skip to the main content area of this page

Search results

You searched for: Place: Baltimore, Resource: British Newspapers, 1600-1900

Showing 1 resource containing 83,270 matches.

 • * British Newspapers 1600-1900 * *

  83,270 results from this resource, ordered by date. Displaying 1 to 20 View more View all

  British Newspapers 1600-1900

  ei weled mewn lie mor anlwg. a'r hen bet wen yn cael ei chwildroi yn yr awel, aeth Cynhad- ledd Baltimore i chwerthin ac i grochfioeddio hurrah i'w ganlyn. Ond o hyd er y pryd hwnw mae yn rhedeg ar Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  llwybr dolenog a pherylus y Florida, neu dros tfordd heiarn o 1,200 neu 1,500 o filldiroeld i New York a Baltimore, am lawn cymaint o gost a thraul eu cynyrcbiad. I ochelyd yr anhawsderau hyn, ac i ddirfawr leihau traul Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn ardaloedd Oneida hyd y 13eg. 0 Hyde Park i Plymouth o'rl4eg hyd yr22ain; Mehefin 28, Slatingtan; 24, Catasauquna; 25, Baltimore. O'r 26sin hyd Gor. 9, Knoxville, Tenn. 0 Gor. 11 hyd y 16eg yn ngofal Mr. Vaughan, Racine; 17, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  pan ddaeth ein rhifyn diweddaf allan:- Yr oedd Thomas ERosbrey a Charley Scott yn chwar- eu cardiau mown ty yn Baltimore. Fel y digwyad beunvdd ynghlyn £?r fath chwareu, aeth y ddau i ffraeo, ond rhoddwyd terfyn buan ar y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  y pum' rheswn yn erbyn ysmocio a chnoi myglus. Ar ei ol daeth y Brawd doniol, Parch. Thomas Foul- son, Baltimore, yr hwn gyda hyawdledd a'n cynghor- odd i gadw ein llusernau i losgi, ac a'n cymbsellodd triny ganu i Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  maes, ac yn en plith Mr. Fitzgerald d- Stephen, Q.C. o blaid y Rhyddfrydwyr. d- Cymerodd tan dinystriol lie in Baltimore, America, rn ddydd Gwener diweddaf, llosgwyd 100 o adeiladau, yn ai cynwys dwy eglwys, ac adeiladau gwerthfawr erall. at Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  New York ......... 78,642 - 2,577,485 1,8415,486 New Orleans .... 3,000 - - - Philadelphia ...... 400 -- 110,716 236,183 Baltimore ......... 5,571 - 108,186 399,723 Boston .9,250 - 23,475 20,500 San FLrancisco . 8,893 - 1,224,052 Oyfanswm 1873 .105,757 Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  oed, M newydd gychwyn am: y seihthed tro i wlad Canaan. co Ymae y Catholic Ga~zette-newyddiadur Pabaiddiy a gyhoeddir yn Baltimore, Gogledd America, wedz oi cael ei atal rhag lledaenn yn Germani ame ddwry 'dyn- 'yr add. fa Mae y Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  mewn digofaint yn erbyn " yr awdurdodau y sydd." Agor yr argae hon a ddarfu y gweithwyr ar linell y Baltimore ac Ohio wrth sefyll allan. Y mae y canlyniadau yn gyfryw, yr ydym yn hyderus, na feddylient hwy am Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yn ol, wedi ei ddarganfod yn grwydryn yn un o'r Ynysoedd Gorliewinol. Anfoawyd y bachgen hwn gan fo2eddwr haelionua i Baltimore, a darpsrodd arian i roddi addysg a chynhaliseth iddo, os nad Charlie Ross ydoedd. Aeth Mr. Ross i'w weled, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  l&far, ond y mae wedi penderfyanu treulio y gauaf dyfodol i, efengyla dair neu bedair gwaith yn yr wythnos yn Baltimore. 'Ymysg pethau h) nod praill a ddywedir am Cyprus y dyddiau hyn, dywedir i Titus fod yno pan ar Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  hynla ddangosai oedd yn angenrheidiol cyn y gallai dyn barchu eraill. Gadawodd New York am y Deheudir, gan fyned heibo Baltimore, Virginia, Washington, a TenGiessee; or ei ffordd pasiodd yr afon Potomace yr hon a lifai trwy wlad eang ffrwythlawn, Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  yno r fel y gwnaeth yn Itali, Ffrainc, a Spaen. Darganfyddwyd wrth ddadlwytho long a ddaeth o'r Ynysoedd GorlIewinol i Baltimore, Md., yn ddi- b weddar y pryf mwyaf erchyll a dieflig yr olwg arno a welwyd erloed, ac nid Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  MORAVIAN ... Nov. 18 CIRCASSIAN... Dec. 2. SARtMATIAN... NOV. 25 SARDINIAN ... Dec. 9. LIVERPOOL TO BALTIMORE, VIA ST. JOHN'S AND HALIFAX. NovA SCOTIAN.. .Nov. 23. 1 HIBERNIAN ...Dec. 7. LOW RATES OF PASSAGE and THROUGH TICKETS to all points Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  18 | CIRCASSIAN.. .DeC. 2. SARMATIAN... NOV. 25 I SARDINIAN ... Dec. 9. LIVERPOOL TO BALTIMORE, VIA ST. JOHN'S AND HALIFAX. NOVA SCOTIAN...Nov. 23. | HIBERNIAN...... DeC. 7. LOW RATES OF PASSAGE and THROuGH TICKETS to all points at SPECIAL Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  BOSTON VIA HALIFAX. MORAVIAN ... Nov. 1S ICICASSIAN... Dec. 2. SARMATIAN,.. Nov. 25 | SARDINIAN ... Dec. 9. LIVERPOOL TO BALTIMORE, VIA ST. JOHN'S AND HALIFAX. NOVA SCOTIAN...NOV. 23. j HiBERNIAN.....Dec. 7. Low RATES OF PASSAGE and THROUGH TICKETS to Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  Dec. 9. POLYNESIAN ... Dec. 23 PERUVIAN D.. ec. 16 MORAVIAN ... Dec. 30 LIVERPOOL TO BALTIMORE, VIA ST. JOHN'S AND HALIFAX. HIBEINIAN ...... DeC. 7. | CASPIAN.....Dec. 21. Low RATES OF PASSAGE and THROuGH TICKETS to all points at Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  23 1 SARMATIAN ... JaD 6 MOAVIAN .. Dec 30 | CIRCASSIAW ... Jan. 13 LIVERPOOL TO BALTIMORE, VIA ST. JOHN'S ANDt HALIFAX. CASPIANr ... DeC. 21. 1 PRUSSIAN ....... Teti. 4.,w Low RATES OF PASSAGE and THROuGH TICKETS to Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  MORAVIAN ... Dee, 30 I CIR1CASSIAN.. J&Tp-3 SAXKATIAN ... Jan. 61 SARDINIAN Jq LIVERPOOL TO BALTIMORE, VIA ST. JOHNS AND HALIFAX. NOVA &.TIAN j........ ........................... a 4. Low RATEs OF PASSAGE and TnROUGH TICKETS to aU pols at SPECIAL RATES. Subscribers-only content

  British Newspapers 1600-1900

  SARDINIAN ... JaR. 20 CIRCASSIAN ... Jan. 13 | HIBERNIAN ... Jan. 27 LIVERPOOL TO BALTIMORE, VIA ST. JOHN'S, N.F., AND HALIFAX. NOVA SCOTIAN ........ Jan. 4. Low RATES OF PASSAGE and THROUGH TICKETS to all points at SPECIAL RATES. Subscribers-only content

 

Document Type

Date

Availability

Workspace options

Save this search to your workspace

Save checked results (you can make connections from your workspace)

Save and connect checked results to an existing connection

Don't have an account?

Register now to set up your own personal workspace

Bookmarking options

Download options

Click the checkbox next to each item

Donations

As a not-for-profit service, we welcome donations from our users.