skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Fechan

Found 2,125 matches across 4 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  1,977 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  C,yng' or Trefol le ymna ddydd Mercheir diweddaf.' Nid. oedd dim npoliticaidd na chrefyddol yn yr ymdr.echfa. Dros y Vard Fechan, daeth Mr. Lewis Lewis, a Mr. H. Pugh allan, ar daet gy mhelliad 'pwyllgor a ffurf- iwyd i ddewis Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  cyfarfod canu cynulleidfaol, dosbarth Crughywel, yn yle'euchod, ar",oi- Lun y 6amn o'r 1 mis diw'eddaf. Yr-oedd ynghfyd'ysgolion 'Grwyiau .4 v Fechan, Orughywel, Llanbedr, a'r Panily. ,Llywydd- a wyd y cyfarfod gan y Parch John Davies; Pandy, ac! y arweiniwyd y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ei dibobli yn ngorlle awd 10 winbarth Gal, a'r hon a gymerodd ar ol hyny yr ar Y enw Prydain Fechan (La Petite Bretague.) FfMdd Y g y gweddill o'r genedl i'r ardaloedd mynyddig yn hun ngorllewin Prydain Fawr, a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  'chyfoedion, pa rai oeddynt anwyl iawn o honi; ond, Aeth Jane Anne i fan wrth fodd-ei chalon, Uwch heulau esgynodd; Fechan fMlI uwch angel ffodd, Trwy lawn Iens teyrnasodd.-R. Griffith. MARWOLAETH Y PARCH. ISAAC JONES, IFp NANTGLYN. Ar yr 11eg Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ymsefydln yno, yn foan ar ol Gwyliau'r Haf. 9. Deallem hefyd fod y cyfeillion o fewn taith Sabbothol y Gnwynai Fechan a Llanbedr, or diwedd, yn tybied y cant hwythau cyn hir en breintio a gwas- anaeth bugail arosol. Daeth Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.