skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Beaufort, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 26,539 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  26,539 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  gan yiParch. J. Davies, Caerdydd, D. Edgar, Jsnes, Ysw-, M~eddyg, Caerdydd, 1 a Miss Phillips, nnig ferch Richard Philps, Ysw. Beaufort. Ar yr 20fed cyfisol, yn Nghapel Uchsaf, Clynnog, trwy P drwydded, gan y Parch. John Jones, drynredyn, yn mb;efsenol- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  i'w roddi i'r Cwmnewydd eleni na'r ilyn- edd. Yr un swm i'w barhaa. y fiwyddyn hon. eto i Brymnawr a Beaufort. Yr un. fath ag arferol i Goe- tre. Penodwyd fad Lacharn i' gael 29p. .eleni eto, ar. y ddealltwriaeth Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Evans, Oak Hill, Ohio; John Jones, Rhydbach; Wil- liam Hughes, Racine; Thomas Roberts, Yabytty; Thos. Phillips, Baraboo ; Daniel Daniels, Beaufort; William Thomas, Australia ; Thomas Jenkins, Utica; Thomas -Evans, Floyd; Thomas Thomas, Liverpoel; Daimd C. Evans, :Helwel; @Joseph Davies, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  John,, T. Evans;, OA Hill,' Ohio 'John Jones, Rhyaba, Wil liam HEgbes, Racire; ThomasRoberts, sbyty, Than Phillips, Blarab'oo';' Danitel Dsniels, Beaufort: William Thamas, iAusbtralia;, 'Thouaa ,Jenkis, UItica;' Thoma Evans, F~oy~d , Thdrnmaas Thoma$ia Li verpooaV;, Dan~dK.G Evans,. Haely.well ; 'Josep~h Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  -Ohio; John T.! Eva s-^.Pak:Hrtll O~hio.'; "Jbo,.hF ,i;,e,'ne, Rhijdb'ach ;-Wil, liamn H;ughes, Racine ,Thiokdas Roberts,'Ysbytty; Thas- Flhillips,AVaraJhpo ; Daoiel J)aniels, Beaufort; William Tor ,ossitlia; rjbes J&ni~s,A Stica ;.Tlh as, E4~&us,$ Fldgd i' T'hotllaJ 1'hinsm,'tiverpool ;'iDa'vd C.! Evans, flqjytelj;, Josep4 Davies,- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ganS.> o, fry, , Yaw., maer Casnewvyddj irglwydd Somerset, ac am- d b ryw eraill o foneddigionysirt-abywyrA.S.,neWydd. i'r Duc o Beaufort, acafaid yw ychwaregn ei fodyn .Geidwadwr tryad : .''\ae y diystr 'dfweda a'wnad gan dn yn Llan- , .' Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  David a o i T Evans, ~ Ohio' vT-hh7Jdnes, Rhy,'dbach, -Wul lam Hughes; iA . tYab T Philips ~areoo;Daniel Danieloll Beaufort, Wllim Ty'lpy Llyi-abmo' Jarretta FPetinog 3ohn E R ichard B u,,hei;a:d: Y0 | Thomas enWA'DS E,..B, jjbY&,6-- ~~~~~~-Afiias'T- ;"~i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Evans, Oak fill, Ohio; John Jones, Rhydbach; Wil- a liam. Hughes, RibneinTh6nianaobt , aY'b tty; Thos. Phillips, Baraboo; Daniel Daniels, Beaufort; William y Thomas, Austrhali; edThomast Jenkins, Utica; Thomas e Evans, Fljyd ; -Tomaa Thomas,, Liverpobl-; David 0. Ev~ns. Holywelli Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ; Evane, Oak HTill, Ohio; John Jones, vnydach; Niw liam Hughes, Racine; Thomas Roberts, Ybytty; Thee. Phillips3, Baraboo; Daniel Daniels, Beaufort; William Thomas, Australia; Thomas Jenkins, U~tica; Thomas Evans, Floyd; Thomas Thomas, Liverpool; David C. Evans, Holywrell'- Joseph Davies, Scranlton; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Harris,-"Irontown Ohio; John r. Evans, Oak Hill, Ohio; John Jones, Rbydbach; Wil- liam Hug~hes,Racioe; ThomasRoberts, Yabitty; Thos- Phillips, 'Barabco; Daniel-Daniels, Beaufort; William Tlicnlas,'Australia; Thomas Jenkins, Utica hoinams Evans, Floyd; Thomas Thomnas, 'Livcrpool;-David C. Evans, Holywel'; Joseph Davies, Scranton; J. Owen, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ,Ohioi John T~.. Evanls, Oak lHill, Ohio; ;John JoneFs, Rhyilbach;..:Wil-. liam, ~ugb~syRafeine,- Thozsa a bee byt.yj,,hos. Phillips, Baraboe; D-aniel Baniels, Beaufort; Wilifam Thcopis, Astaiia;iTroimashJepkmnsUtica; Thomas. Evans, Floyd:; Thomias Thomas, Liverpool; David C. Eiahs, Holy~vell; Jo~seph Davie~s,,:Scrantoi'; ,,3..O.,w~en, . Ty'rn.y Llwyn; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  T.i Evans,.Oak Hill, Ohio; John Jones, Rhydbach'; Wil- | -liam Hughes,Racine; Thomas Roberts, YsYUtty; Thos- 4 Phillips, Baraboo; Daniel Daniels, Beaufort; William Thomas, Australia; Thomas Jenkins, Utica; Thomas Evans, Floyd; Thomas Thomas, Liverpool; David C. an1 Evans, Holywell; Joseph Davies, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  j -EvaEns, Uak I-Ii, Ohto,; John Jones,1 Rltydhach; Wil- liam Hugbes, Racine; Thomas Roberts, sbytty; Thos- Phillips, Blaraboo; Daniel Daniels, Beaufort;: William :Themasi2Australia; Thomas Jenkins, Utica; Thomas Evans, Floyd ; Thomas Thoinas, Liverpool; David C. e Evans, Holyweil; Joseph Davies, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  David Plarnis, Irontown, Ohio; John T. Evn, OakHil1,'Ohio,; Jo~,n Jones, RhydbachiWjIv- liam Hughes, Racine;'TbomasKRberts, Ysbtty'; Thos.f Phillips, 'ara6oo; Daniel Daniels, Beaufort'; Williamn Thomas, Australia; Thomas Jenkins, Utica; Thomas E~vss, Floyd ;': ThomasrThomas, Liverpool; David C. Evans, Holywell; Joseph Davies, Scranton; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ohio; John.'V_. Evans, Oak Hill, Ohio; John Jones, RhydbaeflV,'-'r; liam Hughes, Racine; Thomas Roberts, Yebytty; Thos. Phillips, Haraboo; Daniel Daniels, Beaufort; William Thomas, Australia; Thomas Jenrkins, Utica; -Thomtia Evans, Floyd; Thomas Thomas, Liverpoo;' I)avld C. Evans, E101yvrell; Joseph-Davies, Scranton; ;-'. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Ohio; 3ohn T. Evanss kWii luh; Joi n Jones, Rhyd ach;-Wi-, liam Hughes,Rsacine; Thomas RbertsYabytty; Thos Phillips, Haraboo,; Daniel Paniels, Beaufort; William Thpaa, M a5 . Thomas 'J nkins, Utica; ,Thomas Evans, Floyd ;, Thomas Thomas, Liverpool; David CT -Evans, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Oak Hill, Ohio ; Jlohn Jones, Rbydbach ; Wil- liam H-lugbes, Racine; Thomas Roberts, Ysbytty; Thos- Phillips, =arahoo; Daniel Daniels, Beaufort ; William Thomas, Australia; Thomas Jenkius, Utica; Thomas Evans, Floyd ; Thomas Thomas, Liverpool; David- C. Evans, Holywell ; Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Oak Hill, Ohio ; John Jones, Rhydbach ; Wil- lam Hugbes, R:acine; Thomas Roberts, Ysbytty; Thos. Pihillips, Baraboo; Daniel Deniels, Beaufort; William Thomas, Australia; Thomas Jenkins, Utica; Thomas Evans, Floyd ; Thomas Thomnss, Liverpool; David C. Evans, Holywell ; Joseph Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Hill, Ohio ; John Jones, Rhydbach; Wil- l am Hughes, Racine; Thomas Roberts, Yabytty; Thos- Pihillips, Baraboo ; Daniel Daniels, Beaufort; William Thomas, Australia ; Thomas Jenkins, Utica; Thomas Evpns, Floyd ; Thomas Thomas, Liverpool; David C. Evans, 1lolywell; Joseph Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  j'. Evans, Oak Hill, Ohio; John Jones, Rhydbach; Wil- liam Haghes, Racine; Thomass Roberts, Yabytty; Thos4 Pihillips, Baraboo; Daniel Daniels, Beaufort; William 4 Thoinas, Australia; Thomas Jenkins, Utica; Thomas Evans, Floyd; Thomas Thomas, Liverpool; David C. a Evans, Roiywell; Joseph Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.