skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Bradford, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 348,221 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  348,221 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  y gwahanol siroedd i of alu am gael cyfarfodydd iddynt. Yr ydym oll yn hyderu y bydd y Ffyddlandeb o Bradford HIouse yn gofalu am ber i'r gwyr da hyny all wybod eu gwaith, ac y byddant hwythau, dened a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ... 6 Nfanion . .. ... ... ... 7 At ein Gohebwyr ... ... ... ... 8 'Mr. Forster yn Bradford ... ... ... 5 Addysg -.. ... ... ... ... 8,9 AchosiouSeisnig. 9 Llythyr Deheudir ... ... ... ... Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  FORSTER YN BRADFORD. .: o 60tad. DJYDD SADWRN, IONAWR 22, 1870. Y mae Mr. FORSTEr. hefyd, fel Mr. BRIGHT, wedi bod yn anerch ei etholwyr, ac fel Is-lywydd Cyngor Addysg% a gwr ag y gwyddys ei fod yn teimlo-dyddordeb dwfn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ac y mae amryw o nosweithiau y Llywodr- ?) aeth yn golygu amnryw wythnosau;" yr y oedd yr aelod dros Bradford yn teimlo yn lled t: hyderus y gallai Mr. GLADSTONE gael digon o d amser i gymeryd gafael yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Wyddelig fel " ecn cai laus t chwaer egliwys." i Y mae cy~nulieidfa y Parch. J. P. Chawn (Bedyddiwr), ryn Bradford, wedi penderfyne hynaDdi jubili on haddoldy 1 22000p. Wythnas i ddydd lan diweddaf, cyhuddwyd 55 a Babyddion yn l~ys Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ladrata cheqbe perthynol i'r Oriental and Com- mercial Bank. Y dydd o'r blaen, dyfarnwyd 15p. o iawn i ffermwr o Bradford, am garchariad annheilwng. Ymddengys ei fod yn dychwelyd o York ar geffyl ag oedd wedi brynu yno, pryd cyfarfyddwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ei lin d Mab (ganedig yn. 1814) ydyw i Mr. John Hardy, yr li hivn-a funam ddeng mlynedd yn,aelod dros Bradford, v acy.n-1847, ymdrechodd Mr.. Gathomne Hardy ei hun 5 - gae eiteddle dros yr im lie, ond buyn aflwyddianus.- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gohirio'r mesur i'r Senedd-dymor y fiwyddyn 3 nesaf. Oddiwrth hanes am ddirprwvaeth a ymi r weloId $I Mr. FOR'STER, yn Bradford, ddydd ' Sadwra diweddaf, ynghylch y mesur, ymddengys iddo amlyga yn ei anerchiad ei fod erbyn hyn yn gwbl Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gref a phenderfynol yn erbyn pregethu y Methodist- 11 -iaid." Yna, wedi cyfeirio at weithiau Jewel, Bedel, Y Perkins, Jurieu, Bradford, a Philpot, a ymiaen fel P hyn:-" Y mae yR ddrwg genym ganfod arwyddion P o duedd gref at Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gomedd rhoddi ystyr- i iaeth i fynegiadau amrywaelodau anrhydeddus islaw I y gangway. Yr oedd yr aelod anrhvdeddus dros C Bradford (Mr. Miall) yn achwyn nad oedd y Llyw- I odraeth wedi cyflawni y disgwyliadau a gynyrchi- i wyd ar Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  anerchiad iddo, yn yr lawn y maent yn cymeradwyo atbrawiaeth anffaeled- igrwydd y Pab. Gosodwyd careg sylfaen neuadd drefol yn Bradford yr wythnos a'r blacn, yr hon nenadd sydd i gostio 50,OOOp. .. , Dywed y Stendatrd fad yr hall Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yr oedran o 102 mlwydd aed, heb un anmhariaeth ar ei~meddwl hyd ei mynyd diweddaf. Bu raid i ddyn yn Bradford dela lW0p; dros7 un yr aeth..yn feichiau iddo y dydd o'r blaen, gr hiwn a wysiwyd i ymddanlgos mewn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Mardn i MJules :a 11 Fave. Hase Pwyll-or y Cyngrair .Ad'g Ceneisethol ,' "wedi ginabwyaiu pender dioleligrwehli .i i; 'Ryddfdwyr Bradford a Haifi am en gwrbhdyst- , . . 'ii ey:'rl ndwedd enndol y MesirAd'lysga. ? ;yhi ~~~mewn i1 Wlod~derAl'iliie Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ao dybied ei fad heb ei- ddifygian-a adi ygion hefyd a bwys.I'. Yr oedd'jyn dda- genym: dddrlkn i eth- olwyr Bradford tadi tipyn a' t werspgo dda i Mr., FOkSTE.-; . Ond yr ::ydym ',amwneyd y goreu- o r mesier, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ddadleu. wr eyson drostotiuac yn nesaf: edrych a fydd hyy4fadinitjgy adre tawr ag ef, gan; fad y rhwyg rhyngdo1 ag~halwitr Bradford, yn helrw~yd4 ei Fesur Add~ysg,;.i lnibwsiig idda ef ac ri~ adlod aani,. Gwvelir hefydle fod ynd y Gweinidog- ian Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  geenyi3ai bellich, i -gredu yr enifla Mr.. FO RSTER yn ol, gyda'r mesur hwn, serch ei anwyl. gariads frodyr yn Bradford. Y foment y datganodd Mr: DbS:&nL: ei fvriad o roddi-pleidlais i bi b .ty-ddeiiiad, ynrhinw dd ei hawl iddi Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  mw y 'cyhccdd ar ypwnc i gydsyni'a:' penderfyiad,. es Syr R. Palmer a-ddechreuai-anbroh y a'Tktrwy roddi B .canmoliseth iry.aeltd: anooydeddus,;dros Bradford (Mr. - Miall) atn gymnedraldeb. ci dn y-n ci raet.< O-bertbyns a :,i'r,.pererfyiiaddywedai' pe'na buasai yr eglwys ond os Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  osod dtdai nerhyw-anfantais o herwydd ei gysylltiadan' eglw sfg, a'I broes ,grefyddol;, a dy, -wedai yie egini £cynygiid tr 'aelod'-dros Bradford byn pwyntio ye egli.r aty llwybr y bydd iy rhaid i *wleidiadwyyr y- byyddoedd; nesaf ye cdidis ei radio. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  . : ur; hefy pamar awd ydw~ pryn'n:~e'en peid1 L Y maeCymdit Rhyddhad Credd cychwyallan iw hymgyrhhydr .Dech-- ,reuasan$ yn Bradford,. le . nhaliyd cyfarfa . lisog a :.thra dylanwadpl1. Gwaith - mawr . . Gymdeithas ar hyi0 bryd ydyw Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ddigio. Cafwyd areitbiiah rhaooroli ar lawero E66 c gan Mr. FaRai~ "r agoriad Neuadd newyda 'Y~t ~y Meehnic8 Itniie -yu Bradford ae yn Man la. eester.' Sylwai gyVa llawer o nerth a ckiwir. id deb; fod anwybodaeth yn un o'r Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.