skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Blackwood, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 25,256 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  25,256 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  mae yr erthygl boliticaidd arferol mor chwerw a Thory- aidd ag erioed. Y mae y ffug-chwedlau, fel bob amser yn Blackwood, yn bur ddifyr. Yn Saint Paul's ceir ysgrifau symol ar "What does Ireland want," " The Thames," "Rural England Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn Prwsian Silesia hyd Is. 3c. (yn y gauaf) a Is. 8c. y dydd (yn yr haf) yn Ffrainc. Yn Blackwood am y mis hwn y mae ys- grifenydd mewu erthygl ar " The Farming and Peas- nnt,ry of the Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  -Caerdydd. Mynwy-Parchn. D. Jenkins, Babell, o. c D. Saunders, Abercarn; D. 3ames, Llaneurwg; Mni. i T. Ellis a W. Griffith, Blackwood. Penfro-Parchu. 1 J. Davies, Castellhenry; W. Evans, M.A., Pem- a broke Dock; Mri. D. Thomas, a H. Lloyd Harries, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o laisiau, hufen gwa- hanoi gorau y dref, o dan arweiniad Mr. J. Roberts. Benthyciwyd y berdoneg gan y Mn. Blackwood a'i Feibion, Liundain, am swm bychan. Rhoddasom grynodeb o weithrediadau y dydd cyntaf (dydd Mercher) yn y rhifyn diweddaf, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ar y Parcha. D. Edwards, ac Edward Davies, a Mr. W. Griffiths, Rockj i baratoi memorial at yr ynadon yn Blackwood, yn protstio ynerbyn rhoi trwydded i'r cwmpeini. Ymddiddanwyd a Meistri Isaiah Edmunds, Michael Tbomas, a Jabes Hughes, y rhai Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Arglwyddi: ry Coan 's Radstock, a lliaws mawr o fceeddigiee. Dechrenwyd trwy gann emyn, a gweddiwyd gan, Mr. hl StepLenseo Blackwood. Ye awr'ac e'iwaith eyeh i ax Moody ddechreu sierad, agorid y drn, a rhoddid ce eyfle i'r rhai oedd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  CYNDEITHASPA ST. CLEARS. lyydd-Parch. EBENEZER WILLIAMS, AberhonddU. Ysgrifenydd-Parch. G. DAVIES, Merthyr. Pentref lied fawr yw St. Clears, yn Swydd Gaer- fyrddin, oddeutu deng milldir o dref Caerfyrddin. Y mae ei hunan yn dref fach hardd, yn sefyll mewn ardal Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  James, A.C., Aberdar, a Mr. Jones, I Ponitypridd. Mynwy:-Parchn. T. Evans, Gelligroes; r Abraham Edmunds, Llaneurwg; Mn. rEvan Jones, c Blackwood, a John Pritchard. Penfro:-Parchn. ii John Mendus, Dinas; George Morgan, Trefdraeth; Y Mri. Williams, Bryn, a Lewis, Dyffryn. Nid Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ac er fad y capel imewn ardal anghysbell, daeth m- 1lljaws mawr o frodyr ynghyd. Llywydd, Mr. W. is. Griffiths, Blackwood. 1. Cyfarfu cyfeisteddfod am 12 e.o'r gloch i' sytyried priodoldeb neu anmhriodoldeb y r- rheolau newyddion i godi yrmgeiswir Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  chynes. yn y cyfarfd gan amryw frodyr. Llywydd y cyfarfod oedd Mr. W. Griiffith, Blackwood. Ysgrifenydd yr adran yma a'r gymdeithas, yw Mr. Evan Jones, cofrestrydd, Blackwood. GWEITHRED W0OL.-Y8grifeha 'ymswelwr" i uns a bapyran LIundain ei fod yn rhodio glanau Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  eu llethu. wrth agor achoaios eowydd. Yr oedd of yn gobeithio y cynhalisi yr Arglwydd hwyet. -., Mr. Win. Griffith, Blackwood, a !lfwodd fod y wlad t ye addfode at tyw symudiad bbyg i r CYlun. Y moo afe meusydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i lafurio yn egniol Sabbath ac wythno. Agoriad da i *r ieuano ymrodd- gar.-Ymofyner a Mr. WILLIAM GRIFFITHS, Bryn- cynon, Blackwood, Mona. WREXHAM ART TREASURES' EXHIBITION. PATLOX: E:HER, MAJESTY THE QUEEN. OPENS 7 Mondity, Thu~rsday, &~s Sa~tnrday, till 9 p.M. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i lafuri yne egniol Sabbath ac wythnos. Agoriad da i *r ieluana ymrodd- gar.-Ymofyner ' Mr. WILLIAM GRIFFITHs, -Bryn- oynon, Blackwood, Mons. OYFARFOD LLENYDDOL BETHEL, EIFIONYDD, NADOLIG, 1876. 1 HODDI-R 20S. o wobf am y Farwnad oreu er eof Pt Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ryclioli yr Ymneilldnwyr, a 3 yn perthyn i'r blaid b Egiwysig. Y Bwrdd etholedig ydyrit, Mri. W. g Griffiths, Rock, Blackwood ; D. Edwards, Rhyswg; g J. M. Jones, Abercarn, a W. H. Davies, meddyg, .g Pentwyn-mawr; dyna y 4 Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ddirprwyaeth a fueosai ce Y drosoam yn y cyfarfod. mawr Henaduriaethol yn Edin- Y' burgh. in n Mr. William Griffith, Blackwood, a ddywedadd ntai ai ° Dirpawywyr oeddynt dros y Cyfundeb Yn gyffredinol, yp d1 a chn hyny dylai y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y eyfarfod hwn yn nghapel y Temple. Etholwy.d Mr. Howell Davies, Whitland, i':r gadair, ae yr oedd Mr. W. Griffiths, Blackwood, Mon., yr ysgrif- enydd am y fiwyddyn, yn bresenol. - lerysorfa y Gtveinidogion. Yr Ysgrifenydd a hysbysodd fod ymdriniaeth Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  sydd yn dra chanmoladwy wrth ystyried sefylliQ masoach yn bresenol. Hefyd xboddwyd stove ardderchog yn anrbea gan William Griffith, Ysw., Blackwood (cadeirydd eyfeisteddfed diaconiaid ein Cymdeithasfa),yr hwn y mece ei glod yn yr holl egiwys'. Hefyd y mare yr echos Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ddioddef yu y lleoedd canlynol . yn dorealonus, sof ya ABERSYCHAN, PONTYPOOL, BRYXMAWR, I NANTYGLO, BLAENA, TREtJEGAR, OWN I RHYMNI, BLACKWOOD, A'R OYLCUOEDD t Yr wyf yn dyst o lawer iawn o Ifeithian difrifol yn X y. eylehoedd hyn. Cymerwn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  cyfyngder yn y Deheudir; a plhaawyd fod yr arian sqdd wedi ea derbyn i'w huifon i ofal Mr. William Griftiths, Blackwood, Newjport, Mon a gadawyd yr achos yma yn llaw Dr. Jones a E. Griffith, Dolgellau, i dderbyn yr arian Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i Merthyr, Aberdare, a Mountaiti Ash, at leddfu ychydig ar y dioddefaint, so hefyd 16p. i Maesteg, a 13p. i Blackwood. Yr oedd yn agos i 50p. eto mewn ]law ar ol y Cyfarfod Misol hwn. Ymddiriedwyd i Mr. Rowlands Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.