skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Brechfa, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 97 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  97 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  safon i gal en cyflwyno yPr Gymanfa nesaf -i: gael e hordeinlo i gyflawzn waith y weinidogaeth,' 'sef Mri.-W. Prydderch, Brechfa'; SW. Lewis,''Jilanfynlydd,-: -C: E." W'illiams-- M.A. br.D., LIanelli. Penderfynrwyd lady Parcb. T. Job, i ymweled rar 'egMrysi na fu Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  (Diyskg); Goetre; a W. .G. Owen, sBrynminwr. Sir Beaifb, C. L. Stepheis, 'Tin- blch. Sir Gaerfyxrddin,.W. Eewie.XSanfynydd; W. Prydd- erch Brechfa.: sc gar Williams, M.A:, B.D., iaerdydd." Gyda golwg ar y. gwasanaeth ordeiiio yn Nghym- deithasfa Awst,-cynygiwyd ar fod i'r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Abraham Edwards, Llaneirwg, a E. T. Davies, 4 d (Drysiog,) Goetre, o Sir Fynwy, William Lewis, I Llanfynydd, Wm. Prydderch, Brechfa, ac I y EdgarWilliams, M.A., B.D., Caerdydd, '(o Sir 1- Gaerfyrddin.) - . n Gofynwyd am gydsyniad y Gymdeithasfa Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Lewis, heb: igwynbendy, J. Jones, Eettws, J. Evans, Trinity, rhai Llanelb, P. Griffiths, Weu, T. Edwards, Penycae, hyn W. Prytherch, Brechfa, John Owen, Whitland, a D. iTha Hughes, yr Ynys, W. Pritchard, Nantcaredig.- ynt -C-_ . by AI CYFAXFOD MoISOL Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  fyrddre; yn Ysgoldy Dyffryn, y Parchn. J. Lloyd, n a T. Job; yn Crugyba,-capel yr Annibynwyr-y h Parchn. W. Prytherch, Brechfa, a W. D. Williams; yn Bwuhyffin, y Parchn. John Davies, Llanfynydd, f a D. Morgan, Llandilo. Am 8, bore Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y Ile. Yn gyhouddif 1 gwsinyddwyd. gan y bredyr eanlynoLd y Parch. J.Y, n Davies, Lianehli, y, nlwydd, W. Prytheinch, Brechfa, 1 *J. Owen, Wrhitlands Tw Jamles, M1.A., V LIane li, W.i :, d' Prythiereb, Nantcdredigs J. WValters, N~antcaaedig, J.. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Gristionogol, acyn gondemniedig gan air Dnw. En- wyd personau i fed yn yinddiriedolwyr yn lease y ty y mae eglwysi Brechfa a Bontynyswen wedi adeiladu i'w gweinidog. Rhoddwyd caniatad i'r Parch. R. Salmon, i gael lease capel Llansawel o'r gist Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i gredn yn unfrydol fod arnynt eisiau bugail, ac y mae en coelbren wedi syrthio or y Parch. W. Prythercb, Brechfa. LLANSTEPHAN A BA'cCraamL.-Derbyniodd i Parch. D. Lewis, Nazareth, alwad unfrydol oddiwrth y ddwy eglwys sydd yn y lleoedd nchod, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Thomas James, M.A., Llanelli-Llandovery yn Ile Lanelly; y Parch. John Walters, Nantcaredig, Llanelly yn lIle Carmnarlhen; y Parch. William Prytherch. Brechfa, Llandovery yn d lie Oa.rmnarthen ; Mr. David pliillps, Castellnawycdd- Emlyn, yn lie David Phillips, Llanddensant, Llan- gadock; Mr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hwn hyd Gyfarfod Misol Mydrim. rI -Eunwyd y Parch. J. Walters, Nantgaredig, a Mr. din .IDavies, Werndrefi, i fyned i Brechfa i gael llais yr or r eglwys yn newisiad bugail. Y Parch. J. Evans, Llan- yr I elli, a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ar ddeall ei fad yn bwriadu ymadael a'r ll e i ymgymeryd a gofal fugeiliol yr egdwvsi Method- istaidd yn Brechfa a Phontyrynyswen, a benderfynas- ant wneuthur tysteb fechan iddo fel arwydd o'u parch tuag ato pan yn ymadael. Nos Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  sefyll yr arholiad nesaf am fynediad; 'W i Athrofa Trefecca; ond disgwylir iddynt ddyfod i'r E Cyfarfod Misol nesaf i Brechfa i gael ymddiddan a gc hwynt. Mewn cysylltiad & llythyr a ddarllenwyd oddi- sy wrth y Parch. Josiah Thomas, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hwn yu bwnc i ymdrin arno s yn y cyfarfod hwnw. SIB GAERnT RDDIN.-Cynhaliwyd y Cyfarfod Misol I hwn yn Brechfa, Mehefin laf a'r 211 Llywyddhvyd gan Mr. Thomas Davies, Waendrefi, Nantgaredig. Ym- ddiddanwyd a'r blaeooriaid, pedwar mewn rhifedi. I Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Nazareth, Pontardulais, Llaredi, Pentwyn, 1lEendre, Liandybie, Bettws, Cwmaman, a Brynamar. DOSBARTH LLANDEILO. Llanlluan, Cefnberech, ('ollege, Llandeilo, Cross Inn' Llanfynydd, Carmel, Brechfa, Pontyrynyswen, RIhydcymearau, Llansawel, a Talley. nOSBAUTH La NYMDrCYFRI. Myddfai, Talsarn, Twynllanau, Liaugaaock, Lian- sadwrn, Llarymddyfri, Siloh, Cilycwm, Uoser, Salem, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  W. Jones, post feiatr; trysarydd, y Glamorgan Banking Company. LLANEGWAD.-Felyrhysbyswyd o'r blaen, darfu i'r plwyf hwn mewn undeb a phlwyf Brechfa, dder- byn gorchysoyn gorfodol o'r Cynghor Addysg i ethol now o bersonau i ffurfio bwrdd yagol, ac y mae Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  3 addreses rhai o'r pregethwyr, dyinunir arnynt i hysbysva yr ysgrifenydd yn ddioed. 4. Hyebysodd 'y , Parhi. Thoias Prace, Brechfa, fod lease tS y gwein- - idog yn Brechfi *wdi ei chwbllaa. Goeodwiyd- a1n7n i ddyfod a hi i'r Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ar lease Capel Gosen, a gohiriwyd yr achos h!gn'hy4. y Cyfarfod Misoln esaf. 3. &osodwyd ar. y Parch. Thoiais Price, Brechfa,; i fyned at y cyfrqttiwr i ymofyn' lease y ty perthyno! i gapel Breohfa. 4. XYmholwy-d, a oedd. rhai Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Simpson, Cwm Cross Inn. 1. Darllenwyd pend eifyniadau y ddau gyfarfod Misol diweddaf, a chad- arnbawydhwynt. 2.Cyflwynwydleasety y gweinidog yn Brechfa i'r Cyfarfod Misol, at hefyd dychwelwyd lease capel Myddfai, a rhoddwyd hwynt i Mr. Davies, Welifield House, Caerfyrddie, i'w Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  10fed cyfisol, yn nghapel b Hendre, Sir Gaerfyrddin, gan y Parch Thomas James, D gweinidog y lie, y Parch.Thomas Price, Brechfa (M.C), d a Miss Sarah Francis, Mount Pleasant, Llanedi-y ddau o'r un sir. Daioni a plwyddiant a ddiiyno Y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Prarch. Thos. Price, Brechfa, a Miss S. Franis, sianedi. Hawddamor, Price auwyl, Ar adeg mor gln, Yr adeg y daethost Yn *racynddyn; Rbyw hamer prin oeddit Cyn caffael dy fMn, Yr anwyl Miss Francis, Dy asen dy bun. Pan unwyd Subscribers-only content

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.