skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Erw, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 972 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  972 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  Psrch. David Roberts, Pfestin'og, Hana Elen, march hsynaf y Parch Samuel Roberts, Pies Iwyd, Bangor, a Mr. Eichd. Davies, Architect, Erw gron, Llarnfeirfecben. Ar y 12fed cyflsol, trwy drwydded, ye eghapel y Wesleyaid Cymreig, Dolgellau, gan y Parch. W. Thomas, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  w ydy.abl i gadw yr hyn 1a reddir ate erbyn y dyddl hwnw." R Ar y Sledcyfisel, Mr. Msttbew Wiliams, Erw uchaf, ger Llsnbedr. Sir Abertied, ye 23 mlbwyddd 1Arv 15fed eyyisol, Chxarles Philip Evans, mnab y tiwedsi 1Ubf. ยง Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yma yr un gwgmll datirJlwr ii fo yn yr ar- dal- vn y capel, aa yn-iboh ae-^y mae tilliam yr Erw yn darllen yn ei deulu Ilioasg, a fin nos hyd amser swper, yn uehela cWijrt ac y mae yfh Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ganmoladwy. a chaiwyd eyngher d ,hagorol. Yr oedd yr clw-yr hyn a gyrhaeddoddi oddeutu iap.-yn myned i gynortlawy William Parry, Erw hisan, yr lawn sydd yn glaf es's yn agos i diwyddyn. MJae trefedigaeth o ryddgarwyr (free lovpe) wredi pryo Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Stores, Baedd . o frid rhagorol, 2 Das o Wair, yn cynwys oddeatu`70 o dunelli, 6 o Deisi Gwellt, 4 Erw o Green Crops, 30 - tunell 0 Bytatws da, Offerynau Amaethyddol, &c. Dydd MER-CHER, HYDREF 26ain, yn y CRoVW Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Nodwyd y Parch. P. W. Joues, Llanfairfec,ian, i ddat an cydymndeimlad y Cyfarfod Misl A'r hen frawd Mr. E. Davies, Erw gron, sr hwn sydd-widiei ,aethiwo er's amser bellach. Hs s b)sw d, os na cnamddealiasom yn n,banol annarefn eius Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y par goreu(cochddu) o Fenyg tl Gwlan. Chwareuwyd ar y delyn gan Mr.. Roberts, ti hynaf, Drefnewydd. Mr. R. Lloyd, Erw; wen, a gafodd t y wobr o llXs. 6c., amy tri Aerwy pren goreu. Wedi a talu diolch i'r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  1: lg? 11 ffdopbbian ,mrttg. ? - ? . __; ; I. UNDEB CEEDDOROL DIRWESTWYR ARDUDWY.- Cynbaliwyd pwyllgor yr Undeb uchod yn Penrhyndeu- draeth, Awst 14, 1873. Yr oedd yn bresenol L. H. Thoma~s, Ysw., liywydd, a chynrychiolwyr! dros Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  nghapel Dines, Llangefni, 'try drwydded,P gen y Parch, 3. Donne, lfr: Rihrhoberts, Eden-street, Toxteeth Perk, Liverpool,. 8. Miss A. Willieoss,' Erw uchef,. Llaofsirmathafarneithat. :-MARWOLAETHAU. 111.,A~~Sain - Psi;, ho farw Miss Mary IAnne Evans, merela John. ejaee Evans, Mlin,.ya S mlwydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Shop; Williars, Elafod- yrbos; IHughes, .aeriteg.;-GnriIth,-Eedgadfan,^ Jones, Bryndn~ R. oberija; ~Bogared.. W~illiams,i P~anteoch , Hlug~hes ,,Biynnelyn ;,1{Xi hes, Maenbmrish;. Jones,- Erw ~,j Own, Cbashen 7;. Arifflth^, .' ddyoygwydd; i Davies, Caerodyn, ;, Hngheh, Wenlenasddc-,Mrs. Jones, Boarnd; Schoo;. .Mrs. 'Bdberts,. GlyniGwynedd.. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  A, Crirc eta ; Robert RBciarda. P. tbiasdog; Mri. J hn Mornts. Tyuiawr; Jofro Williams, tUi. ygoab; lti, hard Williams, Erw Sirn ; Willinm Williams, Maecyilech ; Williain Wil em1s, Limnereb ; Robert }tIWoA4nds, Porthmado4, a lenry O en, Tyuchaf. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Broffeswr Crefydd fynyehn Tafarndai27' A'R LLES 0 LWYRYXWRTHODIAD." GAN Y DIWEDDAR J. POWELL, RHO, RUABON. I'w cael gan Robert Powell, Erw Geryg, Rhos, Ruabonl, a J. Powell, New Shop, Dolgelley. Cystacleaeth Lenydl~dol a Cherdd- orol Portbnmadog, A GYNHELIR *YN Y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  PRIS DWY GEMISIO ,i.I.ATETHAWD BTDDUIGOL A "4 3 iiaid i BroffeSyr Crefydd fynychii Tafarndai," A'B LLES 0 LWYBYMWRTHODIAD." G Y.DIWDDP 3. POWE13LL,- Ruos, RuABox. I rw cael gam Robert Powell, Erw (eryg, lios, Ruabon JPowell, hXew Shop, D9lgelley1 . -' Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Broffeswyr Crefydd fynychu Tafarndai, A'R LLES 0 LWYRYXWRTHODIAD." GiN Y DIwEDDAB J. POWELL, RBos, RuABON. I'w eael gan Robert Powell, Erw Geryg, Rhos, Rfuabon, a J. Powell, New Shop, Dolgelley. Rt EBADY-MONEY ACOOMMEODATION-Persons _t of any trade or profession, male Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  B:'off0eswvyr refYdd fynyohu Tafarrxdai, A'R LLES 0 LtWYRYMWRTHADIA." GAN Yr DIWDDAm J. POWELL,, RHOS, RUABON. c rwwcaal 8ai Robert Powell, Erw Ge, Rhos, Ratabono, a J. Powell, New Shop, Dolgelley. 1DEAY-MMONEY A1OCOMMODATION-Persons ,, of any trade orprofession, male or femsle Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  1 . I - ? I I- .1 I ? - 1. I ?o t0ijilubigatt'hau, ;-,10 T? i . --t -,?r GENEDIGAETH.A U r EVANS.-Az y7fed cyfisol, priody Parch. R 0. Eis, R Sammab, ar ferehb. .elwwir hi Basgsm& Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ,i Williams, Corrns. Cmrdyy dyi alpeeh gweinidogion am v inie"4dddi waed I cf ?bt43T~Q2o a:m y. Ajweddar ibeQ I Roberts, Erw fawr, Llanfro . ocdd g d i'aiddiol a gwirioneddoL' .ii"'Ueillaw i byd"Magg oidArm aohy ,a , i. v rhy Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  IG N : Solth! , -ASubtfoiraL GEOGEFREDEIRICK HANDEL. YN XN3YD IR IWERDflON "Hymen a Deidarid 'oedd teitl yr opera ddiweddaf a gyfansoddodd Handel,; a chyfarfyddodd hon 'r un. dynged a'i blsonoriaid, a gi~elodd 2landel nad oedd end bfer iddo Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  I be Rhys Goch f(ei aShraW wedi' yny) :-Wedi i Bhys glywad '!mnr gon am; rhyw fachg9 n yn yr Erw, fel o yd hynod am ei awen, cychlwyn a anaeth dras y Tueth- s Mawr tua ywo; ond pan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  GNYDAU. IC Pedair erw o faip ; laf, Godfrey Parry, Llansant. c ffr aid ; ail, Hugh Parry, Bwlch. f Eto, dwy erw ; l1f, James LGrabam, Maesygsm- v edd, Gwyddelwern; 2il, R. Williams, Llechwedd figiu. f Erw o mangolds Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.