skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Cric, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 1,483 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  1,483 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  CYFLWYNIAD ANERCHIAD AC ANRHEG. Nos Wener, Rhagfyr 24ain, cyfarfu cyfeillion y Parch. John Jones, Aberkin, yn y lle uchod, dan lyw. yddiaeth Mr. Isaac Watkin, Clenneney, i ddangos eu teimladau tuag at Mr. Jones, yn ngwyneb ei fod yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Jones, Nebo; W. Pritchard, Pentraeth; Griffith Roberts Elim. Arfon :-Mr. William Richard Jones, Bethesda. Lleyn ac Eifionydd:-Mri. John Owen, M.A., Cric. cieth ; J. R. Williams, Pentreuchaf. Dinbych:-Mri. Jonathan Jones, Towyn; R. E. Roberts, Llangerniew. Fflint:-Heb wneyd y penodiad, ond Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CAMBRIAN RAILWS. SUMMER EXCUR R 87.&v7: lVERY SATURDAY in August, Cheap Excursion bookings v from the undermentioned Stations to LIVERPOOL (via Wliteburch and Crewe) and CHESTER (via Whitohurch and Tattenhall Line), returning on Monday followingi ''- - From Liverpool Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Returning on Frfd4yiQept. Ist, from stonnSrarlnton, London, at 9-20 P.m , exctpt for Sstatlns marked - , viz: -Pwl hel Cric ietb, Portm doe, Birmonth. Dolgel ey. Towyn, and Aber- dovey, which leaves BEratoa Station,Londori at 6 a m. HENRY Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yma mR yn darlithio ar Anne Griffiths. Cafwyd cynulliad da s '0 darlith deiiwiag. Ba uitss Rees yn darlithio yn Cric. eieth, nos Fercher befyd. Ceweh y manylicn oddiyno. it- ' STBrKE' YN NANTGWTEEYEN.-Y mae yn alarns y hysbyau tod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ffbvvb-i nalso I -. ~~~wyd ANSER CYMDEILTHEASFAOEDD A 05I CHYFARf'ODYDD MJSOL. anger Eryn'l cyinscdethasfaoedd. gynni: Bangor, Medi 4, 5, a 6. Beret .Casnewyjdd-ar-'Wya, Hydref 25, 24, 25. egiwy i ylwI Cufrfodydd M-isol. hd Aberteifi, Dehen, Pensarn, Awat 29, 30. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ye gyyfion,. a bod muri-au beady y Gitel ye t llcithia, a'r nifwl Ilwyd-ddu yn dsebreg cilio coddiari oehr y Cric, a'r dyfroedd ynegloewi. Yiaoedd Shoe, m Ty'nymynydd, yn dweyd mai bendith fawr i-ni fel gwlad ydyw y tywydd anfEafriol Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  . Ifir I M iid t &to, I &iXE1I 1 TMDEITHASFAOEDD A S3t'~-,: 'CHYFABFODYDD lISO. - fi F; ;¢ ¢ Y Gifanta Ggfredinol. - PembiokveTerrace, Caerdydd, Gorphenaf 13-15, 180 ss . ! fi: f; VmnfeithASfao6e7j. : *OemaSZnwma*rth 16$'7, 18,1880. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ufaribpbt MISo t_ lh. AMSER CYMDEITHASPAOEDD A CHYFARFODYDD MISOL, y Gynanla CyFredinol. Bala, Mehebn 13-16, 1882. LyVmdeithasaoeedg. Dowlais, Avvst2, 3, 4, 1881. Caernarfon, Awst 23, 24, 25. Cyfarfodydd Mlisol. Aberteifi, Deheu, A berteifi, Gogledd, Babell Dolybont, A wit, 9, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  EDUCATION. THE OSWESTRY ACADEMIY. IHEAD C MASTER: M :. OW Ei OW v E N, B .A IA (L-re Scholar of Jesus College, and Giraduate in ligh Clasical I li louor.) ('latscoF will be oniducted by the Henm Master; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  I dderbyn jr un Person, so i grcdu'r on wirionpedd, Sabbath, Mai 19eg, derbyniwyd of yn aeiod o eghwye Y Cric trwy yr ordinhad o fedydd. .:Gweioyddwyd 7 r effeithiol a phwrp3sol gan y Parch. Edgar Williams, i 1.A., B.D. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CAMBRIAN RAILWAYS. TX AlRDDAXGOSFA RYNGWLADWRIAtTHOL 0 DDYF- EISIADAU, YN SOUTH KENSINGTON. (International Inventio s Exhibition). TREN BRAD I (BUS1 ON) Hydref 24ain, 1885. Bydd EXCURSION TREN NEILLDfUOL, Yn rhedeg fel y canlyn A.M.) Pwllheli 6 30 Criocleth.. . . Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  HUGHES' -4; DROPSY P; LLS 'YG WIR A SAIF," ac y mar g tystiolaethu nad oesdim wedi '&ii ddaW fe Pills hya at wellhau y DROPSY yn ei holl yin- ddangosladaUl, megis DIFFYG DWFR, GRAFEL, CHWYDD YN Y TRARD, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  au,' - gan y Parch J J Roberts. portb madog*' 'Aberth ac Eiriolaeth Crist,' gan y Parch J Owen, MA., Cric. cieth. Arholwyd-hwy yn gyhoeddusayn yr unmaterioe, ac ymddiddanwyd a hwy am en hanes crefyddol a'a cycahelliadai at waith y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hamser priedol. Y Cyfarfod Misol nesaf ye Borth, Porthbmadog, Ionawr 13eg a'r l4eg ; a'r un dilynol yn capel Saseseg Cric. cieth. Darllenwyd a chadarnhawyd cofnodau y Cyfar. fid Misol diweddaf. Darllenwyd llythyrau (1) Oddi- wrth Mr. D. J. Williams, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CAMBRIAN RAILWAYS. pIScONTINTUANCE OF RtIL AND COXCH ,X;V. SI0x ON AND AFTiER OCrOBER iST. The whors of t Ie aii nod Coach TripR advertised in the couip"l!)yJ' ll il and Coach Tour Prograrnmes, Trarist Pr)gla nteF an.d t01e Moou-e!23eote Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .................2 Weston Whlarf rn . .................. 2 Lianymynech ............. l Talsarnm, .........., 4; Llansantffrai ........ 4 Portmadoec, 2j Llanfyllin .........|. Cric ti...,.,,,.,,,,,4 Fmnrossese ...... 1 Ab twroII .. 2 Pool Qua. ..y .. I Bn1ttington, , 4 4 1 1i4-W:le. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Gyindeithoasfa, a ca phasiwyd ein hod yn ei gymeradwyo. Yn unol a'r hE cynygiad rhoddodd Mr. J- T. Jone, U.HR, Cric ieth, fu , !rybidd am dano, penderfynwd fod etholiad cyn- A - eychiolwyr i'r gwahanol Gymdeithasfaoedd. ac P, r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH , Y PARCH. W. R. JONES (GOLEUFRYN). I Hysbyswyd am farwolaeth Mr. Jones yn y rhifyn diweddaf o'r GOLBUAD, ac nid oes ond ] ychydig i'wr ychwanegu at yr hyn a gyhoeddwyd y pryd hwnw am Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  BORTH. Cyfarfod Sefyd.u--Ar y 19ieg cyfisol, cynzbal- iodd yr egiwys uchod gYfarfod i sefydlu y Parch. 3. C. Evans, gynt o Llanbedr, yn weinidog ar egiwys Libanus. Bydd ychydig o hanes yr eglwys cyn ac ynglyn a galwad Mr. Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.