skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Cannon, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 97,272 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  97,272 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  glbiabau U - r TREULIWYD y rhan oreu o'r eisteddiad ddydd Llun yn nau Dy y Senedd i ddiolch i, ac ar- ganmawl gwrhydri, y rhyfelgyrch i Ashanti. Yn ystod yr etholiad gwnaed defnydd mawr o'r helynt Ashantiaidd gan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYMDEITHAS RHYDDHAD CREFYDD. Yr oedd cynhadledd Deirmlwyddol Cyrndeithas j Rhyddhad Crefydd, a gynhaliwyd eleni yn Cannon- y street Hotel, Llundain, fel y crybwyllasom yn fyr yn y flaenorol, y fwyaf llwyddianus ymhob vstyr o'r boll f gynhadleddan a gvnhaliodd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  further particulars apply to H. T. GOODE, et 13sq. Templ~e St., Birmingham:, Solicitor; or Messrs. LoatAs, HARRISON, & STARKET, 37, Cannon Stteet, Birmingham, Accotants, Yn barod, pri, lc., OEFNOGI Y PRIF BEOHODY Gln y Parch J. H. Symond, Tosynl ;'At Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  A,, t p - Y i GE A~~~' ¾ PITH SYDD CHIWERW I'R Purwch yGwaed a Ohryfhewehy P_. A ~~~~TRWY GYMERYD ~ .~ PtWILYM EVANS' QUINIUNE BITTERS, 4V VEEAL TSNIC. - Feddyginiaeth oreu add.yjchyim WYd ac a ddyifeisiwyd er Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  MR. BRIGHT A'R PARCH. T. PELHAM 1?ALE. Mewn eyfarfod a gynhaliwyd gan Gynadeithas y Gweithwyr perthynol iglwps Loegr yn y Cannon. street, Hotel, Llundain, sr y lOfed cyfisol, darfa i un o'r siaradwyr ar yr aehlysur, Mr. Henry Wright, ddangos Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Barks, yr wythnos ddiweddaf, a dywedirfod y cenwd 11 seirch mown sefyllfa foddhaol yn y air. Niweidiwyd dye o'r eow Cannon, yn yr Alexandra a Palace, nos Ferther diweddaf, yn ystoi arddangosiad h yfirewor7a, drwy gael ei daraw yn ei Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a dir. Nid oes ond un fferm fawr yn y dc diriogaeth, a pherchenogir hi gan~gwmpeini. Dywed gE yr Hsnadnr Cannon fod y Llyn Hla en Mawroyn eyn- si weys digon- o helen i ddiwallu A merica am gaurifoed1,. tr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  fyny yr iawnderau dwyfol a ddatguddiwyd iddynt gan y pro- phwyd. Hefyd, darllenwyd llythyrau oddiwrth y Llywydd Taylor, a'r Henuriad Cannon, yn Ilongyfarch eu canlynwyr fod yr erledigaethau wedi creu mwy o undeb a chydweithrediad rhyngddynt.-O'r Dryrh. TO SOFTEN HARD Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Y BRYTHONWYS.] d b Cynhaliwyd gwledd agoriadol Cymndeithas y bI Brythonwys yn v Cannon Street Hotel, nos Lun wythnos i'r diweddat. Cymerwyd y gadair gan Mr. g David Owen, M.A., llywydd y Gyradeithas am y e tymor presenol. Ymhlith y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gwelir r fed ei glefyd yn gynwysedig mewn dau beth. (1) a Ei-nod uchel mewn bywyd, - oig y'un, h.y. Cannon. o Haedda gamnoliaetlh. (2) Y inodd i' gyrhaedd r hyny, neu, A ydyw ysmygu yu angenrheidiol? Mae yn rhy Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  THE BEVERAGES OF THE PEOPLE. Let us glance at the ordinary breakfast beverages i, of the people. f Tea, even if properly infused, is only a stimulant. I It is not a nourishing beverage, and as usually decocted is Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Gofiaid y byd wedi cymeryd y 'contract' fi o 'droi v cleddyfav, yn sychau, a'r gwaewffyn yn P bladuriau.' Y 'Cannon Manufactories' wedi cymer- t, yd y gwaith o ail doddi yr hen fagnelau, a'u troi at T rvw wasanaeth Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  overpower hnim: in conseallence of this attempt a severe battle ensued, wlhiili lasted .several minutes, when Mr. BUTT escapedeo the Cannon Coffi~e- house, after repeiving a severe contusion on tle liea4, and a cut over his right eye, besides some Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  UNITED Pa 1 LA EX NTI. HOUSE OF LORDS. Thursday, May 7. ROYAL CRxNrTS. On tireSdi rendin rof the DPoke of Cerni ridre's Anuityir flit?, eoiiversation arode, in w hici) Lord LA UricERnA.Ei wlii c;l Iw pr, - c'cecdriigs Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CITY. Tlte LOirD NIVoRa Mrr. D Otv WIrIA'!S, of Cannon-streer, lur'l Tnorot.toTs A~lE Wr'VUAMS, ajido~ther nIolabitaiistof the 'Wardl ot l';ibiool ;.- cous'iertble deIgee of fein-ent Ilas ,or some itle past prevasIed in the City. of the particnitars of whici Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  [Prom the Morning Chronicle. 'Twixt Cannon atid CAN-ING no great difference is found, Both are brazen and cruel, fill of smoke arid ofsound; Biot a greater rseemblance, the Doctor makes out, For according to him both are " lyingw abotd." Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  TFiESDA y S LUNDON GAZETTE. BANIKRVA,'rS. IV. Easten and hR Easton,jun, Buelersburv, warehouse- mca, Feb. 9, 16, at one, March 15, at ten, at Guildhall. Alt rlew, 11nr. Williams; RedLion-square. J, P. Seddon, Homnerton, merchant, Feb. 6, 16, March. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  F JJ3DY' ONO CZITB AdmiraI.y-OJgice, Sept. 20. Vupy of ajLetter from Vice-Admiral Sir J. Saumarey, K. B. Commander in Cliicf of his Majesty's Ships and Vffsels in the Baltic, to the lion. W. W. Pole. SIR, . ictjrs, off Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  S.ATl'RDAY'S LONVDON GJZEr 7TE1. This Gazette containc an account of the capture of L'Tris, French national frigate, of 24 guns and 140 men, by the Amiable, Capit. Stuart, after a runninr fight, in which the English had two men Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  I ~ A2TJRD24r $~ Lospouy G..tZ.ETTE. Thi#s Ga-zeftt deVIs'tbe f1o:irg caphires -Tbe Afresh frigate Le Vari nf 3 gwus and. 2OO mnewby the Belle Poule, Capst-$ribane~afler a Teqw roadsidei ifxrnch arrw n r" andxa. irabacctde, by the A~hipe, Capt. Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.