skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Cheyne, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 5,950 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  5,950 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  -0 'h htbia-et all. 'RHODDER TIPYN O 0 FFYDD MEWN PREGETHWYR IEUAINC-" Syr,-Yn niwedd y cofnodau o'r ymdriniaeth fu yn N-4Yindeithasfa Machynileth ar y Gronfa Gyn- haliaetbol,. fe Le r y sylwadau a ganlyn: "Bod eisiaa ca'e y siroedd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYMDEITHASFA Y BALA. (Patrkad o'r rhifyn dicceddaf.) yr DYDD IAU. ed CY cARPOD Y FRE4ETEMYR A'R BLAHNOBTAID AM 2-30 : 1., Hysbyswyd bod y Gymdeithasfa nesaf i fad Y div Nghaernarfon, Awst 17eg, 1fed, a'r 9f I, aet 2. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a roaudwyd ' gyntaf i'r bvd gan gyhoeddwr Ameri auaidd. Oddiyma C dwg Mr. Wylie ef i LundaiD, i 5, Cheyne R w, Chelsea, lle y bu am y gweddill o'i oes. Drerllen I asom ymdrefodaeth yr ysgr fenydd Xi' Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y Preffeswr Tyndal7,yn ngwydd cynulliad Iliosog dydd Ise. Mae y gofgolofn wedi ei hadoiladu ar 1in y Tafwye st gyfer Cheyne Row; lie y bo Carlyle yo byw am almryw Bln. yddoedd. Pan gyrbaedda yr all o'r milwyr adret o'r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  blyn- .a yddol. iaj Hysbaysir y ty y trigai Carlyle ynddo am Yu agos i Y haner can' mlynedd yn Cheyne Row, LIandain, ar wertb, ao argymhellir ei edmygwyr i'w bryna, a'i droi ya fath o Carlyle Museum; gyda chasgliad Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gao Prof. P. t C. Barker, a'r ail gyfrol o 'Jeremiah,' yu cynwys., ' Lamnentations,' gan y Parch. T. K, Cheyne; Cyfres y t Testament Newydd, '2 Corinthians and Galatians,' gan r Archiddiacon Farrar a'r Parch, jPrebendary Huxtable; I so Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  arall drachefn ar ei anifeiliaid gan y Parch. Canon Tristram, LI.D., tra yr ydym yn ddyledus i'r Parch. T K Cheyne, M.A Iam draethawd dyddorol ar ei Farddoniaeth, ac i Dr. Stainer am yr unrhvw ar ei Gerddoriaeth, gan y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ar y ar h Llythyr at yr Hebreaid-" The Order of 46 Melchisedec," yr Wythfed Salm, gan Proff. yw I Cheyne, "Ancient Celtic Expositors "-St. am Columbanus and his teachings-gan Proff. M Stakes. gyh Hysbysir 'The Parables of our Saviour Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  alengt(bol; prnaf aettol, $rc- Taflwyd yi awdurdodau Eglwysigi ben. bleth ddiwedd yr wythnos aeth heibio gan ymddangosiad llyfr newydd gan y Parch. A. W. Momerie, Proffeswr Rhesymeg yn King's College, a phregethwr boreu Sabbath yn y Foundling Hospital. Enw Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ba amcan, neu ymba berthyDas, nis gwn,-"onid dwyreiniol yw yr boll Ysgrythyrau ?" lIe dwyreiniol ydynt i ddisgyblion Driver a Cheyne ; a thrachefn, gofyna, "onid dwyreiniwr oedd Crist eil han ?" Wel, "Mab y dyu" y galwai efe ei Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  prysur ddarllen Bushnell, au newydd ch orphef Bruce (Apologetics). Hefyd, er pan ysgrifenais be or llaen, darllenais Driver yn fanwl, Cheyne a KEeneD M Sr fanylach, ac as Rhagluniaeth deg a'i WyD, bwriadaf Yu gael Sayce a Briggs. Tebyg y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Cy yn arwain Ewald i gredu fod y xi. Salm wedi ei hysgrifenu yn a-r-ser Dafydd, a thybiai At D Cheyne ei bod ganri-foedd yn ddiweddaruch, Ar ? a thybia Mr. Andrew L-ng fod hynyna yn Br ,Ca - ddigon Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  naill a'r llall. Nis o gellid anwybyddu yr ymchwiliadau beirniadol hyn 6 oherwydd y buddianau oedd, mewn cwestiwn. cc Dywedai Cheyne fod yn gymaint camwri i ddir- in mygu beirniadaeth ag ydoedd ei ofni; yr oedd ofn m yn anfri Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  of Parliament, -so far as he knew, who had seriously;- r publicly, and at length discussed the Tsar's Rescript:- 15, Cheyne Walk, Chelsea, S.W. DEAR MR. STCAD,-I fear I shall not be able to attend your ineeting on Sunday afternoon, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  "na thiaddod- wyd' yn eich rhifyn diweldaf, yr wyf yn dywyllach fyth. Beth a olyga p cyntaf wrth orchfygu Driver, Cheyne, &c. Dan bwy amgylchiadau y gallwn ddychmnygu am ein " crytiaid" pregethwyr yn cael gala arnynt i vmandcl o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Damecan- i:w-li v(Iy\i erefydd, ac nid oes ond gA-allaniaetfl aizllra\\ nliwlig Critionogaeth a chrefyddau eraill ! 'Nil. ])yvia eiriani Proffeswr Cheyne mewen pre- -oi ili daiiladllidodd v-n didiweddar yn Rochester:- Tlie ulidft-renlee het\ ween Christianity and tine other lligiofn ii Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  street, St John's street road. Mr DUer, ilnigh-tbridge, Horse and Land Agent. Dil Prentice, Ebrsiy tr-cet, Pimnlico, Lpihslsterer. Mr Greenwav, Cheyne walit, Cherlea. 'TfElU Et1teUCf' 0E' TflI CALAiL'OtUS STATE 'I O' MANUFACTURE. TO WHOl'YISALE DEALERS and FAMILIES.-A. Quantity' oflMANUFACelPtEiD GOODS, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  On the 17th ult. John Smith, Esq. of Sackville street, Piccadilly, in the Slot year of his age. In Upper Cheyne row, Chelsea, of a decline, in the 17W1M Tear of her age, Ellen, eldest daughter of the late Arthur Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Rejected - - - - -s Considered inadnmnsible - 60 Benefactions are received by John Camden Neild, Esq. the Treasurer, Cheyne walk, Chelsea; also by Messrs Drummond, Charing Cross; Messrs Heries and Co. St James's street- Huares, Fleet street; Whitmore Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ACCIDENTS, OFFENCES, &c. On Thursday, Mr Verner and Mr Nath, undertook to ride a race in the Sherborne Spa-walk, Cheltenham ; the former gentlemali ran against a carriage with such force, that his horse fell dead on the spot, Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.