skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Cameron, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 31,650 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  31,650 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  3r- .1853, agorodda y drwo yr hwn oedd yn ngbauedig 'er's. nt blynyddbedd -yn Madagascar.- Anogwyd' ef a -r.fi th Cameron i-ywheled ^a'r ynys, er gweled sefyllfa petlian yno'gyda bwriad iail gychwyn yr achos cenhadol yno. I Aeth Pr brifddinas-Ach-. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o deyrnasiad Tiberias: hyd ddiwedd uIt Cyngor Trent." Id Dywed lythyr o Zanzibar, dyddiedig Chwefror 18fed, fod midtai yr Is-filwriad Cameron, yr hon oedd yn myned i estynfcynorthwy i Dr. Livingstone-ar y pryd, f_ wedi gwneyd pob -rhagdrefniadau, so y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  berthynas i fArwolaeth Mro. af Moffat, yr hwn sydd yn un a aelodau yr hynt, a dan' arwveimiad yr Is-gadben Cameron, sydd wedi ei 'ddanfan i gynortlhwya Livingstone:-" Y mae llythyrau o' jhi Zanzibar at Syr Bartle Frere yn cy Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a ysgrifenwyd ganddo wedi eu gadael yn Ujiji, ac yr oedd cyfran o'r ymgyrch Seisnig a aethai allan gyda'r is-gadhen Cameron i chwilio am y doctor wedi eu hanfon i gymeryd meddiant o honynt. Mae awdurdodan Westminster Abbey wedi amlygu Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Y tymor nesaf£ n. WEDI yr hysbysiad uchod ail ddechreuwyd y ddadl ar Fesur Noddaetb (Scotland), gan Mr. i y Cameron, yr aelod dros Glasgow; yr hwn a c ddadleuai y rhaid i'r Mesur arwain yn anochel- j adwy i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gael ei otphen dros yr afon Mi'i.iSSippi, yu St. Louis, yr hon a goatiodd -2,000,OO0p. .d Ysgrifena yr Is-gadben Lovett Cameron o Affrica, 'D ei tbd wedi darganfod map a dyddlyfr perthynol i u Dr. Livingstone yn Ujiji. Mew n Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ddaearyddol Frenhinol newydd dderbyn bysbysrwydd bychan o Ganolbartlh Affrica nas gall lai na bod yn ddyddorol. Ymddengys fod yr Is-gadben Cameron, yr hwn syddyndebygosefyllymilith y dosbarth airbydeddusaf o archwilwyr Affricanaidd, ac sydd yn dilyn ymlaengyda rhai o'r cwestiynau y lluddiwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y caedbeu heffaith natwil yr' Ffrainc trwy ddyfnlhau ei theimladau dialg. MAE y Llywodraeth newydd iderbyn llythyr oddiwrth yxr Is-filuriad Cameron, dyddiedig- Kawel6, Ujiji, Mai 14eg,,yn rhoddi manylion. ei ymweliadau a gwmpas pen- deheuol- Lyn Targanyika, a'r - darganfyddiadau a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  stabment-' f( - *It was decided to hold a meeting of the church: that y; th- evening, and as Mr, Cameron, one of the deacons, ad- S( 3h mitted at a meeting of the friends of the Presbytery, held at Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  posibl maiiffynonellad; afoon Y y Congoxeddyntfwedi y cyfan.: Pa ,fodd -bynag, dis- wylir scrrwyddy, ny d,,aw hysbysrwydd, oddiwrth er fintioedd 'Cameron a Stanley, y.rhai sydd y-'prys'r M arebwi ioy-rhaanaIvhyn o'r c fandir. _cosirypetbauh af nlanofey;fod 'IDavid -Livingatone 'wedi yni'deulio i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  amynedd, a phenderfyniai di ildioa i'w gydlawni, a dengys eu liwybr bresenoideb ilaw yr Holallnog. Yn IUnyanyembe cyfarfuant e'r is-gadboen Cameron ho a'i fintai ar hynt ymchwiliadol, wedi oychwyn i chwilio a" amr Livingstone. Darfu i'r swyddogion Seisnig ys- ywaitb, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  sc aI enwodd yn. Llyn- Livingstone, yr hw-n a gyf- lenwir gan afon fawr arall o Lyn Tanganyika. Nid yw Cameron wedi olrhain y COnDgo i 2er- rwydd i'r Ilyn hlin, ond ox oddlyma y cy- chwyia, fel y mae Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ych- ydig er mwyn ei iechyd, yr hwn syidd, yin- ddengys, mewn cyflwr llel anfoddhaol. DXSGWYLID y cyrhaeddai yr Is-gadben Cameron i Loegr cyn yr -a yr wythnos hion heibio, pryd y disgwylir cael ganddo y man- ylion am y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn gwbl gan y teithwyr Cameron a Young, y cyntaf o ba rai a wnaeth un o'r gwibdeithiau mwvaf beiddgar i ganolbarth Affrica, ac a gyhoeddodd adroddiad l]awn o'i helyntion ychydig yn ol. Dengys Cameron yn eglur mai un o Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn e canel Prif orchestwaith Cameron ydoedd ei archwiliad o Lyn mawr Tanganyika, yr hwn a fordwcyodd mer fanwi ag y gallai gyda'r fath fintai diymddiried o ganiyewyr ag - eedd ganddo. Mdae canmoliaeth Cameron i brydferthwch y mer Canoldirol Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Y. Y mae Mr. Williams wedi pendertyni'mivned i'r lle blsenaf.. Mae nifer o lofeydd i'w hagor. yn faan yn Swydd Cameron, Pa. Ymhlith y rhai a glwyfwjyd yn adeg y terfysg diweddar yn Pittsburgh, yr ciedd. Isaac Jones, mab ieuanc Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  penodi y Barn- nydd Albert S. Marks am lywodroethwr. Dydd Sadwrn diweddaf lladdwyd John Richards a Samuel Carl yn nglofa Cameron. Er gwaethaf dylanwad pregethwyr, a dynion da esraill, mae Arddangosfa Philadelphia wadi agor ai drysau i ymwelwyr ar y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ou- preswylio gan Ann Cameron, gwnig weddw, a ohwach o blant, oedran y rhai oeddynt yn amrywio o 18 i 8 mlwydd. Taa charol dydd y diwrnod a nodwyd, sylwyd nad oedd nob o deulu Cameron wedi gwneyd eo hymddangosiad, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yr oedd exi afiechyd yn peri peen dirfawr iddo. Goh rbydd y Standard yn y Transvsal yn awr yw Cadben Cameron, ac efe oedd yn gwasaneathu yr un Y swydd yn ystoil rhyliel Affghanistin. Pe faint bynag g oedd ei Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  llwyddianu3 nifer o ladron ar gerbydres yn Chicago ychydig airser yn oi. Aeth y Hadron i mewn i'r gerbydres yn Cameron, ac yn fuan ar ol cychwyniad y tren, ymosodold un o h )nynt ar un o'r swyddogion oedA yn Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.