skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Capeli

Found 102 matches across 3 resources.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  95 results from this resource, ordered by date. View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  NzhymWu'n awr i gael capeli heirdd, A's fnsdrech fwy i'w clirio hwy, Yn haeddu clod y beirdd! Yn ile hen ysguboriau llwun, Feb ddini ond llofft a lIlar, Addurno 'n bro mewn 'st3yle'a br Mae ein capeli ''n awr. Cydgan:- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  fyddu! cael eu lie. Clywiryn iyeycb gwyeion ytrhaii mann naAd, y Ilanciau lonydd i'r rhyw deg wrthNV eed a-dyfod o'r Capeli. Pwnc arall y dymnewn alw aylw y leeoedd Seinnigg ato ydyw, y ddyle awydd bwysig o amttddiffjy purdeb a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  bwyso ar ysgWyd~dau pab dasbarth ynywad W a'r trefydd. . Cyfododd dadl' ddyddoroi.y'nNhi yr:Ar- glwyddi ar un o benranau Bil Capeli Preifat. Yr oedd y penran hwnw yn ceniatau i egiwys u newydd gael ei hadeiladuayii ob piwyftrwyy a deyrnas, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  lliaws capeli a'u mynychwyr,? Priodola yr Archddiacon lwyddiant Ymneill- duaeth yn y Dywysogaeth i'r tri pheth can- lynol:- 1. Yr Iaith Gymraeg. 2. Yr elw bydol oddiwrth l6g arian ar y capeli. 3. Y dyrchafiad a geir yn y capeli, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y Parch. W. Jones, America 6 Newyddion Methodistaidd ... 6, 7i Pa fodd yr adeiledir Capeli Cymru ... ... 8 l Amheuaeth ... ... ... ... ... 8,9 Y cyffro yn Ffrainc . .... 9. Crefydd a Dawns ... ... Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.