skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Cobden, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 28,137 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  28,137 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  Senedd-un ag a wnaetb gymaint dros fasnach iqydd, dilead y trethi oddiar wybodaeth, &c., mewn cysyiltiad a Cobden, a Bright. Arferai Mrn Cobden ddyweyd y gallai ef a'i gyfaill Mr. Bright .wneyd gwell gwasanaeth ] ryddid mewn byd ac eglwys Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  notwithstanding) a William Penn, meddaf i waered. Ac fe wyr pawb fod cyfeillion d- beddwch y dyddiau diweddaf hyn, Bright, Cobden, l Henry Richard, Buxton, Clarkson, ac eraill, yn ddynion sydd wedi pleidio gwir ryddid bob amser, is ac wedi Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  onite ? Gresyn na wrandawsai Lloegr ar John Bright y pryd hwnw. Y mae yn demtas iwn difynu o ateithiau Cobden, Bright, Milner Gibson, le, a Syr James Graham,. Gladstone, a Sidney Herbert, yn 1855, ar aeblysur cynhadledd Vienna-areithiau y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a'i achosion, dymia fel y ywedai am dd:y d: Y- fodol y byd:- w a "N i bydd i freuddwydion Cobden a Bright, a'r Al an fath bregethwyr heddwch, byth gael eu sylweddoli. d 'w Ffolineb ydyw meddwl y bydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ¢ael ei chynal, Sadwrn y 24ain, yn Miduurat, ile genedigol Richard Cobden. 'Bwriedir i'r gym- deithas, ar ol cyraedd y' ie, fyned'yn gyntaf peth ar (4"bereridod' at -fedd Cobden, yr lawn sydd-mewn , !lea ddiavw*yd gaiaddO bf ei Iuni'iyn etiyyd, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .a ledipleidleisian o' blaid cynygiadau: Mr.' Cobden, yi' C iw cyhwys cynrychiblwyr y rhan 'Afwa brif drefydd 1] 2g- y deyrnas., Yn ystod y ddadl,sylwo:dd Arglyd a a'i Grosvenor" nad oedd ef yn -meddwlfod9Idr.: Cobden c a :yn cynyg dim Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  sidan yn Lyons, yr hwn a fu farw y dydd o'r blaen. Yr ydoedd yn bresenol yn nghiniaw diweddaf Clwb Cobden, ac yn siarad ar ei hoff bwnc. Mae yn anhawdd i ni yn y wlad hoa ffurfio drychfeddwl cywir Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  bleen i'w hawliau neilldnol en hunain, yr oeddynt wedi cynorthwyo Buxton a Sturge i ryddhau y eaethion, yn gystal a Cobden a Bright i sefydlu masnach rydd. le, nid yn anfynych y rhoddasant heibio eu hawliau neillduol rhag drygu neu Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  mis hwn, traddododd y Parch. J. Thomas Liverpool, ddarlith V-l nghapel Ebenezer, (A). Yr oedd v ddarlith yn eynwys hlnes Cobden, ynghyd a laver o adckvsgiadau uiaill, gwir dda. Cynlhaliodd Mr. Thomas gyfarfod trwy'r dydd canlynol, ei hun yn yr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Dylife, y rhai, meddai, sydd ymhlith y mwnfeydd eyfoethocaf yn sir Drefaldwyn, sc a weithiwyd ye henaf gav y Mri. Cobden a Bright, yn ol enill o 30, 000p. y fdwyddyn, i gael eu dwyn ymlaen yn fuan gan gwmni Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  dw fn o wirionedd ei egwyddor- ds ion, a'r difrifwch gyda pha un yr ymladdai drostynt. 25s Mr. Miall ydyw Cobden symudiad Dadgysylltiad, ac y dyi mao mor deilwng o dysteb ag o6dd. y boneddwr hwnw. I Dywedodd Mr. Kell, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  mae darn o gerfwaith, o farmor gwyn, newydd ei wneyd i*r Anrhydeddus John Bright, A.S. Yr ar- wyddlun ydyw llaw Cobden yu gorphwys ar Fibl agored, ac yn cyfeirio at yr adnod hono, " Dyro i nm heddyw ein bara Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a y newyddiadurona Seisn'i' ya siarad am y Brif- w( d ysgol.i GymrrL fel i:wyddiant, ond y mae y A, Cobden 0lublvedi '6ydnabod y ifaith me'wn: dull br s imwy 1syedl. -Yn y ciniaw blynyddol yn en . Gireeanwi'6i y' Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  6 lwyddiant ag y mae , cyfoeth, . dylan'ida ,allu. ynu eu hidda*. Eniloaddiafrf Cob- 1 I den<, a cd:dyIaiwad Cobden o'i blaid, hit , fin cag1 D eiAntfohn i'r Senedd'-dros gynrychiolaetli' yn -:Ngo1dd d Lio6jmy, Tr&anoIy i hyny bu'farw Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y gwahaniaeth rhwng y ddwy blaid yn fawr, ac y canfyddir eto, o leiaf gan y rbai a feddyliant gyda Cobden, 1 nid y dylai gwlad gynyddu ei threuliadau mewn cyfartaledd i'w henillion, ond fod gwasbraff gydag, arian y* cyhoedd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  cawom deomedigaeth fawr am nsa galloMd DR. J. THOMAS, LIVEBPOOL, a ddyfod i'n mysg i draddodi ei ddarlith ar "1 Cobden." r Hyesbyswyd ni trwy y pellebyr fod y Dr. yn bur wasi, Yso yn aros yn Aberystwyth. Nid oedd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y 29sin cynfisol, cawsom y fraint o wrandaw Dr. J. Thomas, Liverpool, ya traddodi oi ddarlith ohiriedig ar "a ichard Cobden." Cymerwyd y eadair gan y Parch. J. 0. Jones, Capel Coch. Yn ddibetrns gosodwn y ddarlith hon ymysg y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Lan,,fych-y: naill gan, Mr. Gladatene, a flaen - hfyddfryd-. wyvr Southwar1k; a'r llail gau Mr. F.orster, .yn. nghiniaw blynyddol y Cobden Club, Ni raid obd darilen yr areithiat hyn yne egwyneb yr bye a dcdywedw~yd gan Aglwydd Beaconsfield 4 ddeuldydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i Lundain 70 yatod yr 10 wythnoe ddiweddaf I hyysbyi nu gaili fod yo bres. a enal yn ngwledd y Cobden Club yr haf preaseol, end m hydesi yn fawr y gehini fod yn bresenol y fwyddyn at nosd. fi Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  mewn barddoniaeth uwchraddol a chlasurol; ac am yr hwn y dywedodd yr Anrhydeddus John Bright, A.S., yn ei araith ar Cobden yn Bradford, " ei fod yn un o emau ychwanegol at gyfoeth bardd- onol yr iaith Seisnig." Er y Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.