skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Cog, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 8,895 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  8,895 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  4larthnabuiebb, &C. MASNACH YD. fCrynodeb o Adroddiadau yr Wythinos.) Yr oedd y fasnach mewn Id yn fwy sefydleg; a gwrthodai yr amaethwyr werthu heb brisiau nwch. Ni chynygiwyd ond symiau byehain o wenith ar werth; a gwerthai yn rhwydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  rhwarter * hasdd, oos oc i oos oc y chwarter; *ceirch, 20s. oc. i 22s or y chwsrtrr; blawd reirch, Cog Co i Cos oc y 240 pwys; pytatws, Cs Cc p iCC pwys; ymenynL ifres, os lie y pays Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Oc y 240 pwvs; pytatwsSs so O i 3s Sc y 100 pwys; cig eidion, Sc i 0¢ y pWy9; Cog dafad, Do i Oc y pwys. LLANGEYeNI, Rhag. 24- Gwenith, 42s Oc i 46s Oc y ch.varter; holdd, 30s Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  mynai G. nad ydyw yr enwau sydd yn Hai yn Gymaraeg na'r Saesneg Y_ GY_ reg a gwvbl. Er engreifft, Cog. eas, veal, a lie! Wl aYBwro y trawlddeg fythgofiadwY, "Shc was thou p/it to have disused." Dylsi G. ddilch Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  fod allots ar Fortgag'e 435,41Op. Fed gweddillewa 0'r Eriijon or 01 rain yr boll drenlindau yn 44n1p.-O'r hyn y telir Cog yU o l 6P Y coont, si t1l.lep., gao adeel 2460p. tuog at Y fiwyddyn ddyiodol. S gyda p Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Blo Lia Bel Xn9 Ola Ma Abi Tot C~es .by . sped 4, di Q .Q 9C In Q Q Cog | CAMBRIAN RAILWAys. GRAND CHORAL FFESTIvAL AT HARLECH cASTLE, TRURSDAY- 1 ,JULY Ist, 1875. AN the 30th Jane. Cheap Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  k- 4rvEF 4RiORAJORO. EWTDD,: . bRi. tof l'P j y'KR, ' (Cyflwynedig i Dr. -G. A. MACnnz)! ,,, Ysn sur y bared. . papyr, 'Us Oc. 1Than, 4s. '6c. 'nyil'ipr pasol i- woryyoa ncu x.roddipn, 6s. 6 Y £gPin Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  . . rai mewn edA Ehoddsa X*wn eim ln . g I r + ae elisE yf ddyuollo, 1-. idrensi Cog aw2- M Pe thefick,. Ynyse'nrn Work,- 8wansea has found the BiaM eminently uwu 1th her fawiny laid alWEE keepilt Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Oce lOQ pwye; 1 ym pynes; Oe y ptss, CsCcig e~dion, o O¢ i .c y apws; cig dafafd 0i Cog IOe-eig llo, o Oc i Oc y pwyS. TRALLWM, whWef, 19 .-Gweaith, 6s 9c. i 7s 6c.yr Sy r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  rElis, I S LS ca yct. case . Y a i caw yayaee y all t'ws ieawmawry dyiited di ca Cog enluthdyran awyddo l'r leddyginias thoi',-Mn . Anthon.ryO e iseaeer ys dyd ae , iberta ; R . is ;r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .T-,AX5MmUIL 505, iJUL5,V x WUJJLbUAL>. 15 0 6Quinine BlWr Gwly nEvans. ga Iftordosa a1I f eddygi ieboy carom agymell i oylw , y yn mo adSee yenoa draishdifanddyl mdneoamyfgetfw lOla F g yddor am dndt, eel QIN NE BITTERS Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Deddfau Natur a Deddf au Iechyd. Cadw deddfau Datur yn gywir yw y brif ffordd i sicrhau iechyd da a hir dlyddiau. Canlyniad uniongyrchol ac anocheladwy trosedd ar ddeddfAu natur yw afiechyd. Pan y gaddiweddir dyu-. ion a'r gosb Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  GUt? Daevi' COugh Mixt. Beth pW poymwpae u5M I bawb syd yn cnd en blino Bau DdlflFpgA dl ? Daviess Cog itixtaro Wyddeh ehul both ddyhld gyoryd pnp bydd Anwyd Trwm rap plly4gald yu gohia, p uean aY U Hawn, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  LADIES!I S:END FOR PATERNS, POST-FREE. r --00 A D-ALiN GI Tox DRESS FABRICS Received the ONLY MEDAL at the Bradford Exhibit- ion opened by the Prince of Wales, 'and the Highest Awards at numerous other ExhibitiOns.- They are - Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ptfarobobb WtoOL. AMSER CYMDEITHASFAOEDD A CHYFARFOD YDD MISOL. Y Gymanfa Gyffredinol,-Rhyl, Mai -- 1897 Cymdeithsfa y De,-Bethania, Ammanford, Mawrth 30, 31, ac Ebrill 1, 1897. Cymdeithasta y Gogledd,-Corwen, Ebrill 27 2S 29. Aberteffl, Qogledd,- Abertelfi, Dehau,-Aberaeron, Rhagfyr 16, 17 Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  the Bute Docks branch of the National Pron vinciai Bank, Caerd dd -. T.11R Morgan,, (of MessrA. Wilson, Sons & Cog), Llundai a Chaerdydd oni hwn yr oedd Mr. ~Davies yrr gyfarwyddwr?; J. Fox Tallis, ouhyir eyff'redinol Glofeydd Ebbw Vale; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  urlad potela 'a i~ o~~l"S't, . 'hl 'a ':-: af .. gw df' fz''eOFA ~ i't..Slrd DI, NID 5'UY Daviek~s Cog tre mhlith y darkaieMathar hyny ~yu d eu hargy at BOB JIcEkiyi) o1,d.yp UpijALAijbaj d l-ran MEGIS. ANW YJI Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  OaerphilSi .-1-,n.AAAIl- ner -_ a Cyfarfcdydd Pregethu.-Dyddiau Mawrta a Mer- cher diweddaf, cynhaliodd eglwys Saesneg y lIle uchod ei chyfarfodlydd blynyddol, pryd y gwasan- aethvyd ga y Parchn. David' Jones, Frederick St., Caerdcydd, Gwilym H. Havard, Treherbert ('nawr ns Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  GONEBIAETHA U. Sid ydrnt yn ystyried eik hurAin yn gyfrifol ama wsiadau a: yr ysgrifenr ai h ROBERT OWEN O(R DRENEWYDD. a] AT OLYGYDD Y GOLE1JAD. a] Syr,-Carwn gyda'ch caniatad ofyn ewestiwn neu x ddau, trwy gyfrwng eich newyddiadtur Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  dissn uti-r q wvold. riot a mille fro, 4o-uhrv Tie liaer ieol, o 0catgon, after. the Sermon, to Mtoor'a te Cog I that, " at the :i1c, 1st~ol ory matillvriirnv i" le le' a IOu1 to p ihii.sh tlte.srilois lto Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.