skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Clough

Found 17,217 matches across 6 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  15,094 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  Gohdiarthan. SCRUTATOR A SENEX. Syr,-Ar ba seiliau y dywedir mai yr enwog Charles r o'r Bala a'r Parch. John Evans o'r Bala oedd ' Scru- r tator' a 'Senex,' yn yr Ymddiddanion a geir yn y r IDrysorfa Ysbrydol? Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i bleat ye gystal ag i rai mewn sod Rhodda hwn iechyd union- gyrchola pharhaie e dss.dynuo Cyizeiadwyaethaa Pwysig. C/ifdren's Clough -Mrs Petherick, Ynyscedwn Iron Works, wansea, has found the Balsam eminently usef!l in her family, i her house ready Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  un sail i'r adroddiad. DOLGELLAU.-Yr ydyrm yn deall fod heddgeidwaid Sir Feirionydd wedi penderfynu anrhegu y Prif Gwnstabl, H. LI. Clough, Yew., a timepiece hardd, model o Westminster Abbey, Llundain, i'w weled yn siop Mr. William Williams, watch and clock- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  rai mewn oed Rhodda hwn iechyd union- gyrchol a pharhaus. Mae ei flas yn ddymunol. : C ymeradoyaehu Ptoysig. 'a~dren!s Clough - Mrs Petherick, Ynyscedwn Iron Works Swansea, has found the Balsam eminently useful in her family, and Always keeps Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y trengholwr yn gyntaf oll a oedd chwaer g y drancedig yn bresenol, i'r hyn yr atebodd H. L. d Clough. Ysa,, prif gwnstabl, ei bod wedi ei rhybuddio Y i fod yn bresenol erbyn 9 o'r gloch heddyw, oand Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.