eisiaix 'yw tliti y procgethwt yn dda, :a frhyngddou of qa'r: teitlio-, gall fyoned yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  . : : . : ; i , T ; __ -. '' " ' y ' ~" ' _ ~~~~~~. .. . ! . . 1. I . ges g ry cyfriaorycoedMaebhyfdlhlio my cyndd dio r , 56'yn'.r:iifer Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gwyn, sydd yn dad i mewn am yr ail wobr am DdiadeLl r. ddefaiM gwir Gymareig. John a William Jones, Fro. f.wr. sydd yn gwvir baeddu y wo)br newrydd a ychvauneg- ais v flwyddn bhon. sef am y Ddiadell oren Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.