skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Daran

Found 1,120 matches across 4 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  1,090 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  eu bod yn llawn o wir amranion pregethu, and pob un yn ei drefn ei hun. Yr oedd Mab y Daran a Mab Diddanwch ymhlith yr apostolion; a'r naill yn angenrheidiol fel y llall. Yr oedd gwahaniaeth mawr rhwng prophwydi Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  tafodau. Ac yr oedd yn effeithio yn ddifaol ar y gwrandawyr, fel tUn yR goddeithio y wlad. " Meibion y Daran " oeddynt, ac yr oedd Duw yu Ilefaru trwyddynt, fel oddiar Sinai, nes fod dychryn ac arswyd Duw a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  fod y gwahanol enwadau yn teimlo at yr achos, a bod wyres i'r hen B archedig bregethwr enwog Mab y Daran, Daniel Jones, Carreddi, wedi hyny o Gaeruarfon, 'wedi cael 2s. 6o. gan y Parch. John Morgan,Ficer Glanogwen. Tra bo'r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Evans; ail, M ss Cath- to erine Breeze a Mr. Bvan Roberts. 17. Am y 6 peniIl goreu ar' Y Daran", goreu, Mr William Jones. 18. I 3i Am yr araith fyrfyfyr oreu, (Y mantisisiOn D godi yn foreu); goreu, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Jones, Iselfryd, Leander, Msb Gwalia, Llais arswyd, z Yr Eryr, Brynfardd, Athronfardd, Taranis, Jupiter, a Moffatt, Melltenydd, Asurydd, Mab y Daran, Fferyll- ydd, Morwr, Lessing, Job, Cyfeilydd, Boanerges, A, Eryr, Llew Arall. Jupiter, Gildas, Brython, Arsyllydd, Samson, Muro, Dai Wil Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.