skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Burn, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 29,539 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  29,539 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  eiatedd ac edryehais o:gwmpasfel un. newydd 01ddio Po'i &wsgpovydnid.onedn y oeiml fy,,hu .wedi,,cael. dm adne~wyddiad.. Dywedais 'wirth M~r.-1 Corwe~ll, . 'Burn, yn. Jiollol4 .ddideimlad. yi,;.a:*r."> ,Ateboda ~intan,.:'Do, fe fivoch,; ac ife fuma inau'yn F .bur ago~s: " Yna ty: nai$ Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Harvey, yn ngharchar yn Merthyr, am drywann dyn arall o'r enw Bnrn aedd yn lletya yn y ei dy. Gorweddai Burn ar y cyntaf mewn cyfiwr s peryglus. Ymddangosai fod a wnelaf y ddiad feddwol % A'r ffrwgwd a'arweiniodd i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  -- XU GAN DIOGENES. RM XMLIII. Burn yn gwrandaw ar Iarll Grey ryw noson yr wythnos ddiweddaf yn dweyd gair ar y Trefedigaeth- au. Un rhyfedd lawn ydyw yr larll-" the crotchetty one " fel y gelwir ef yn gyffredin. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Davies, Llundain; V .JIgi, Pontsaeson ; 3. ,Bowen, B~hydf'endigAid; - a-T.-d. wards, Gwrmystwyth.-T. - -. , Siat BElPR'O.-Cynhaliwyd Cyfarfod. Misol Burn. stt's Hill, pyy rhan Saesaeg o'r sir, Medi 64da'r-fed. . lylydd,'y Parch: T. ML. Davies 1eylak d.Vl Gshwyd enwan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  .LU T 131 E HAFODTY SLATE QUARRY OMPPANY, LIMITED.' To be Incorporated under the Companies' Act of 1862 & 1867. Whereby the Liability of Shareholders is Limited to the Amount of their Shares. CAPITAL M10,000, in Shares of £1 Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ddim.-dychwelwyd ef ar y- iddy tir. ei fod yn Rhyddfrydwr. dv yn unig. O s Y m : ydyw etholiad Burn ey.yn dweyd rhywbeth am lad lad deimlad y wiad mae tyior y 'waetb-gen i-pwy-i 3 yn debygo fid drosodd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  2, Evans' Place, Aberdare. Anwyl Syr,-Caniatewcb i mi o'm deriiolod fy bun gyhoeddi gair D gymeradwyarth i'ch Balsam of foney. Burn yn dioddef yn fawr oddiiwrth Qtuinsy, a chefais fy anoeg gen gyrmydcg i wneyd cynyg ar eich Balsam of Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ye y opt, p Aratnan, a'r Lwyrnn, Ysgafnodor yn r' Pen, Gwaew, illiDyg mmndl, wyt, abeygyr Man, Bhwymoed , Colic, Burn! Dn yr Yabsog. Thsf, Ataliad, Dwfr Pooth, Tointlad o bwysai y y at, a gwatelod yr Ymyagaxoedd, &o. Rhoddant Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Burgh, yr u hwn a adeiiadoddly rhan fwyaf o Gsstell r:,-1 .iant. r Yn ffln wedi byn, syrthiodd Hugh de Burn .... th, an chyilwynodd y groD0 , y Vii :chastel, s8f Grosmont, D, Castell Gwyn, a Scenfrith, ynghyd a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  -ga'dd y Quinine IJitton' aInic. Yr iyf *edi bod -yn wtaelimor wasledEel yr oeid fy mherthynasa sagesaf wedi-rhoddi fynyrpb, gobaith. Burn yn gweithio mewn lRawer isawn ow ,eiphur, ac yr o.dd hwnw wdillsdddfy.yctnmog. Yr trv cedd fy anadl yn bowus Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  bean, adiogelrlilaes a'rGra ,a liawsonhwildefean * : eraitl aydd yne ca di-egia-Suoie n y ; eX uyr _i AtallilDfr~ohh. , Burn ~'r yrst~ g Dwfr Atslia, odth' adowsan ye , . .y flmyearcedd&c.- : 3Rh'cidd~intli~smwythad Uni~goncs~h01: : Pile: anh. G:ravel Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  oedd ye dda iawn genyf am yr ychydig engreifftiaa sn nsilldnel o haelioni atyr achoesic Saisnig a'r Genhedasth Ir- (lartiafol. Burn i yn sync lawer gweith bath allal rbai es o'encyfoethogion fed ye ei wneyd a a harian, ec ye Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ddarllen Gurnal. Dywedai D wrtbym ei bod wedi llwyr golli ofn marwolaeth a r bedd wrth ddarlen Ilyfr Gurnal. " Burn yn teimlo ye yr ddigon ,caled lawer gwaith," meddai, "ar ol hyny, end m trwy yr holl ystormydd a'r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  megis-Poen yn y oefn, yp Arenan, a'r Lwynau, Ysga'nder yn y Pen, Gweaw, Diffyg Anadl, Gwynb liyngyr Man, Rhwymedd, Colic, Burn] yn yr Ystumog. Dwfr &_talld, Dwfr Poeth, Telmlad o bwysan yn y oe&f, a gwaelod yr Ymnysgaroedd, &c. Rhod"dUlt Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i'r Arglwydd ddatguddio ei lygad " fel y gwelwyf baths. rhyfadd allan o'th gyfraith." Maent yn cael blae str gwirioneddau Burn yn meddwl fod yna rywbdt? addysgiadol i ni yn hyr. Yr idea nehaf syd g8tfY, ni y Oymry am Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  AB.ERYSTWYTH. * -- -- - - r .s c - -rl Ar yr 20fed cynfisol,' cynhd]iwyd cyfadod blyn- yddol, a rhaun tystysgrifau a gwobrwyon i ysgol- i heigirn y sefyd iad nchod (prifathrawes yr hwn yw Mrs. E. Marie Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  parthan aemaethyddol. Llawer a'i hadwaenent yn yr America, Ji a tbrwy Gymnru yn gyffredinol, yn neiliduol yn eiroedd y Dehendir. Burn yn siarnd a rhai e'i clywgant Yn darlithio a phregethu yn yr Americo, a dygid tyst. iolaeth zanddynt i'w Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Phlant; a hones Bywyd yr Awdwr.-Fe gyhoedddr Argraffiad Ar. beks o'r Idyfr Gwertbiawr hwn, am ypri ise. - . .- Burn' ;Swilt rIT- Dfyma gyfleusdia ag y dylai pob Cymro a Chymraes gyTryd mautais o hone er cel rw meddiant Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hun os na bydd ynddo squabble,. ac y mae y math hwn o enwogrwydd wedi i diflanu yn y EDeheudir. Burn *yn ceisio c , meddwl pa beth o wnaed yn y cyfeisted-dfod- . au, ac er edrych ar y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  * Hyd. 24siv, 1888. Anwyl Syr,-Yr wyf .yn- cr&onuy be swn wedi marw oni bee am eicn Qounine Bitters chl.L Burn am ddwy flynedd ye metbu gorwsedd gan mar ddrwg yr oedd fy 'Lungso' wedi myned, so mor 'waullyd nes Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.