skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Florence, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 91,997 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  91,997 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  ddigon o bleidleisiau i sicrhau ei etholiad. Florence, Hydref' 31.-Dywed y -Mazione na chafodd y llywodraeth Italaidd ddigon o amser eto i ystyried yn swyddo;,ol v cwestiwn o etholiad y Dug Genoa. ITALY. Florence, Hydref 30.-Mae y llywodraeth wedi an Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  chlwyfwyd o 30 i 50. Drylliwyd y cerbydau yn chwil- friw. Achosodd y ddamwain gyifro mawr yn San Francisco. ITALY. Florence, Tach. 13eg-Gadawodd y brenin ei wely ddoe am ychydig oriau, vVr hvn a ddengys ei fod yn parhau i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  aetlh y Prif Weinidog, MENABBEA, i San Rossori, i roddi ei swydd i fyny i'r Bremin. Tacuid y gair yn Florence, ddydd Sabboth, fod y Brenin yn debyg o ymnddiried y gorchwyl o ffurfio Gweinyddiaetll i Signor LANZA. Mae iechyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yma wedi ymffurflio yn gymdeithas ; y mae ganddi ei Uenyddiaeth. Cy- hoeddir pamphledau bychain gan 37 Libreria Rosinini yn Florence, ac3 y mae yr Italiaid eto yu dechreu siarad am eu diwygwyr-eu Savonarola ac eraill. Pan oedd y Gyma'ufa Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gwlawogydd ang- hyffredin a wnaeth yn ystod y tymor hwn.. Ofnir rhyw ganlyniadau gwaeth.nag sydd eto yn y golwg. Yn Florence nid oeddynt hyd yr 2'8aina o Ragfyr wedi mwynhau cymaint ag un diwrnod sych er's wyth a deugain o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  oA r, Ad d.i rjy-witagsyW- yn deby""o sberi' fidriiiddyldici'iiia q brydgaeileidroiheibio.t l',T 'i '' bfifrr j X Dywed urnnobapyrau Pabaidd Florence wrthtwneyd'. siyr ar.,wn7itlsh.-1,ni-.iming, atchelynr:Babset'inaeiX Sa4s anm lto)ydyw, nwewydd` ei dychelyd at Bab- yd aet,, a jbqdyPab&iewydd,,anon fc stoolnfarch- .newrydd."ID Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  oedd dim gwy- bodaeth ;gyhoeddus am-Mr. Chaplin hejlaw ei fad yn rhedegwr ceffylau hyd nes y rhedwyd eIddyweddi,] y jLadyi Florence P Fagetaoddiaruao gan t Ar alydd Hastings. Gwnaeth 1i ynly yr horse racer ,yn loliticiaas; a char. fodllwydiat nid Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  iawn o'r luddewon o'r ddinas. Gosodir cyflro y boblogaeth allan fel un gwir ddychrynllyd. ITALY. Hysbysa y newydd ion o Florence fod y ewmtni o wrthryfelwyr Italaidd, a wnaethant eu, hymddang- osiad ychydig ddyddiau yn ol yu Como, wedi eu- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o. dan olyg- iaeth Dr. GUTHuIIE,'erthy4l *iir ddyddoro], a Ithra ragorol ar f.ywyd Dr. Da SANCTIS, 0 Florence, un o!britf nol6fniiliyr Tdwy§ Efeng- ylaidd'yn Italy.; Yr oed&d'fe.me'.wn gwirion- 'edd. fel.y mae ei eaw yn arwyidocati; .yn un o r saint; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  'ol -cytundeb Prague;: Hysbysid yn n' dmhellach nad oedd yr Ymerawdwr erioed wedi u el gymeradwyo.' a gA-4MHLEImGARW rrITAY. n Florence, Gorph 25.-Yn ystafell, y cynrychiol. f wyr heddyw, dywedodd y Gweinidog Tranior y bydd i Italy gadw at anminhIeidgarwelh Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  3U yr Hague, yn Paris, yir Brussels, yn .Constantinople, yn Paris yr all waith, yn Miadrid, > yn Washington, yn Florence, ac yn Canstantinople eiwaith, ac y mae yn sicr ci fad yn fwy cydna- b~yddiiS n~ nxem~swrrtidniidyn'tfiI iagtamrgyiehiadau politieaildd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i ochel y can- 3 lyniad gwaeth o chwyldroad; a dywedir, yn f nghanol adroddiadae croesion eraill, fod pobl I Florence wedi eu rhybuddio ddyddiau yn ol o draws-symudiad yr orsedd a'r goron i'r " ddinas dragywyddol," a bod y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hunain yn bygwth y milwyr Pabaidd yn y wlad a'r trefydd. Ymhob man mae'r bobI yn bloeddio "Byw fyddo Italy." Florence, Medi 11.-Mae amryw drefydd wedi aufon anerchiad yn gofyn am i'r milwyr ltalaidd wneyd en mynedfa dros y terfyn. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  eisiau. Y mae apeliad swyddogol yn I cael ei barotoi i'w gyhoeddi yn Lloegr ac America. ITALY A RHUFAIN. Y Florence, Medi 15fed.-Bydd i'r milwyr Italaidd e . feddianu Rhufain; a chymerir pleidlais y bobl yn If y Dalaeth Babaidd. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ol eu gallu. Yr oedd y llynges yn dy- chwelyd adref, b r] ITALY. MEDDIANIAD RHUFAIN. Dywed newyddion pellach o Florence, nad oedd colledion y fyddin Italaidd wrth feddianu Rhufain ond hynod ysgafn. Lladdwyd saith o wyr Bixio, a cblwyfwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y pleidleisiad yn hysbys lI i VICTOR EMMANUEL Yur ffurfiol y Sabbath di- ; weddaf, gan ddirprwyaeth a aeth i Florence i'r *d pwrpas hwnw ; a rhoddwyd cyhoeddiad bren. hinol allan yr un dydd yn hysbysu fod n Rhufain Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y cyfrin gyngor, aisio dydd Gwener,; wedi anfon at lysgenadon Lloegr yn Id i Tours, Berlin, St. Petersburg, Vienna, a Florence, am gyda'r amcan o sefydla. cadoediad,. a'i fod wedi der- byn atebion o bob man yn rhoddi sail dda Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  dyddiau diweddaf. f Mae clwyf yr anifeiliaid yn ymledu yn brysur ar y 1 Cyfandir. r Mae rhai o bapyrau Florence wedi en hatal oher- wydd cyhoeddi gwrthdystiad yn erbyn meddiant 1 Rhufain gan Victor Emmanuel. Z Dywedir fod y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i Due AOSTA, ail fab brenin Italy, i Florence ddydd Sadwrn diweddaf, Rie y derbyn. 11 iwyd hwy gyda phob arwyddion o aurhydedd. an Mae yn destyn sylw hefyd fod- dinasyddion di Florence wedi cymeryd: mantais o'r cyfle hwn i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Brenin mewn canlyniad i'r colledion trymion ag oeddynt wedi en dioddef. GARIBALDI YN REODDI El SWYDD I FYNY. Mynegir o Florence fod Garibaldi wedi anfon ei ymddiswyddiad i'r Llywodraeth Ddarbodol, ac ar ddychwelyd i Italy. Dywedir mai y rheswm am Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.