skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Bilston, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 17,716 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  17,716 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  Gorph. 23ain a'r 24ain. Gwranda-. vyC ar uaiod uapur o'r 'Black Country,' .yn'. traotbU cwyahac wtngen. (Jwyna y eyfeillion yn Bilston ac Wol- yerainpitomfody oymorth a arferid estyn iddynt yn fiysi'dddl yn myned gwtocacb, gwtocach. Gwelir eu bod i Gymry Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  I 6htiarthau. mI s- YR OLYNIAETH APOSTOLAIDD GYMREIG. ia Syr,-Er's amryw flynyddoedd yn ol bu y Parch. Owen Thomas (yn y Traethodydcd) yn ymofyn yn IC faawl iawn am ddolenau cadwyn yr Olyniaeth Apos- 'r tolaidd, ond er pob Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Richard Jones, Gwrcsam yn 55 mlwydd oed. Yr' oedd hi a'phriod y ddau anwyl, cymwyrasgar, a defnyddiol jawn. Dathaut o Bilston i fyw i Wrecsam tuag wyth mlynedd a haner yn ol. Pan fu fares Mr Jones, dair blynedd i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Liverpool i weini. Dymunwyd ar y cyfeillion yn Wolverhampton a Bilston, mewn undeb a'r cyfeillion yn Birmingham. i ymofyn am genadwr i ofal am yr eglwysi yn Wolverhampton a Bilston, fel y gellir ei gyu- yg yn Nghymdeithasfa Mehefin. Derbyniwyd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hyn hyd y Cyfarfod Misol nesaf. Dar- llenwyd Ilythyr o Bilston yn rhoddi hanes gweithred- iadau y cyfeisteddfod apwyntiedig i chwilio am genhad- wr i ofalu am yr achos yn Bilston a Wolverhampton; a phasiwyd yn unfrydol "1Ein bod fel Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Deyrnas Gyfunol; gan alyga y manau Cy-,ig ynghyd a'r lleoedd Seisnig, megis Dublin,, Runcorn, r Crewe, Wigan, Hanley, Wolverhamptona, a Bilston, a f manau erail, fealls, lIle y mae miloedd o Gynis yn o amddifaid o allu i gael maddion Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  THE BALA BANKING COMPANY, LIMITED. EPORT OF THE DIRECTORS presented at the ANNUAL GENERAL MEETING, W held at the Bank, on the 11th Febnary, 1873. RICHARD ROBERTS, Esq., Vice-Chairman, in the Chair. Dr. ALANE SHEET. Cr. LIABILITIES. ASSETS. £ Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  eith- cymorth addawedig at gynorthwyo yr achos yn Bilston lwyn a WRlvertampten. Enwyd y Parch Robert Davies, yno a Mr. Thomas Jones, Aowythig, i fyned i gynorthwye swyd y brodyr yn Bilston, a Woiverampton, i ddewisblaeu. CYf- oriaid ; ac Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  the best quality. JOHN JONES & CO. CYLCHWYL LENYDDOL . - Mewn cysylltiad ag: YS6OLION SABBOTHOLY METHODISTIAID CALFINAIDD Yn Birmingham, Bilston, ac WT'olverhamrptons. 1 YNIIELIR ail gyfarfod y Gylchwyl hon yn. C Nghapel WOOD-STREET, Birmingham, Nos Wener, MmiEinFIX 13eg, 1873. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ddigwyddais i erioed weled neb mor ymroddgar i waith mnwr'ei fywyd &'r diweddar Mr. Rees. Wedi cael gair gany Parcb. J. Lewis, (A); a chan y Parch. H. Lloyd, Wolverhampton; terfynwyd y cyfarfod trwy weddi gain Mr. R..Davies, Bilston. X, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Morganwg, o gyfiwyniad i'r Parch. Hugh Lloyd, yr hwn svdd wedi dyfod yn fugail i eglw si Cynmreig Wohverbampton a Bilston ; a r. oddwyd i'r brodyr hyndderbyniadllawen a serchog i'n plth, fel aelodau o'n Cafarfod MisoL. Darlieziodd yr ysgrifenydd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ar i'r holl swyddogion fod y iffyddlon i'w dosbarthu pan y deuant i'w dwylaw fi Hysbyswyd fod eglwysi Wolverhampton a Bilston wedi de*is dan frawd yn flaeioriaid, a bod golwg tra d chysurus yn bresenol ar yr achos yn yddaale Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y Parch. Thomas Phillips.- C-s. L BBIMINGoAr.-Cynhaliwyd ail gyfarfod cylchwyl lenyddol mewn cysylLtiad ag Ysgolion y Methadistiaid Calfinaidd yn Birmingham, Bilston, ac Wolverhamp- ton, yn nghapel Wood-street, y dref hon, nos LEn, y 23ain cynfisol, y Parch. LI. Edwards. B.A., Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  t frodyr yn flaenoriaid gyda mwyafrif mawr. Ymddi. c ddanwyd f phedw tr o fr6dyr o Groesoswallt a dauo t Bilston am eau teimiadau personol, ac am eu barn er rai eoI brif bynciau cretvdd, sef am Berson Crist,yrYsbrydGlan. I Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i Gyfarfod Misol Croesoswallt, nen en hanfon i'r ysgrif- enydd yn brydlon cyn hyny. Darllenwyd cyboeddiad y Parch. Hugh Lloyd, Bilston, trwy y rhan hon o'r sir, a hysbyswyd ei fod yn bwriadu gofyn ewyllys da y cvnelleidfaoedd at ddileu Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  gael en hor- deinio i hull waith y weinidogaeth. Dymunwyd ar y Parch. W. Jones, Llanfairceaereinion, a Mr. W. Davies, Bilston, fyned i eglwys Wood-street, Birmingham, i i gynorthwyo yr egIwys gyda dewis blaenoriaid. Dym- unwyd ay y Parch. J. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i ateb ; yn of da, ac yn llenor medrus. n Un ara'l o'ch hen gydnabyddion a'ch cydweithwyr tna y Bilston a Birmingham, o'r enw --, watchmaker. V Dros rli o'r blynyddoedd cyntaf yma cododd fasnes y yn Pacine, enillodd Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  coater ohilyno, us gwelir ye briOLc1, i sylw Cymu leithasta Ate i, va Mlanger. Pederftynwyd cy twytio auhso Welverhauepoen a Bilston i syiw y Brotrdsi Cenhaius G'artrefol, a gotynu atu barhal yr uo cyunortb. tilshll- wyd cyngiorson iwrjiaoi i Mr. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Sir Fifint, gyda dymuniad ar iddynt gael rhyw un i ofalu am y Ile, 3d, Caniatawyd 50p. i Wolverhampton a Bilston. od Y Llecedd Seisnig. Cafwyd adroddiad manwl gan yr ymwelwyr can- as lynol:-Y Parchn. G. Parry, W. Williams, a Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Trenliodd ran helaeth o'i oes ye Swydd Stafford, a bu ye f'aenor eglwysig am lawer o flynyddan gjdr'r Methodistiaid ye Bilston. Symudodd ye necbren y 'lwyddyn hon at ei unig fab i North Ormsby, Middle. sbrc, ond ni chafodd aros Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.