skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Erw, Source type: Newspapers, Result number: 20

Showing 1 resource containing 972 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  972 results from this resource, ordered by date. Displaying 21 to 40 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  ?Rfxrfob 1, &r. ob=v?isjllt- .- AMBIR CYMDEITHASFAOEDD A CHYFARFODYDD MISOL. 1r Gymana Gyfredinol. IFfutniog,"Mehefin 24-29, 1879. Cvmrdehwfaoeg';. Bala, Rbagfyr 10, 11, 12. Aborporth, Sir Aberteifi, Mai 13, 14, 15,1879. Cyfarfodydd Aisol. -- Aberteih, Deheu, Abarteill, Gogledd, Airlon, Tabernacl, Ionawr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  pwyllgor adeilado yo ngbymeradwy- ad cynllanian capel newydd iNazareth. Perderfynwyd 2 ein hod ye datgan eyn di9lchgarwih i Miss Jones, Erw, yr hen wydd bob amer ye nededig e haeliornus tiag at yr 2 chosd ye Nazareth, ae wedi addaw Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Jones, T'egaron EHowell Lloyd, Bwvch- ( Ilan Mri. John Jones, Cilg-syn; William Jones, a Cwm; Joshua Jolies, Glandulas; David Williams, Erw ; David Evens, Lringybi; Lewis Jones, Cwm, a c David Davies, Tanucoed, i fod yeiddiriedolwyr ar gapei Maesffynon. Cafwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  llai nag un erw. Dosbarth A 1 f, Mr Willi'v , Griffith, Glyn. Do'gel'an. Dosbarth B; 2il, Mr Huugh Evans, Pn. y.wern, Towyn. . Caiwd goreu o Mangold Wuraal, daT1 erw, a Joeb fod dan haner erw. Dosbaith B; laf, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yw w adeiladwyr y ilig, gau fod gwir werth llong fel gwir ic werth ty yn ymddibyn-u ar yr adeiladaeth. Erw yr 4d agerlong hon fydd " Walter Thomas." 3. Gallwn addaw gyda yr hyder mwyaf y tal yr ager- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Cnwd gorea o Swedes neu unrhyw Faip, wedi eu tyfa gau denant perthynol i Etifeddiaeth Nannan, heb fod dan un erw. Heb ei benderfynu. Tair llath o Linsey Cymreig (egored ifwthyrwyr dan Iop. oardreth.) 1 EBvard Edwards, ieu, Pandy newydd, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Meifod, wedi cystudd byr, ar y 21ain o Tach., i 1883, ye 73 mlwydd ced. Yr oedd yn enedigol o'r Erw Gach ger y Gwyrt, Llangeinwen, Mon. Hanci o an o deulooedd hynaf y Methodistiaid yn Sir Gaer. narfon. Yr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  6Reebigarthan, Vfiobagou, &C GENEDIOAETHAU. OWEN.-Ax yr.20fed uynfisol, ya Grinbhi1l-strest, Liver priOd B, 'Cinweuydd Owep, r fab. PBIODASAU. ELLI1S.JONES.-Ar y 9fed cynfisol, yc nghapel y Meth. 6distiaid Calfinaidd; Masugwyn, Machyrtheth, gar y parch. R. W. Jonegj Abergynolwyn, Dir. John El^lis, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Un erw eta. b-1 John Evans, Brynmoel ucha, Bala; 1 2 Edward Morris, Pantseer, Llanuwehllyn, Bala. Yr a erw oren o Mangold Wurzoi a-1 W. R. M. Wynne, I Paeiartb, Towyn; b-i W. Williams, Pentremawr, - Dyffryn. Eto dan erw. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  syds yr aros ar ol-golled ar ei bol. Claddwyd hi yn mynwent Penegoes, Khagfyr lleg. ROBERTS.-Ar y 14eg cyfisol, yD Erw Wen, Islaw'rdraf ger Dolgellau, (preewylfod ei merch),yn. 85ain mlwydd oed, Mrs. Jane Roberts, gweddw Mr. David Roberts Caerbeudy uchaf, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ye y Cyfarfod 3isol, Penderfynwyd fod amlygiad o g ddiolohgarwcb gvvresocaf y oyfarfod yn caeleiddangos u tuag at hiss Tones, Erw, am ei charidigrwydd mawr im a gwstadol i'r aehos yD Nazareth. Penodwyd y Pareho W. Rowlands, Ebenezer; B. Jones, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Strtee, Iaurwst, 68; 14 Mary Davies, PandyTudur, Margaret Berry,Tygwyn, Bandy Tudyr, Jensie Williams, Kinmel Hou-e Colnyn Bay, Jane Pens', xant Erw, Pandy Tudor, a (senor Jones Preawn, Laurwat. 87; 13 Jennie Jones, Stamp Ofce, Lisorwet William Hughes, Blaeaddal, Talyhort, a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Pedair Erw o Swedes. A.-I. R. J. LI. Price, Rhiwlas, Bala. 2. H. Vaughan, Caerberlian, Aber- gynolwyn, Near Towyn. Am y Ddwy Erw a Swedes. B.-I. J. D. Jarrett, Werngron, Trawsfynydd. 2. Ellis Davies, Fedwarian, Bala. Am y Ddwy Erw Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  RHYFEL Y DEGWM. CYFARFOD YN ISLAWRDEEF, GER DOLGELLAU. Nos Lun diweddaf, cynhaliwyd cyfarfod ynglyn AWr degwm yn y lie uchod. Yr oedd yr oll o drethdalwyr E yr a rdal yn bresenol gyda'r eithriad o un. Yr oedd rhai Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Evans, Cae Ein- ion; Willie Ashley, LGartht Lodge; Robert JamesI, Del- gellaun; a Lewis Jones, Lerpwl; - Misses Jane Greaves, Erw Wen *: Catherine Jones, Ceinrowen.; M. J. Evans, Cefnrowen'; N'ellEdws'rd, Tyddynmania; MabyJones, .Cradwyn; Elizs, Annie, a ,Mary J. Jones, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i gredu.. -Wele gipolwg ar y measydd breision, a'r ychain porthiauus, OyUd yn pesgi arnynt yn y Gogledd yn unig. Erw y pIwyt. Bangor Bodedern Bangor Lianllechid Bangor Llanidloes Bangor Llanelwy Llanelwy Whitington Llanelwy Llanrwrt Llanelwy Northope I Llanelwy Llanrhaiadr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  -Y G I E UL U R A , Di ~~~~~~~~~PUMqU4 I -10_ BOW UERQ~ 1WOESiyr.n teu]u~yn em gwlad Da yw mern angeo gwasanaetb y Meddyg ar rai adegan Eto il ,liaws o)@anhwrylderumwy nen isi pwysig, 'y geIlid. ea Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Aberench; J Hughes, Edeyrn; MriO seii mbha- pdencso,Fourcrosses; B Williams, Tanyfron; H Tudwal Ed rans, Davies, Bry~lleeth ; J Owen, Erw ; G Evans, Tydo ; G, 'ybi, i Roberts, Tyddyoffeitiwr; 0 Roberts, Ty'ollanorc; a y aslD Williams, Brynenr6. Penderfynwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  udgorn r diweddaf, pryd .yr ydyra yn llwyr greda yr adgyfodir d ef i fywyd tragwyddol.-Aberdartan. . Marwolaeth Miss JONES, Erw, Nazareth, d Pontrug. Dichon y byddwch hynawsed a chaniatai yehydig 3, o'ch gofod i'r llinellau hyn sydd yn ymwneyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn gym- eradwy iawn fel pregethwr, ac yn nededig am ei afael mewn gweddi. Cyfeiriwyd, hefyd, at farwolaeth SMis Jones, Erw, yr hon a fuasai yn Ilygad, Ilaw, calon a phwrs, ir achos yn Nazareth. Cyfranodd ganoedd o bunau yn Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.