skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Barry, Source type: Newspapers

Showing 1 resource containing 94,066 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  94,066 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  i'r un dyn na dynes a all ddarilen Cymraeg fod heb y llyfr hynod hwn."-DEflw Aaron. " Ymae Ulyfr Mfr. Barry yn gyfaddas i wacyd " Oriau Hiam- ddeuol," yu oriau difyr a buddiol. Mae rhai o'r hanesian gy- rw Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  o! -atg='h . ' OdRDAX YSGI DYS ENW L. ] Syr,-Byddif ddibochg*r am ychydig 6o'.ch !gofed J0e i wueyd syw.wne'iddmar y. mater uchod. Maea.yn 55e ymddangos i mn fed ila/wer :iaw~n, - 'beraonau n icala. r: ddesallr idiau f Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Canon Tharold, gyda'i - siiol. a thyner;,yParch T..Mee, Canon Cromwell, yddau , R'ogers (ti.% heb ao un gyda'i 4"),h' aDr. Barry 0 ,Goleg y Brenin. Mae yr olaf yn ddyn a lawer iawn [0f alI.m. Yn y gangl, fel yr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  (fe dd-lah Clhi gofio air nonearm nid 'rim am ydi' pob Mr. Parry, rhng ofn i chai dcdrysu priead a'iw Barry aral), Mrs. Morus, Mrs. Devis, gasraig athraw yr ysgoi, coftwoel eto; Miss H. Parry, Blue Peris ; Miss Jones, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  dechreu anm 6, dan lywyddiLtd y Parch. B. Jenkins, o'r dref hon. Yr oedd y gystadletaeth yn gyfyng- dig i Barry, Bolton, Wigan, Earlston, ERochdale, ac Oldhaln. Dechreuwyd y cyfarfod - drwy geanu tn gynuiieidfaol, yna caiwyd anerchiad gan y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  daeth naw ymlaen, goreu, Thomas Davies, ail, John Jones, trydydd, Charles E. Roberts; cystadleu- aeth canu, gan y genethod, " Barry thy sorrow," pryd y daeth wyth ymaen, yn oreu, -M. J. Mason, ail, Louisa E. Lloyd, a'r drydydd, Sarah Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  'cynhaliwyd arboliad ar ddan, d~dosbartrh Tonic Solf!tyn y capel',chod, sef.;6sbartli y lle 26 'dosbarthmofdriaiddarog. -Yr arholwr oedd bir. John Owen, Barry I'orb. Rbpddssai yr, ymgeiawyrbrawf eglur eabod weda trenlio J 1 auatf mewn Ilafuir casled yn yniarfer & dhkddoiaseth. Cyrbaedd- Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yagoly Ile. Howyd hwynt oddiar y ddwy hinod gyntef yn 'llyfforedd: ' Sooneg, gao y Perch. S. Price, gweini~dog uewydd, Barry Greeni, Tm ddiwedderoaPorthnawl. Bloonarwyd ygAo, mown modd mnedron mae y. GmDunn ana. Janes. Cafyyd eyfsrfod pair dda. Erhyn y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y mae ,!eu tjstieoajth 'wdi dqrby.t cadarihdd diaheuol erbyn hyn. - Y fiwyddyu ddiweddaf, tra' yn Marble Island,' daeth Cadben Barry (yr hwn oedd un o ddwylaw Potter nyn 1872) ars draws amryw o'r Eskimo o lwyth Nechelli, a dglrbYjoH Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ef yn ta rynwent perthynol i gapel Bethel, Pembre. Gweinydd- y wyd ai yr achlysur ga y Parch. John Owens, Barry Lxwis.-Ar y 26ain cynfisol, yn 50 mlwydd oed, Mr. Thomas Lewis, 26 Dundonald St., Barrow-in-Furnesk. ,h5Claddwyd of dadvdd lfarth Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn ail, a bod yr etholiad trwy y tagel. Yr oedd gwr boneddig wedi sddaw benthyg t 700p. ar gapel Barry, a lOOOp. a'r gapel Salford, a i phenodwyd brodyr i ardystio y promissory notes. Fod i 8 ysgrifenydd y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  BfI a6KERNHEAD, h; - : i -, : i : 6-;L :, ' i Y~~~t E~ ~ 1: ] if, .DI 1S7S.-~~Mawr yi jr .~~,Y jr-ysgr fpnn, la rAiarad e *dd'wei~bi y aosQ§dd~a" aeth'hei'bio yugby'ch yr eiateddforl uch d Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Misol yn mis Ionawr. 6. Galwyd enwan y teithiau Sabbathol. r7. Tawyd y casgllad misol, han o'r casgliad at gape] Barry, a'r casgliad cenhadol. 8.Hysbyawyd fad y Cyfanfod Misol nesaf iw gYnal .Yn Kiffordd, Rhagfyr 6ed a'r 7fed; y cyfarfod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  go6Ygydd .yagradel droi 5yn4Efari4I ' dIt'yd. Fmeoryd wyr e fi;Mowoxd, y 1y 1X54s3A - iiynd' ddigfal, o bithyaati i:d~liq t~0r~bepln Barry, ue :id yw eu bygythior.yn al nn.e4 o.ol ar yr bnassist y4how oddi tf i.ar elWtiy 2ew d , Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  or i'r holl gyfrifon gael eu hanfon i'r Ar. d chwilwyr yn ebrwydd. Adgofiwyd y diogwylir n cmegliaLd at gapel Barry gael ai ddwyn i'r Cyforfod 5 Misol nesaf. Derbyniwyd cynygiad Mr. Lloyd, o Hermon, sof cynllun i ymdreohu tuag Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  (5am.); Yt Epietolau at y Galatiald, 1phWiid, Mi Philippied, Ran S'inday a reryY 6(baid, Theessaoniais, a I a 2-Timotheus gao Barry; Dstgddiigan Carpenter eu(3n.) yr ; Rhaufeinia~d gao-Sanday (2w o6), a'r 2 Co rinthiail ran Piumptre (2d.), yr ohl yn Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  ARHOLIAD BLYNYDDOL YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID YN SIR GAERFYRDDIN. Fn Y DOSBABTH HYNi.&,-1. Oor, xv.-Atholwr, y a1. Parce. J. Wyndham Lewid, Ca'rfyrddin. I Daeth 29 o bapyran i law yn y Dosbarth hirn. Rhoddir yr eagwan yn y rhestr Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  lwyddianus yn Nby y vCyiffedin. Yn ffortunus yr oedd digeno vwyr galluog i'r Llywodraeth ddewis o'u plith, megis y Barnwyr Barry a Lawson, ac amryw eraill sydd a'a henwau yn llai hysbys ye y wladl-on. Wrth ddewis Syr 1X. Sullivan Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  cyfarfod nad 3w yr adegymhell, pen y daw. Darllenwyd yr Ystadegau . Sirol gen yr ystadegydd y Parh. J- Owens, Barry , Port. Cyftwynwvyd diolhgarvch v (yfarfod Misol iddo am ei lafar, a pbenderfynwyd ei fed i gael ei gydnabod Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  a T. Phillips, ien., Abertawe, ye ymddiriedol- i wyr ar yr arian a adawodd Mr. Voss at yr achos yn Barry 4 Green, 3 n lie y diweddar Mri.Howell, Abertawe, H owell, Fencoed, a W; James, Penybont. 18 Arwyddwyd a Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.